human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

7 grudnia rozpoczął się nowy etap w historii Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach. W tym szczególnym dniu odbyła się uroczystość otwarcia nowej części placówki, na którą składa się 11 sal dydaktycznych,

gdzie znajdują się dwie klasopracownie: fizyczno-chemiczna oraz biologiczno-przyrodnicza. Wkrótce zostanie także wyposażone nowoczesne laboratorium językowe. Ponadto w nowej części budynku są dwie świetlice

i hala sportowa z pełnym wyposażeniem, nagłośnieniem, szatniami

oraz zapleczem sanitarnym. Powstał również zewnętrzny kompleks nowoczesnych obiektów sportowych, do których należą: bieżnia

na 60 metrów, skocznia oraz boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Budowa nowego obiektu szkolnego trwała 14 miesięcy i kosztowała

15 mln zł.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, emerytowani pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice

i uczniowie. Po poświęceniu placówki przez Proboszcza Parafii św. Marcina Andrzeja Szczotkę symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz przedstawiciel firmy Polbau Andrzej Ostachowski wraz z dyrektor Dagmarą Brelą – Zając i uczennicą Kingą Górecką.

W części artystycznej uczniowie klas IV – VIII sprawdzali swoją wiedzę na temat twórczości patrona szkoły Henryka Sienkiewicza w turnieju „Kocham cię Polsko!”. Natomiast młodsze dzieci zaprezentowały swoje talenty w barwnym mikołajkowo – świątecznym przedstawieniu. Grupy cheerleaderek Harmonia Fitness przygotowały układy taneczne,

a dziewczęta ze szkoły tańca DanceArt dały pokaz gimnastyki akrobatycznej.

Dyrektor szkoły Dagmara Brela-Zając podziękowała wszystkim,

którzy przyczynili się do rozbudowy placówki, bowiem dzięki otwarciu nowego skrzydła uczniowie będą mieli lekcje w jednym budynku,

co znacznie ułatwi organizację pracy, a nowoczesne wyposażenie sal wpłynie

na poprawę warunków nauki. Zaproszeni goście gratulowali gospodarzom wspaniałego obiektu, przekazywali kwiaty i pomoce dydaktyczne oraz życzyli uzyskiwania wysokich wyników nauczania a także sukcesów sportowych.

Po zakończeniu uroczystości pani dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych do zwiedzania szkoły. Uczniowie mogli po raz pierwszy zobaczyć sale, w których od stycznia będą odbywały się lekcje.

 

 

Piękny jest Biały Orzeł

Piękna jest biel i czerwień.

Piękna nasza Ojczyzno,

Kochać będziemy cię wiernie!

 

Obchodzone corocznie Święto Niepodległości stanowi wyjątkowo wzruszającą i ważną uroczystość, podczas której powracamy pamięcią do przeszłości, przywołując wspomnienia naszej historii. Jedenasty listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa, o czym przypomniała w okolicznościowym przemówieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach Dagmara Brela – Zając podczas uroczystej akademii.

8 listopada o godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie przystrojeni w kokardy narodowe przyłączyli się do śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Najważniejsze etapy dramatycznych zmagań Polaków walczących o wolność przedstawili uczniowie klas IVa i VIc w spektaklu „Gawęda o niepodległości”. Młodzi aktorzy pod opieką Agnieszki Wróbel oraz Anny Chmielińskiej obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku. Ciekawe wydarzenia z dziejów Polski zostały zilustrowane nastrojową muzyką i pieśniami legionowymi. Zachwyt widzów wzbudził symboliczny taniec niepodległości wykonany przez czwartoklasistki ubrane w kolorowe stroje nawiązujące do tradycji ludowej.

Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na gminne obchody Święta Niepodległości w Krzeszowicach.

 Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęsk
J. PIŁSUDSKI.7 listopada dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach gościli burmistrza Wacława Gregorczyka, wiceburmistrza Witolda Kulczyckiego oraz panią Janinę Walkowicz.
Gospodarze naszego miasta wraz z uczniami wzięli udział w Warsztatach Patriotycznych,
które odbyły się z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy razem, przy dźwiękach piosenek patriotycznych,
szyli kotyliony narodowe, wycinali białe i czerwone motylki oraz rysowali Piłsudskiego i pisali Kartkę dla Polski.

 

15 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

We wtorkowe popołudnie, w obecności rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani

przez dyrektor Dagmarę Brelę - Zając na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się starannie pod opieką wychowawczyń: Sylwii Remin, Brygidy Plichty – Kuczary i Barbary Chrząszczak.

Pierwszoklasiści przedstawili ciekawy program artystyczny, podczas którego zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole. Występ dzieci podziwiali nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wzruszeni rodzice, którzy nagradzali brawami popisy najmłodszych uczniów.

Pierwszoklasiści zostali bardzo serdecznie przyjęci do szkolnej społeczności. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy i książki, które zawsze będą im przypominały ten szczególny moment w życiu.

DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE

 

My zaśpiewamy Wam piosenkę, w której zawierać będzie się

Ten najpiękniejszy bukiet kwiatów, złożony z róż i naszych serc.

 

14 października to szczególna data – święto polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczysta akademia, podczas której dyrektor Dagmara Brela – Zając podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom za wysiłek wkładany

w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia. Wręczyła również okolicznościowe nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz podziękowała pani Cecylii Siemek za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

W tym dniu nagrodzeni zostali laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego oraz Samorząd Uczniowski.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas: 7a, 8a i 8b pod kierunkiem Elżbiety Staszczuk oraz Anny Czerwińskiej. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane popularnymi utworami zespołu The Beatles wykonanymi przy akompaniamencie perkusji wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor. Przedstawienie urozmaiciły również występy laureatów konkursu piosenki zorganizowanego

z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Trafne dopełnienie programu artystycznego stanowiła barwna dekoracja przygotowana przez Ilonę Milewską oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach konkursu „Nasza Pani/Nasz Pan”.

Najmłodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Teresy Firek oraz Beaty Bryk. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy 3c dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość.

Miłym akcentem były życzenia i słodkie upominki od Samorządu

Uczniowskiego przekazane wszystkim nauczycielom i pracownikom

szkoły w tym szczególnym dniu.

 

Agnieszka Wróbel

 

 

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm