human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

 

   100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowiło główne hasło XV edycji Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

   W tegorocznym konkursie uczestniczyli uczniowie jedenastu szkół podstawowych z naszej gminy. Młodsze dzieci przedstawiły barwne prace             „Piękno mojej ojczyzny”, a uczniowie klas IV – VIII stworzyli ciekawe ilustracje tematu „Kiedy myślę: Polska…”.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się w piątek, 16 listopada podczas uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki Jolanta Żbik, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział

w konkursie. Przebieg XV przeglądu podsumowała komisja konkursowa

w składzie: przewodniczący Kamil Kłeczek, nauczycielka plastyki Aneta Karcz- Padula oraz Ilona Milewska, sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

   W tym roku jury przyznało 36 nagród, które wręczył laureatom burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń. Przedstawiciele RM pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

   Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy spektakl przygotowany przez Justynę Luberdę i Monikę Chochół przy współpracy

z Martą Kurek oraz Barbarą Chrząszczak. Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych zaprezentowali barwne widowisko, ukazujące historię naszej ojczyzny od rozbiorów, poprzez dramatyczne starania wielkich rodaków o utrzymanie polskości do odzyskania niepodległości

w 1918 roku.

   Po zakończeniu uroczystości uczestnicy pozowali do pamiątkowych   fotografii na tle wystawy prac plastycznych, a następnie zostali zaproszeni                                     na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją                           do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno sztuki i wartości patriotyczne.

praca4 18

praca5 18

praca11 18

praca1 18

praca2 18

praca 18praca10 18

 

Lista Laureatów GPTP 2018

z okazji 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Na konkurs wpłynęły prace ze szkół podstawowych w Krzeszowicach, Ostrężnicy, Nawojowej Góry, Woli Filipowskiej, Miękini, Tenczynku, Paczółtowicach, Sance, Zalasiu oraz Nowej Góry.|
Komisja w składzie:

przewodniczący- Kamil Kłeczek, historyk sztuki

                               Aneta Karcz- Padula, nauczyciel plastyki

                                 Ilona Milewska, nauczyciel plastyki

przyznała nagrody.

W klasach I-III na temat: „Piękno mojej ojczyzny”

Klasy I

I miejsce-Martyna Dudzik kl. I c, SP nr 1 Krzeszowice

II miejsce- Alan Knapik kl. I, SP Sanka

III miejsce- Filip Fijak KL.I, SP Sanka

Wyróżnienie- Oliwia Buczak kl. I, SP Nowa Góra

Kalina Gębicka kl. I, SP Sanka

Klasy II

I miejsce- Emilia Sak kl. II b, SP Zalas

II miejsce Julia Skotniczna kl. II, SP Nowa Góra

III miejsce- Emilka Sieczkowska kl. II, Nowa Góra

Wyróżnienie Natalia Ostachowska kl. II c, SP nr 1 Krzeszowice

Klasy III

I miejsce- Dawid Wójcik kl. III, SP Paczółtowice

II miejsce- Aleksander Piechowicz kl. III, Paczółtowice

III miejsce- Łucja Wichrowska kl. III, SP Sanka

Wyróżnienie- Tomasz Czapla kl. III, SP Zalas

W klasach IV-VIII ” Kiedy myślę: Polska…”

Klasy IV

I miejsce-Gabriela Padula kl. IV a, SP Tenczynek

                   Aleksandra Polit kl. IV, SP Sanka

II miejsce- Jowita Dudzik kl. IV d, SP nr 1 Krzeszowice

III miejsce Piotr Smółka kl. IV a, ZPO Wola Filipowska

Wyróżnienie- Straż Wiktoria kl. IV b, SP nr 2 Krzeszowice

                        Alex Gębicki kl. 4, SP Sanka

Klasy V

I miejsce- Oscar Kowalski kl. V, SP nr 1 Krzeszowice

II miejsce Natalia Liburska kl. V, Paczółtowice

III miejsce- Lupa Hanna kl. V c, SP nr 2 Krzeszowice

Wyróżnienie – Oliwia Stokłosa kl. V a, SP nr 1 Krzeszowice

                           Zuzanna Kot kl. V, SP Ostrężnica

 

Klasa VI

I miejsce- Oliwia Dębska kl. 6 c, SP nr 2 Krzeszowice

II miejsce- Wiktoria Findura kl. 6, SP Tenczynek

III miejsce- Aleksandra Kurdziel kl. 6, SP Miękinia

Klasy VII

I miejsce- Alicja Grzegorek kl. 7,SP Nawojowa Góra

Sandra Pieńkowska kl. 7 b SP nr 2, Krzeszowice

II miejsce- Julia Kowalczyk kl. 7, ZPO Wola Filipowska

III miejsce- Wiktoria Mirczak kl. 7, SP Nawojowa Góra

Wyróżnienie- Alicja Wieczorek kl. 7b, SP nr 2 Krzeszowice

                        Zuzanna Dorynek kl.7, SP Nawojowa Góra

Klasy VIII

I miejsce- Justyna Palarczyk kl. 8, SP Ostrężnica

II miejsce- Wiktoria Gaj kl.8, SP Ostrężnica

III miejsce- Jakub Rutyna kl. 8 a, SP nr 1 Krzeszowice

 

 

                                                                                                GPTPprzod

regulamin tył

 

Jesteś Polakiem. Żyjesz w wolnej Polsce.

 

   Te słowa stanowiły motto uroczystej akademii, która odbyła się

9. listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach. Z okazji

100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie przygotowali wzruszające widowisko pod kierunkiem Justyny Luberdy

i Moniki Chochół.

   Po wprowadzeniu na temat historii walk o niepodległość nastąpił podniosły moment. O godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie przystrojeni w kokardy narodowe przyłączyli się do śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” promowanej przez MEN.

   W trakcie przedstawienia uczniowie przypomnieli dramatyczne momenty naszej historii, gdy Polacy przez 123 lata walczyli o wolność.

Obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Dramatyczną atmosferę tych wydarzeń podkreśliły pieśni patriotyczne oraz dynamiczny taniec przy dźwiękach Carmina Burana. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości –

11 listopada 1918 roku. Radosny nastrój udzielił się również publiczności, która wspólnie z młodymi aktorami nuciła słowa „Pierwszej Brygady”

czy „Piechoty”.

     Najmłodsi uczniowie naszej szkoły również uczcili 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Każda klasa prezentowała przygotowane wcześniej piosenki i pieśni związane z Ojczyzną. Następnie dzieci przeszły do budynku przy ulicy Krakowskiej, skąd 104 lata temu wyruszyli legioniści Józefa Piłsudskiego. To wydarzenie przypomnieli uczniowie klas mundurowych ZSP w Krzeszowicach, którzy zaprezentowali pokaz musztry i wspólnie z młodszymi kolegami odśpiewali hymn.

     To była piękna lekcja patriotyzmu dla wszystkich uczniów.

niepodleglosc1 18

niepodleglosc2 18

niepodleglosc3 18

niepodleglosc4 18

niepodleglosc6 18

niepodleglosc7 18

niepodleglosc8 18

   W nastrojowo zaaranżowanej kawiarence, w blasku świec i przy dźwiękach muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego spotkali się uczestnicy wieczornicy „Wolna Niepodległa”.

     7 listopada dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach postanowili w oryginalny sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaproszeni goście - burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący KE Robert Chochół – podkreślili znaczenie daty 11 listopada 1918 roku dla Polaków i zachęcali do wspólnego świętowania.

   Prowadzące spotkanie nauczycielki historii Justyna Luberda i Monika Chochół przygotowały ciekawy, pełen niespodzianek wieczór. Publiczność

z zainteresowaniem obejrzała prezentację multimedialną na temat życia artystycznego oraz wysłuchała szlagierów pochodzących z najsłynniejszych filmów. Wiele emocji wzbudził konkurs wiedzy na temat osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych dwudziestolecia międzywojennego. Uczestniczący w nim burmistrz oraz uczniowie naszej szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektor Jolanty Żbik.

   Największy aplauz wywołał pokaz mody retro w wykonaniu uczennic, które paradowały po sali przy dźwiękach charlestona.

     Spotkanie trwało jeszcze długo po zakończeniu programu artystycznego. Uczestnicy wieczornicy dzielili się wrażeniami przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez nauczycieli. Nastrojowy klimat współtworzyła okolicznościowa scenografia przygotowana przez Ilonę Milewską.

   Ten niezwykły wieczór z pewnością długo pozostanie w pamięci gości

i organizatorów.  

WIECZORNICA1 18

WIECZORNICA2 18

WIECZORNICA3 18

WIECZORNICA4 18

WIECZORNICA5 18

WIECZORNICA6 18

WIECZORNICA7 18

     Wartości patriotyczne, pamięć o narodowych bohaterach oraz przywiązanie do wolności stanowią ważny element edukacji i wychowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach.

     7 listopada odbyła się trzecia edycja warsztatów patriotycznych, które w tym roku miały szczególny charakter, gdyż stanowiły jedną z wielu form obchodów

100. rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

     W zajęciach uczestniczyli honorowi goście: Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Gminy pani Janina Walkowicz.

Wspólnie z uczniami i dyrektor Jolantą Żbik przygotowali ozdobne elementy patriotyczne: kokardy narodowe, biało- czerwone serca oraz drzewka niepodległościowe. Cennych wskazówek udzielały czuwające nad przebiegiem pracy nauczycielki: Barbara Chrząszczak i Małgorzata Soja-Szczuka. Patriotyczne utwory oraz pieśni legionowe podkreślały wyjątkowy nastrój spotkania, podczas którego nie zabrakło wspólnych rozmów i anegdot.

         To była ciekawa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

warsztaty1 18

WARSZTATY2 18

   Od września do października Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach uczestniczyła w akcji „Odblaskowa szkoła”, której celem było zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych oraz utrwalanie zasad prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym.

     Akcję koordynowała Alicja Dąbek we współpracy z Lucyną Stryczek i Iloną Kufel. Wychowawcy zorganizowali zajęcia na temat bezpiecznego przechodzenia przez drogę i roli odblasków po zmroku. Uczniowie tworzyli gazetki ścienne oraz uczestniczyli w różnych konkursach i prelekcjach. Prawdziwą atrakcją trwającej kampanii „Odblaskowa szkoła” był  udział w Powiatowym Pikniku Służb Mundurowych, który odbył się 3. października. Uczniowie odbyli również pogadanki profilaktyczne z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej oraz odwiedzili lokalny posterunek, gdzie spotkali się

z funkcjonariuszami Policji. Wszystkie klasy zostały przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy przez przedstawicieli GOPR.

   29 października odbyło się podsumowanie akcji „Odblaskowa szkoła”,

w trakcie którego gościliśmy przedstawiciela Komisariatu Policji

w Krzeszowicach pana Łukasza Kocota. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. Policjant przypomniał również o konieczności noszenia elementów odblaskowych na ubraniu lub tornistrze.

     Uczniowie przygotowali dynamiczny występ, podczas którego zaprezentowali odblaskowy taniec, pokaz mody odblaskowej oraz instrukcję prawidłowego przechodzenia przez pasy.

   Dyrektor Jolanta Żbik podziękowała uczestnikom i organizatorom akcji,                 a następnie wręczyła dyplomy oraz nagrody laureatom konkursów.               Dzieci rywalizowały w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, oraz wykonały prace plastyczne „Pamiętaj smyku o foteliku” i plakaty „Zapinam pasy w czasie jazdy samochodem”.

   Natomiast starsi uczniowie przygotowali ilustracje na temat „Uwaga kierowco! - Dojeżdżasz do szkoły”. Uczestniczyli również w „Odblaskowej dyskotece” oraz przeprowadzili quiz o ruchu drogowym.

   Dzięki akcji „Odblaskowa szkoła” uczniowie nie tylko zostali wyposażeni                 w elementy odblaskowe, ale także rozwinęli swoją wiedzę na temat przepisów drogowych, zachowania ostrożności i bezpieczeństwa na drodze.

odblask1 18

odblask2 18

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm