human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

    11 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się wzruszająca uroczystość włączenia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej.

    W tym roku do ślubowania przystąpiły dwie klasy pod opieką Alicji Bednarczyk i Agaty Kulczyckiej.

     Najmłodsi uczniowie zostali serdecznie przywitani przez starszych kolegów

i koleżanki, którzy wspierali ich w trakcie uroczystego apelu.

    Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, dyrektor Jolanta Żbik dokonała pasowania na uczniów poprzez dotknięcie ramienia  każdego z nich             specjalnym piórem.

    Następnie pierwszoklasiści przedstawili przygotowane pod kierunkiem wychowawczyń krótkie programy artystyczne, podczas których zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole.

   Występ dzieci podziwiali  nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim żywo reagujący rodzice i zaproszeni goście. 

   Po ślubowaniu najmłodsi uczniowie otrzymali od swoich wychowawczyń pamiątkowe dyplomy, aby po latach miło wspominali ten wyjątkowy dzień.

slub1 18

sslub2 18slub3 18

slub4 18

slub5 18

                                                                                                  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Niech Wam słońce zawsze świeci,

Niech Was lubią wszystkie dzieci.

Niech uśmiech na twarzach gości,

A wiatr rozpędza chmury złości.

      Serdeczne życzenia dla nauczycieli przekazali uczniowie Szkoły Podstawowej

nr 2 w Krzeszowicach podczas uroczystej akademii, która odbyła się

12 października. 

    Wręczając okolicznościowe nagrody, dyrektor Jolanta Żbik podziękowała nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wysiłek wkładany w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia.

W tym dniu nagrodzeni zostali również laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego i opiekunów świetlicy.

     Młodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Lucyny Stryczek. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy

II a dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość

i wyrozumiałość. Miłą niespodziankę stanowiły piękne bukieciki wykonane

z jesiennych darów natury.

    Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali również uczniowie klasy VII a pod kierunkiem Macieja Sendora. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane zabawnymi piosenkami                i  dynamicznym tańcem wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor.

    Trafne dopełnienie widowiska stanowiły barwne portrety nauczycieli  wykonane przez uczniów w ramach konkursu zorganizowanego przez Beatę Bryk. 

    Na zakończenie uroczystości Samorząd Uczniowski w imieniu 

wszystkich wychowanków podziękował nauczycielom, wręczając im

symboliczne upominki.

dzien1 18

dzien2 18

    dzien3 18

dzien4 18     dzien5 18

dzien6 18    dzien7 18   dzien8 18       

                                                                                              

BEZPIECZNIE NIE TYLKO W SZKOLE

 

 

   3 października na placu Targowym w Krzeszowicach odbyły się pokazy

dla widzów przygotowane przez uczestników 9. Mistrzostw Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych.

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w tych wyjątkowych zajęciach edukacyjnych, zapoznając się z pracą strażaków, policjantów

i ratowników medycznych.

     Z dużym zainteresowaniem oglądali prezentację sprzętu oraz pokazy działań służb mundurowych. Dzieci mogły zapoznać się z wyposażeniem karetki pogotowia czy wozu straży pożarnej, poznały zasady bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz chętnie uczestniczyły w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej.

     To były bardzo interesujące zajęcia, dzięki którym uczniowie rozwinęli swoją wiedzę na temat postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

bez1 18

bez2 18

bez3 18

bez4 18

 

                                                                                              

SPRZĄTANIE ŚWIATA We wtorek 25 września nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach zorganizowali popołudniową akcję Sprzątanie Świata. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV- VIII, którzy z wielkim zaangażowaniem sprzątali tereny wzdłuż ulicy Spacerowej oraz wokół dworca PKP i Parku Bogackiego. Celem tej corocznej akcji jest propagowanie postaw ekologicznych i uświadomienie uczniom faktu, iż każdy z nas odpowiada za czystość środowiska, w którym żyjemy.

sprzatanie1 18

sprzatanie2 18

sprzatanie3 18

KWIATY POD KRZYŻEM KATYŃSKIM 17 września pod Krzyżem Katyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające obrońców ojczyzny i pomordowanych na Kresach. W 79. rocznicę wkroczenia armii sowieckiej na wschodnie tereny Rzeczypospolitej na krzeszowickim cmentarzu zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci organizacji kombatanckich, delegacje organizacji mundurowych oraz uczniowie krzeszowickich placówek oświatowych. Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali: dyrektor Jolanta Żbik, poczet sztandarowy kierowany przez Annę Warzechę oraz uczniowie klasy VIII a pod opieką Justyny Luberdy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Wacław Gregorczyk, który wraz z przedstawicielami RM oddał hołd bohaterskim obrońcom ojczyzny. Po złożeniu kwiatów u stóp Krzyża Katyńskiego uczestnicy uroczystości przemaszerowali na groby żołnierzy I i II wojny światowej, gdzie zapalili znicze – symbole pamięci o tragicznej historii narodu.

katyn1 18

PAMIĘTAMY O LEGIONACH

   W sobotę, 8 września dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 104. rocznicę wymarszu legionistów z Krzeszowic.

   Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i Fundacja Aktywne Dzieciaki zorganizowali obchody jubileuszu, w którym brali udział przedstawiciele władz gminy Krzeszowice, powiatu krakowskiego, szkół

i organizacji pozarządowych. W imprezie pod patronatem marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy, starosty krakowskiego Wojciecha Pałki i burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą przy ulicy Krakowskiej 11 i uczestniczyli w Apelu Legionowym na dziedzińcu szkolnym.

   To była ciekawa lekcja historii, doskonale wpisująca się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

DSC00005 modified

DSC00015 modified

DSC00017 modified

DSC00023 modified

DSC00027 2 modified

NARODOWE CZYTANIE

Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W sobotę 8 września w wielu miastach Polski czytana była powieść Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach po raz kolejny uczestniczyła w tej akcji. Dyrektor Jolanta Żbik rozpoczęła spotkanie od odczytania okolicznościowego listu prezydenta RP Andrzeja Dudy, a następnie zaprosiła obecnych na sali nauczycieli, uczniów oraz rodziców do wspólnej lektury. Do czytania dzieła Żeromskiego chętnie przyłączyli się zaproszeni goście: przewodniczący RM Adam Godyń, wiceprzewodnicząca RM Michalina Nowakowska – Malczyk oraz przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół.

Lekturze Przedwiośnia towarzyszyła prezentacja filmowej adaptacji utworu z 2001 roku w reżyserii Filipa Bajona.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały polonistki: Donata Baczmańska i Agnieszka Wróbel.

Uczestnicy spotkania w skupieniu słuchali tekstu powieści, nagradzając czytających brawami. Do stworzenia kameralnej atmosfery przyczyniła się Słodka Kawiarenka, w której goście mogli skosztować jesiennych owoców i pysznego domowego ciasta przygotowanego przez nauczycieli. Każdy uczestnik spotkania wpisywał się do pamiątkowej kroniki dokumentującej udział w akcji.

Narodowe Czytanie to nie tylko ciekawa forma promocji czytelnictwa, ale także okazja do tworzenia dobrych relacji między różnymi pokoleniami.

Agnieszka Wróbel

narczyt1 18

narczyt5 18

narczyt2 18

narczyt3 18

narczyt4 18

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Minął czas wakacji, dni wielu wrażeń i wypoczynku. W poniedziałek,

3 września nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny.

Pani dyrektor Jolanta Żbik podkreśliła, iż będzie to szczególny czas,

gdyż obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz mija 50 lat

od otwarcia budynku przy ulicy Szkolnej. W ostatnim roku wdrażania reformy oświatowej uczniowie klasy ósmej po raz pierwszy przystąpią do egzaminu

z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. W tym czasie będą też trwały prace związane z budową nowej hali sportowej oraz rozbudową

szkoły. Po zakończeniu projektu w 2019 roku zajęcia będą się odbywać

w nowym, pięknym budynku. Podczas wakacji zostały wyremontowane łazienki i zmodernizowano pracownię komputerową, dzięki czemu poprawiły się warunki nauki w naszej szkole.

Na zakończenie uroczystości dyrekcja przekazała wszystkim obecnym życzenia wielu sukcesów i satysfakcji w nowym roku szkolnym, a potem uczniowie udali się do sal lekcyjnych na pierwsze powakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Agnieszka Wróbel

wrze1 18

wrze2 18

wrze4 18

wrze3 18

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dziś dla was bilet do marzeń mamy.

Niech barwna tęcza rozbłyśnie nad nami,

a taniec i muzyka cieszą swymi urokami.

Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy dzień, na który uczniowie czekają z niecierpliwością. Z tej okazji 22 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach odbył się uroczysty apel.

Pani dyrektor Jolanta Żbik pogratulowała uczniom, którzy dzięki wytrwałej pracy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wykazali się wzorową postawą. Nagrodzeni zostali także laureaci licznych konkursów oraz zwycięzcy zawodów sportowych.

Przemawiając do zgromadzonych, dyrektor placówki podziękowała za pracę i trud radzie pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom, a także rodzicom zaangażowanym w działalność naszej szkoły.

W części artystycznej uczniowie klas trzecich zaprezentowali humorystyczne

przedstawienie o tematyce wakacyjnej przygotowane wraz z wychowawczyniami

Agatą Kulczycką i Barbarą Śliwą.

Pogodny nastrój towarzyszył również starszym uczniom, którzy powitali lato

dynamicznym tańcem i wesołymi piosenkami. Przedstawiciele klasy VI b pod

opieką Moniki Chochół w żartobliwy sposób pożegnali społeczność uczniowską,

życząc wszystkim udanych, szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

koniec 118koniec 218koniec 318koniec 418koniec 518koniec 618

 

BEZPIECZNE WAKACJE

W przeddzień zakończenia roku szkolnego odbył się apel pod hasłem „Bezpieczne wakacje!”. W tym dniu salę gimnastyczną wypełnili uczniowie klas młodszych, by obejrzeć program artystyczny w wykonaniu

kl. I „a”. Pierwszoklasiści w sposób wyrazisty, a zarazem radosny przekazali kolegom i koleżankom przepis na bezpieczne wakacje. Swój występ wzbogacili tańcem integracyjnym pt. „Samoloty”, a także wesołymi, wakacyjnymi piosenkami. Dziecięca publiczność nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. Na koniec zastępca dyrektora Dagmara Brela - Zając złożyła dzieciom serdeczne i pełne ciepła wakacyjne życzenia.

wakacje 118wakacje 218

wakacje 318wakacje 418

wakacje 518wakacje 618

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm