human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

Piękny jest Biały Orzeł

Piękna jest biel i czerwień.

Piękna nasza Ojczyzno,

Kochać będziemy cię wiernie!

 

Obchodzone corocznie Święto Niepodległości stanowi wyjątkowo wzruszającą i ważną uroczystość, podczas której powracamy pamięcią do przeszłości, przywołując wspomnienia naszej historii. Jedenasty listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa, o czym przypomniała w okolicznościowym przemówieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach Dagmara Brela – Zając podczas uroczystej akademii.

8 listopada o godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie przystrojeni w kokardy narodowe przyłączyli się do śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Najważniejsze etapy dramatycznych zmagań Polaków walczących o wolność przedstawili uczniowie klas IVa i VIc w spektaklu „Gawęda o niepodległości”. Młodzi aktorzy pod opieką Agnieszki Wróbel oraz Anny Chmielińskiej obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku. Ciekawe wydarzenia z dziejów Polski zostały zilustrowane nastrojową muzyką i pieśniami legionowymi. Zachwyt widzów wzbudził symboliczny taniec niepodległości wykonany przez czwartoklasistki ubrane w kolorowe stroje nawiązujące do tradycji ludowej.

Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na gminne obchody Święta Niepodległości w Krzeszowicach.

 Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęsk
J. PIŁSUDSKI.7 listopada dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach gościli burmistrza Wacława Gregorczyka, wiceburmistrza Witolda Kulczyckiego oraz panią Janinę Walkowicz.
Gospodarze naszego miasta wraz z uczniami wzięli udział w Warsztatach Patriotycznych,
które odbyły się z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy razem, przy dźwiękach piosenek patriotycznych,
szyli kotyliony narodowe, wycinali białe i czerwone motylki oraz rysowali Piłsudskiego i pisali Kartkę dla Polski.

 

15 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

We wtorkowe popołudnie, w obecności rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani

przez dyrektor Dagmarę Brelę - Zając na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się starannie pod opieką wychowawczyń: Sylwii Remin, Brygidy Plichty – Kuczary i Barbary Chrząszczak.

Pierwszoklasiści przedstawili ciekawy program artystyczny, podczas którego zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole. Występ dzieci podziwiali nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wzruszeni rodzice, którzy nagradzali brawami popisy najmłodszych uczniów.

Pierwszoklasiści zostali bardzo serdecznie przyjęci do szkolnej społeczności. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy i książki, które zawsze będą im przypominały ten szczególny moment w życiu.

DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE

 

My zaśpiewamy Wam piosenkę, w której zawierać będzie się

Ten najpiękniejszy bukiet kwiatów, złożony z róż i naszych serc.

 

14 października to szczególna data – święto polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczysta akademia, podczas której dyrektor Dagmara Brela – Zając podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom za wysiłek wkładany

w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia. Wręczyła również okolicznościowe nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz podziękowała pani Cecylii Siemek za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

W tym dniu nagrodzeni zostali laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego oraz Samorząd Uczniowski.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas: 7a, 8a i 8b pod kierunkiem Elżbiety Staszczuk oraz Anny Czerwińskiej. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane popularnymi utworami zespołu The Beatles wykonanymi przy akompaniamencie perkusji wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor. Przedstawienie urozmaiciły również występy laureatów konkursu piosenki zorganizowanego

z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Trafne dopełnienie programu artystycznego stanowiła barwna dekoracja przygotowana przez Ilonę Milewską oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach konkursu „Nasza Pani/Nasz Pan”.

Najmłodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Teresy Firek oraz Beaty Bryk. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy 3c dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość.

Miłym akcentem były życzenia i słodkie upominki od Samorządu

Uczniowskiego przekazane wszystkim nauczycielom i pracownikom

szkoły w tym szczególnym dniu.

 

Agnieszka Wróbel

 

 

 

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8.

Uczniowie klas 1-3 wykonali pomysłowe flagi krajów europejskich.

I miejsce w konkursie na flagę zdobyła Marysia Matysik z kl. 3 b, II - Ania Bała z kl. 1 c i III - Dominika Urbanik z kl. 2 a.

Uczniowie klas 4-8 brali udział w quizie nt. języków, konkursie piosenki oraz przygotowali gazetkę klasową dotycząca wylosowanego wcześniej kraju europejskiego. W tym dniu uczniowie przyszli ubrani w barwach wylosowanych państw.

I miejsce w quizie nt. języków zdobyła klasa 8 b, II miejsce - klasa 6 b i III miejsce - klasa 6 a. W konkursie na gazetkę klasową , I miejsce zdobyła klasa

6 a, II miejsce - klasa 6 c i III miejsce - klasa 5 a. Konkurs piosenki wygrali

ex aequo Ewa Kuczara z kl. 6 c oraz duet Igor i Sołomija Kurczak z kl. 6 c.

Wszystkim uczniom gratulujemy !!!

HAPPY EUROPEAN DAY !!!

Organizatorzy: Anna Czerwińska, Elżbieta Staszczuk

 

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm