human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

KONKURS MÓJ LAS

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem Mój las zorganizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

W XXXI edycji konkursu uczestniczyli przedstawiciele klas I – VII, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Dzieci z klas I – III wykonały plakaty Mój ulubiony mieszkaniec lasu. Natomiast ich starsi koledzy przygotowali prace Runo leśne i jego mieszkańcy.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością, a efekty ich pracy oceni komisja konkursowa. Życzymy powodzenia.

DZIEŃ PRAW DZIECKA

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie. (Paulo Coelho)

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, dlatego w Szkole Podstawowej nr 2 zrobiło się bardzo kolorowo i radośnie.

Na szkolnym korytarzu pojawiły się plakaty i balony z zapisanymi na nich prawami dziecka. Uwagę zwracały prace przestrzenne w formie piramid i wież z kartonowych pudełek. Wszystkie elementy zostały wyeksponowane w widocznym miejscu, aby na co dzień przypominać o przestrzeganiu praw najmłodszych obywateli. Akcję koordynowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Niemiec i Małgorzata Soja – Szczuka przy współpracy z Barbarą Chrząszczak i Agatą Kulczycką.

Dzięki tej inicjatywie dzieci nie tylko dowiedziały się, jak korzystać ze swoich praw, ale także świetnie się bawiły.

Agnieszka Wróbel

XIV GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

Przyśniła się dzieciom Polska

Czekana od tylu lat,

Za którą walczył wasz ojciec,

Za którą ginął dziad.

Wśród wielu dróg do niepodległości najskuteczniejszą wybrał Józef Piłsudski, tworząc Legiony Polskie. Dzięki temu w 1918 roku Polska odzyskała wolność po 123. latach niewoli.

Te wydarzenia historyczne stały się inspiracją dla uczestników XIV Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach. W konkursie przebiegającym pod hasłem Rok 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Krzeszowic, Paczółtowic, Czernej, Sanki, Ostrężnicy, Nowej Góry, Tenczynka i Nawojowej Góry.

W piątek 10 listopada odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego dyrektor placówki Jolanta Żbik podziękowała uczniom za liczny udział w konkursie. Pani Ilona Milewska podsumowała przebieg XIV GPTP i przedstawiła wyniki obrad komisji pod przewodnictwem historyka sztuki Kamila Kłeczka.

Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wręczył laureatom dyplomy i nagrody, natomiast przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń i przedstawicielka Komisji Edukacji Irena Godyń pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za opiekę nad młodymi artystami.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy spektakl Największą sztuką jest dobrze żyć dla ojczyzny przygotowany przez panie: Donatę Baczmańską, Monikę Chochół, Martę Kurek i Magdalenę Niemiec.

Uczniowie klas IV – VII oddali hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę, recytując patriotyczne wiersze oraz śpiewając pieśni legionowe przeplatane ciekawymi układami choreograficznymi.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowych fotografii na tle wystawy prac plastycznych, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno sztuki i wartości patriotyczne.

Agnieszka Wróbel

WARSZTATY PATRIOTYCZNE

7 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach wzięli udział w warsztatach patriotycznych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W zajęciach uczestniczyli honorowi goście: Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Gminy pani Janina Walkowicz. Uczniowie pod opieką dyrektor Jolanty Żbik, pani Barbary Chrząszczak, Magdaleny Niemiec oraz we współpracy z Małgorzatą Soją-Szczuką przygotowali kokardy narodowe, wykonali flagi biało- czerwone, a także dekorowali patriotyczne ciasteczka (flagi i serduszka). Wyjątkowy nastrój patriotyczny podkreślała muzyka i pieśni narodowe.

To już druga edycja naszych patriotycznych warsztatów. Patriotyzm, pamięć o narodowych bohaterach oraz przywiązanie do wolności są częścią edukacji patriotycznej, która stanowi istotny element wychowania uczniów naszej szkoły.

Magdalena Niemiec

 

ODBLASKOWA SZKOŁA

W ramach ogólnopolskiej akcji ,,Odblaskowa szkoła” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach oraz realizacji ciekawych zadań. Uczniowie klas 1 – 3 wzięli udział w ogólnoszkolnych konkursach plastycznych: ,,Jestem widoczny na drodze” i ,,Projekt znaczka odblaskowego”. We wrześniu odbył się także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w którym uczestniczyły dzieci z klas 1 - 3.

Wszystkie klasy od 1 – 7 brały udział w szkolnym konkursie na najładniejszą gazetkę promującą akcję ,,Odblaskowa szkoła”. Uczniowie klas młodszych uczyli się piosenek o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz o znakach drogowych. Brali także udział w prelekcjach i pogadankach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie przypominano im o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku. Prelekcje przeprowadzone były przez przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji oraz PKP. Dzięki nim uczniowie rozwijali świadomość i kształtowali właściwe zachowania, gdyby znaleźli się na terenach podległych kolei, takich jak perony czy przejazdy kolejowe. Podczas tych prelekcji uczniowie oglądali filmy edukacyjne, otrzymali kamizelki i elementy odblaskowe oraz materiały edukacyjne. Spotkania te odbyły się w październiku.

Uczniowie uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej, przy współudziale ratowniczki medycznej z Pogotowia Ratunkowego w Krakowie przy ul. Łazarza. Odbył się także ,, Odblaskowy dzień”, w czasie którego uczniowie przyszli do szkoły w strojach i kamizelkach odblaskowych.

Klasy 4 – 7 brały udział w konkursie plastycznym na logo akcji i przygotowywały plakaty ,,Bezpieczni na drodze” oraz wiersze, rymowanki lub hasła promujące ,,Odblaskową szkołę”. Odbył się również konkurs rowerowy ,,Slalom zręcznościowy” przy współpracy Straży Miejskiej. Została także zorganizowana ,,Dyskoteka drogowa”, w trakcie której uczniowie brali udział w konkursach, quizach wiedzy o znakach drogowych i ruchu drogowym.

31 października 2017 r. odbył się szkolny apel kończący akcję, na którym uczniowie klas młodszych prezentowali wcześniej wyuczone piosenki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a laureaci konkursów otrzymali z rąk pani dyrektor Jolanty Żbik okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

We wrześniu uczniowie klasy piątej uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych i prowadzonych przez artystkę malarkę panią Dagmarę Kwiatek. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji plastyki w szkole, a także w pracowni plastycznej „Kamienny Kwiatek”. Uczennice i uczniowie poznali techniki i podstawy posługiwania się farbami olejnymi, akrylowymi, węglem, ołówkiem, pastelem suchym. Dzieci wykonały prace plastyczne na dużym formacie w jednej z poznanych technik i opowiedziały w niezwykły sposób o „pięknie mniej znanym” Powiatu Krakowskiego. 15 października na uroczystym wernisażu w „Kamiennym Kwiatku” zostały wyeksponowane i nagrodzone prace plastyczne, zrealizowane w ramach projektu „ Z nosem w sztaludze II” pod patronatem finansowym Powiatu Krakowskiego, a także pod skrzydłami Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry.

Nagrodę w postaci wydrukowanych pocztówek ze swoją pracą otrzymali uczniowie:

Oliwia Dębska

Marcin Sołtys

Aniela Ornacka

Jakub Bisaga

Serdecznie dziękujemy za objęcie warsztatami naszej szkoły i gratulujemy uczestnikom wspaniałych prac.

„Szkoła dobrego wychowania” - uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach w okresie od 12 września do 30 kwietnia bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego starając się o Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Celem głównym działań  jest kształtowanie postaw kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Przed jury musimy wykazać się znajomością zasad dobrego wychowania, realizując zadania konkursowe:

  1. Organizacja debaty na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania,

  2. Organizacja szkolnego konkursu pt.:  „Mistrz savoire vivre” (rozwiązywanie testów, zadań praktycznych),

  3. Przygotowanie prac literackich pt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”

  4. Opracowanie inscenizacji „Dobre zwyczaje na co dzień”

  5. Wykonanie plakatów, prac plastycznych „Mój wygląd świadczy o mnie”

  6. Udział w cyklu pogadanek o sztuce savoire vivre'u.

We wrześniu na spotkaniu zespołu nauczycieli koordynujących przebieg konkursu, ustalony został harmonogram prac na cały rok szkolny. W październiku wykonaliśmy 1 zadanie: Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Realizację tego zadania poprzedziły dyskusje na  zajęciach z wychowawcami, uczniowie przypominali i utrwalali dobre zasady, szukali słabych punktów zachowań, zastanawiali się, jakie zachowania w szkole należy zmienić, czy poprawić, co może niepokoić, a co należy naśladować. W dniach 16.10-17.10 2017 r. podczas spotkania całej szkolnej społeczności przeprowadzona została debata, w trakcie której przedstawiciele klas I – VII z wychowawcami prezentowali klasowe Karty Zasad. W wyniku prezentacji, rozmów i na podstawie zebranych spostrzeżeń została zredagowana Szkolna Karta Dobrego Zachowania. Na podsumowanie spotkania uczniowie klas młodszych zaprezentowali wspólnie piosenkę o dobrych manierach, starsi uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny o dobrym zachowaniu w szkole. Przed nami kolejne wyzwania na temat dobrego wychowania, czekamy na nie z niecierpliwością!

DZIEŃ EDUKACJI NA WESOŁO

Za lekcje WF – u, za szóstki, czwórki,

Za Sienkiewicza, co szkołę przenika.

I za sprawdziany, testy, klasówki,

Za wiedzę ciężko wbijaną do główki.

Takie podziękowania z okazji Dnia Nauczyciela zaśpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach podczas uroczystej akademii, która odbyła się 13 października.

W części oficjalnej pani dyrektor Jolanta Żbik przekazała wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia oraz wręczyła okolicznościowe nagrody

za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczej. Pogratulowała także pani Barbarze Chrząszczak, której burmistrz Wacław Gregorczyk przyznał nagrodę III stopnia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Najmłodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyń: Anny Cupiał i Doroty Wójtowicz. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy III b oraz III c dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość.

Następnie przedstawiciele klasy V c i VII a zaprezentowali program artystyczny Kocham cię, szkoło! przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: Katarzyny Zając oraz Marty Kurek. W trakcie pełnego emocji widowiska uczniowie wraz z nauczycielami tworzyli dwa zespoły, które rywalizowały w kilku konkurencjach. Zmagania obejmowały konkurs wiedzy o naszej szkole, odgadywanie kalamburów, tworzenie haseł oraz grę w kręgle. W przerwie między poszczególnymi zadaniami siódmoklasiści przedstawili zabawne scenki kabaretowe o wymownej nazwie Byle do końca ósmej klasy. Dynamiczne przedstawienie uzupełniły ciekawe układy choreograficzne zaprezentowane przez najstarsze uczennice oraz piosenki w wykonaniu ich młodszej koleżanki Aleksandry Chochół.

Podczas apelu ogłoszono również wyniki konkursu Zostań grafologiem zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Laureatką została Urszula Piszak z klasy V b, która bezbłędnie rozpoznała charakter pisma nauczycieli.

To był bardzo emocjonujący dzień, pełen śmiechu i zabawy. Dzięki nietypowej oprawie artystycznej uczniowie przekonali się, że nauka może być także przyjemnością.

Agnieszka Wróbel

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIÓW

Dnia 11 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W tym doniosłym dniu uczniom z trzech oddziałów klasy pierwszej towarzyszyli rodzice i oczywiście wychowawczynie: Teresa Firek, Anna Ochmańska i Lucyna Stryczek. Dyrektor szkoły Jolanta Żbik dokonała aktu pasowania na ucznia i złożyła z tej okazji życzenia dzieciom oraz ich rodzicom. Natomiast panie wicedyrektor Jolanta Florczak i Dagmara Brela - Zając uhonorowały pierwszaków okazjonalnymi plakietkami.

Po części oficjalnej w programie artystycznym wystąpili nowo pasowani uczniowie przy współudziale kilku koleżanek z klas IV i VI. O piękną oprawę muzyczną występu zadbała Anna Łozińska, a urzekające dekoracje wykonała Ilona Milewska. Na uroczystość przybył gość specjalny - Duszek Aplauz (w osobie Aleksandry Chochół z kl. VI) , który zamieszkał w szkole, o czym nie wiedziały pierwszaki. Swoją obecnością wprowadził akcent tajemniczości, a także humoru. Najmłodsi aktorzy na scenie zaprezentowali się bardzo dobrze, pokonując swoje obawy i zdenerwowanie. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami, a Duszek Aplauz, będąc pod wrażeniem tego, co zobaczył, stwierdził:

Pani Dyrektor, drodzy zebrani,

oni są świetnie przygotowani.

Egzamin na ucznia zdali śpiewająco,

ich życie w tej szkole zapowiada się obiecująco.

Po tej pochwale przyszedł czas na grupowe zdjęcia. Następnie w salach lekcyjnych dzieci otrzymały z rąk wychowawczyń pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

Niewątpliwie emocjonujące chwile ślubowania będą długo i ciepło wspominane przez pierwszaków.

DZIEŃ BRYTYJSKI W NASZEJ SZKOLE

26 września jest obchodzony Europejski Dzień Języków Obcych i z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach zorganizowano Dzień Brytyjski. Pomysłodawczyniami tego wydarzenia były nauczycielki języka angielskiego: Anna Czerwińska i Alicja Dąbek.

Wcześniej zostały zorganizowane dwa konkursy. Uczniowie klas 1-3 wykonali techniką dowolną flagi Wielkiej Brytanii, natomiast ich starsi koledzy przygotowali plakaty promujące ten ciekawy kraj. Uczniowie chętnie i licznie wzięli udział w tych konkursach, a nagrodzone prace można było obejrzeć podczas wystawy prezentowanej na parterze naszej szkoły. Klasy 4-7 przygotowały w swoich salach gazetki tematyczne. Nauczyciele i uczniowie przyszli w tym dniu w ubraniach utrzymanych w kolorach flagi brytyjskiej- białym, czerwonym i niebieskim. Podczas zajęć języka angielskiego uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii oraz znanych miejsc i sławnych postaci związanych z tym krajem.

We love Great Britain !!!

Anna Czerwińska

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm