human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

XIV GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

Przyśniła się dzieciom Polska

Czekana od tylu lat,

Za którą walczył wasz ojciec,

Za którą ginął dziad.

Wśród wielu dróg do niepodległości najskuteczniejszą wybrał Józef Piłsudski, tworząc Legiony Polskie. Dzięki temu w 1918 roku Polska odzyskała wolność po 123. latach niewoli.

Te wydarzenia historyczne stały się inspiracją dla uczestników XIV Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach. W konkursie przebiegającym pod hasłem Rok 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Krzeszowic, Paczółtowic, Czernej, Sanki, Ostrężnicy, Nowej Góry, Tenczynka i Nawojowej Góry.

W piątek 10 listopada odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego dyrektor placówki Jolanta Żbik podziękowała uczniom za liczny udział w konkursie. Pani Ilona Milewska podsumowała przebieg XIV GPTP i przedstawiła wyniki obrad komisji pod przewodnictwem historyka sztuki Kamila Kłeczka.

Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wręczył laureatom dyplomy i nagrody, natomiast przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń i przedstawicielka Komisji Edukacji Irena Godyń pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za opiekę nad młodymi artystami.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy spektakl Największą sztuką jest dobrze żyć dla ojczyzny przygotowany przez panie: Donatę Baczmańską, Monikę Chochół, Martę Kurek i Magdalenę Niemiec.

Uczniowie klas IV – VII oddali hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę, recytując patriotyczne wiersze oraz śpiewając pieśni legionowe przeplatane ciekawymi układami choreograficznymi.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowych fotografii na tle wystawy prac plastycznych, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno sztuki i wartości patriotyczne.

Agnieszka Wróbel

WARSZTATY PATRIOTYCZNE

7 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach wzięli udział w warsztatach patriotycznych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W zajęciach uczestniczyli honorowi goście: Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Gminy pani Janina Walkowicz. Uczniowie pod opieką dyrektor Jolanty Żbik, pani Barbary Chrząszczak, Magdaleny Niemiec oraz we współpracy z Małgorzatą Soją-Szczuką przygotowali kokardy narodowe, wykonali flagi biało- czerwone, a także dekorowali patriotyczne ciasteczka (flagi i serduszka). Wyjątkowy nastrój patriotyczny podkreślała muzyka i pieśni narodowe.

To już druga edycja naszych patriotycznych warsztatów. Patriotyzm, pamięć o narodowych bohaterach oraz przywiązanie do wolności są częścią edukacji patriotycznej, która stanowi istotny element wychowania uczniów naszej szkoły.

Magdalena Niemiec

 

ODBLASKOWA SZKOŁA

W ramach ogólnopolskiej akcji ,,Odblaskowa szkoła” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach oraz realizacji ciekawych zadań. Uczniowie klas 1 – 3 wzięli udział w ogólnoszkolnych konkursach plastycznych: ,,Jestem widoczny na drodze” i ,,Projekt znaczka odblaskowego”. We wrześniu odbył się także konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w którym uczestniczyły dzieci z klas 1 - 3.

Wszystkie klasy od 1 – 7 brały udział w szkolnym konkursie na najładniejszą gazetkę promującą akcję ,,Odblaskowa szkoła”. Uczniowie klas młodszych uczyli się piosenek o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz o znakach drogowych. Brali także udział w prelekcjach i pogadankach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie przypominano im o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku. Prelekcje przeprowadzone były przez przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji oraz PKP. Dzięki nim uczniowie rozwijali świadomość i kształtowali właściwe zachowania, gdyby znaleźli się na terenach podległych kolei, takich jak perony czy przejazdy kolejowe. Podczas tych prelekcji uczniowie oglądali filmy edukacyjne, otrzymali kamizelki i elementy odblaskowe oraz materiały edukacyjne. Spotkania te odbyły się w październiku.

Uczniowie uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej, przy współudziale ratowniczki medycznej z Pogotowia Ratunkowego w Krakowie przy ul. Łazarza. Odbył się także ,, Odblaskowy dzień”, w czasie którego uczniowie przyszli do szkoły w strojach i kamizelkach odblaskowych.

Klasy 4 – 7 brały udział w konkursie plastycznym na logo akcji i przygotowywały plakaty ,,Bezpieczni na drodze” oraz wiersze, rymowanki lub hasła promujące ,,Odblaskową szkołę”. Odbył się również konkurs rowerowy ,,Slalom zręcznościowy” przy współpracy Straży Miejskiej. Została także zorganizowana ,,Dyskoteka drogowa”, w trakcie której uczniowie brali udział w konkursach, quizach wiedzy o znakach drogowych i ruchu drogowym.

31 października 2017 r. odbył się szkolny apel kończący akcję, na którym uczniowie klas młodszych prezentowali wcześniej wyuczone piosenki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a laureaci konkursów otrzymali z rąk pani dyrektor Jolanty Żbik okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

We wrześniu uczniowie klasy piątej uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych i prowadzonych przez artystkę malarkę panią Dagmarę Kwiatek. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji plastyki w szkole, a także w pracowni plastycznej „Kamienny Kwiatek”. Uczennice i uczniowie poznali techniki i podstawy posługiwania się farbami olejnymi, akrylowymi, węglem, ołówkiem, pastelem suchym. Dzieci wykonały prace plastyczne na dużym formacie w jednej z poznanych technik i opowiedziały w niezwykły sposób o „pięknie mniej znanym” Powiatu Krakowskiego. 15 października na uroczystym wernisażu w „Kamiennym Kwiatku” zostały wyeksponowane i nagrodzone prace plastyczne, zrealizowane w ramach projektu „ Z nosem w sztaludze II” pod patronatem finansowym Powiatu Krakowskiego, a także pod skrzydłami Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry.

Nagrodę w postaci wydrukowanych pocztówek ze swoją pracą otrzymali uczniowie:

Oliwia Dębska

Marcin Sołtys

Aniela Ornacka

Jakub Bisaga

Serdecznie dziękujemy za objęcie warsztatami naszej szkoły i gratulujemy uczestnikom wspaniałych prac.

„Szkoła dobrego wychowania” - uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach w okresie od 12 września do 30 kwietnia bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego starając się o Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Celem głównym działań  jest kształtowanie postaw kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Przed jury musimy wykazać się znajomością zasad dobrego wychowania, realizując zadania konkursowe:

  1. Organizacja debaty na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania,

  2. Organizacja szkolnego konkursu pt.:  „Mistrz savoire vivre” (rozwiązywanie testów, zadań praktycznych),

  3. Przygotowanie prac literackich pt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”

  4. Opracowanie inscenizacji „Dobre zwyczaje na co dzień”

  5. Wykonanie plakatów, prac plastycznych „Mój wygląd świadczy o mnie”

  6. Udział w cyklu pogadanek o sztuce savoire vivre'u.

We wrześniu na spotkaniu zespołu nauczycieli koordynujących przebieg konkursu, ustalony został harmonogram prac na cały rok szkolny. W październiku wykonaliśmy 1 zadanie: Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Realizację tego zadania poprzedziły dyskusje na  zajęciach z wychowawcami, uczniowie przypominali i utrwalali dobre zasady, szukali słabych punktów zachowań, zastanawiali się, jakie zachowania w szkole należy zmienić, czy poprawić, co może niepokoić, a co należy naśladować. W dniach 16.10-17.10 2017 r. podczas spotkania całej szkolnej społeczności przeprowadzona została debata, w trakcie której przedstawiciele klas I – VII z wychowawcami prezentowali klasowe Karty Zasad. W wyniku prezentacji, rozmów i na podstawie zebranych spostrzeżeń została zredagowana Szkolna Karta Dobrego Zachowania. Na podsumowanie spotkania uczniowie klas młodszych zaprezentowali wspólnie piosenkę o dobrych manierach, starsi uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny o dobrym zachowaniu w szkole. Przed nami kolejne wyzwania na temat dobrego wychowania, czekamy na nie z niecierpliwością!

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm