human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

 

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

Bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham cię!

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najpiękniejszych świąt w roku. 

W tych dniach seniorzy obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Z tej okazji uczniowie młodszych klas wraz z wychowawczyniami przygotowali występy artystyczne dedykowane babciom i dziadkom.

Klasa III b pod opieką Anny Ochmańskiej zaprezentowała okolicznościowe przestawienie urozmaicone radosnymi piosenkami i dynamicznym tańcem. Natomiast pierwszoklasiści pod opieką Barbary Chrząszczak oraz Brygidy Plichty – Kuczary wystąpili w barwnych jasełkach.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe laurki wykonane przez dzieci.

Przy pięknie udekorowanych stołach babcie i dziadkowie zostali poczęstowani słodkimi wypiekami przygotowanymi przez rodziców.

Było to bardzo miłe spotkanie, które stało się okazją do rodzinnych wspomnień i rozmów.

 

 

 

BÓG SIĘ RODZI W NASZYM SERCU

 

A do Betlejem nie jest tak daleko…

Ono jest na odległość ludzkiego serca.

 

20 grudnia był niezwykłym dniem w Szkole Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach. W klimacie świąt Bożego Narodzenia i w blasku choinkowych świec uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach podczas tradycyjnej Wigilii.

Następnie, wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym, obejrzeli okolicznościowe przedstawienie „Boże Narodzenie mimo wszystko”. Nietypowe jasełka zaprezentowali ósmoklasiści oraz uczniowie klasy VI b pod kierunkiem Alicji Dąbek, Janiny Ryś oraz księdza Michała Tucznio, który również wystąpił na scenie. Aktorzy ukazali w krzywym zwierciadle główne tendencje współczesnego świata, gdzie często zapominamy, co naprawdę stanowi istotę świąt. Przypomnieli, iż głównym przesłaniem tego szczególnego czasu jest dobro, przebaczenie, udzielanie pomocy potrzebującym oraz miłość i szacunek

do bliźnich. Zachwyt publiczności wzbudził nastrojowy „Taniec Śnieżynek” przygotowany przez uczennice klasy VI b wspólnie z Martą Kurek. Występ uzupełniły tradycyjne kolędy w języku angielskim i polskim wykonane przy akompaniamencie uczniów grających na skrzypcach, gitarze oraz trąbce.

Dyrektor Dagmara Brela – Zając złożyła wszystkim obecnym

serdeczne życzenia, natomiast uczniowie przekazali nauczycielom samodzielnie

wykonane kartki świąteczne. Na zakończenie odbyło się wspólne

kolędowanie w radosnym i lirycznym nastroju.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z nas ma różne domy: dom rodzinny, miejscowość, w której się urodził, region kraju, wreszcie dom największy – ojczyznę.

PIĘKNO PEJZAŻU GMINY KRZESZOWICE” to główne hasło XVI edycji Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krzeszowicach.

W tegorocznym konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych

w Krzeszowicach, Ostrężnicy, Nawojowej Górze, Woli Filipowskiej, Miękini, Tenczynku, Paczółtowicach, Sance, Zalasiu oraz Nowej Górze. Młodsze dzieci przedstawiły barwne prace na temat: „Pejzaż mojego ulubionego miejsca

w gminie”, a uczniowie klas 4 – 8 stworzyli ciekawe ilustracje plastyczne hasła „Pejzaż związany z moim regionem”.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się w piątek 13 grudnia podczas uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki

Dagmara Brela – Zając, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział w konkursie. Przebieg XVI przeglądu podsumowała Ilona Milewska, sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

W tym roku zostały przyznane liczne nagrody, które wręczyli laureatom zastępca burmistrza Witold Kulczycki oraz przedstawicielka Komisji Edukacji RM Stanisława Maciejowska. Goście pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny przygotowany przez panie: Brygidę Plichtę - Kuczarę i Lucynę Stryczek. Uczniowie klasy

1b oraz 3a zaprezentowali dynamiczne widowisko, ukazujące piękno naszego regionu. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz brawurowo zatańczyły krakowiaka.

Po zakończeniu uroczystości laureaci konkursu pozowali do pamiątkowych fotografii na tle pięknej wystawy prac plastycznych przygotowanej przez Ilonę Milewską, a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno naszego regionu.

 

7 grudnia rozpoczął się nowy etap w historii Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach. W tym szczególnym dniu odbyła się uroczystość otwarcia nowej części placówki, na którą składa się 11 sal dydaktycznych,

gdzie znajdują się dwie klasopracownie: fizyczno-chemiczna oraz biologiczno-przyrodnicza. Wkrótce zostanie także wyposażone nowoczesne laboratorium językowe. Ponadto w nowej części budynku są dwie świetlice

i hala sportowa z pełnym wyposażeniem, nagłośnieniem, szatniami

oraz zapleczem sanitarnym. Powstał również zewnętrzny kompleks nowoczesnych obiektów sportowych, do których należą: bieżnia

na 60 metrów, skocznia oraz boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Budowa nowego obiektu szkolnego trwała 14 miesięcy i kosztowała

15 mln zł.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, emerytowani pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice

i uczniowie. Po poświęceniu placówki przez Proboszcza Parafii św. Marcina Andrzeja Szczotkę symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz przedstawiciel firmy Polbau Andrzej Ostachowski wraz z dyrektor Dagmarą Brelą – Zając i uczennicą Kingą Górecką.

W części artystycznej uczniowie klas IV – VIII sprawdzali swoją wiedzę na temat twórczości patrona szkoły Henryka Sienkiewicza w turnieju „Kocham cię Polsko!”. Natomiast młodsze dzieci zaprezentowały swoje talenty w barwnym mikołajkowo – świątecznym przedstawieniu. Grupy cheerleaderek Harmonia Fitness przygotowały układy taneczne,

a dziewczęta ze szkoły tańca DanceArt dały pokaz gimnastyki akrobatycznej.

Dyrektor szkoły Dagmara Brela-Zając podziękowała wszystkim,

którzy przyczynili się do rozbudowy placówki, bowiem dzięki otwarciu nowego skrzydła uczniowie będą mieli lekcje w jednym budynku,

co znacznie ułatwi organizację pracy, a nowoczesne wyposażenie sal wpłynie

na poprawę warunków nauki. Zaproszeni goście gratulowali gospodarzom wspaniałego obiektu, przekazywali kwiaty i pomoce dydaktyczne oraz życzyli uzyskiwania wysokich wyników nauczania a także sukcesów sportowych.

Po zakończeniu uroczystości pani dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych do zwiedzania szkoły. Uczniowie mogli po raz pierwszy zobaczyć sale, w których od stycznia będą odbywały się lekcje.

 

 

Piękny jest Biały Orzeł

Piękna jest biel i czerwień.

Piękna nasza Ojczyzno,

Kochać będziemy cię wiernie!

 

Obchodzone corocznie Święto Niepodległości stanowi wyjątkowo wzruszającą i ważną uroczystość, podczas której powracamy pamięcią do przeszłości, przywołując wspomnienia naszej historii. Jedenasty listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa, o czym przypomniała w okolicznościowym przemówieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach Dagmara Brela – Zając podczas uroczystej akademii.

8 listopada o godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie przystrojeni w kokardy narodowe przyłączyli się do śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Najważniejsze etapy dramatycznych zmagań Polaków walczących o wolność przedstawili uczniowie klas IVa i VIc w spektaklu „Gawęda o niepodległości”. Młodzi aktorzy pod opieką Agnieszki Wróbel oraz Anny Chmielińskiej obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku. Ciekawe wydarzenia z dziejów Polski zostały zilustrowane nastrojową muzyką i pieśniami legionowymi. Zachwyt widzów wzbudził symboliczny taniec niepodległości wykonany przez czwartoklasistki ubrane w kolorowe stroje nawiązujące do tradycji ludowej.

Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na gminne obchody Święta Niepodległości w Krzeszowicach.

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm