human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

    11 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się wzruszająca uroczystość włączenia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej.

    W tym roku do ślubowania przystąpiły dwie klasy pod opieką Alicji Bednarczyk i Agaty Kulczyckiej.

     Najmłodsi uczniowie zostali serdecznie przywitani przez starszych kolegów

i koleżanki, którzy wspierali ich w trakcie uroczystego apelu.

    Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, dyrektor Jolanta Żbik dokonała pasowania na uczniów poprzez dotknięcie ramienia  każdego z nich             specjalnym piórem.

    Następnie pierwszoklasiści przedstawili przygotowane pod kierunkiem wychowawczyń krótkie programy artystyczne, podczas których zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole.

   Występ dzieci podziwiali  nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim żywo reagujący rodzice i zaproszeni goście. 

   Po ślubowaniu najmłodsi uczniowie otrzymali od swoich wychowawczyń pamiątkowe dyplomy, aby po latach miło wspominali ten wyjątkowy dzień.

slub1 18

sslub2 18slub3 18

slub4 18

slub5 18

                                                                                                  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Niech Wam słońce zawsze świeci,

Niech Was lubią wszystkie dzieci.

Niech uśmiech na twarzach gości,

A wiatr rozpędza chmury złości.

      Serdeczne życzenia dla nauczycieli przekazali uczniowie Szkoły Podstawowej

nr 2 w Krzeszowicach podczas uroczystej akademii, która odbyła się

12 października. 

    Wręczając okolicznościowe nagrody, dyrektor Jolanta Żbik podziękowała nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wysiłek wkładany w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia.

W tym dniu nagrodzeni zostali również laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego i opiekunów świetlicy.

     Młodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Lucyny Stryczek. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy

II a dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość

i wyrozumiałość. Miłą niespodziankę stanowiły piękne bukieciki wykonane

z jesiennych darów natury.

    Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali również uczniowie klasy VII a pod kierunkiem Macieja Sendora. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane zabawnymi piosenkami                i  dynamicznym tańcem wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor.

    Trafne dopełnienie widowiska stanowiły barwne portrety nauczycieli  wykonane przez uczniów w ramach konkursu zorganizowanego przez Beatę Bryk. 

    Na zakończenie uroczystości Samorząd Uczniowski w imieniu 

wszystkich wychowanków podziękował nauczycielom, wręczając im

symboliczne upominki.

dzien1 18

dzien2 18

    dzien3 18

dzien4 18     dzien5 18

dzien6 18    dzien7 18   dzien8 18       

                                                                                              

BEZPIECZNIE NIE TYLKO W SZKOLE

 

 

   3 października na placu Targowym w Krzeszowicach odbyły się pokazy

dla widzów przygotowane przez uczestników 9. Mistrzostw Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych.

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w tych wyjątkowych zajęciach edukacyjnych, zapoznając się z pracą strażaków, policjantów

i ratowników medycznych.

     Z dużym zainteresowaniem oglądali prezentację sprzętu oraz pokazy działań służb mundurowych. Dzieci mogły zapoznać się z wyposażeniem karetki pogotowia czy wozu straży pożarnej, poznały zasady bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz chętnie uczestniczyły w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej.

     To były bardzo interesujące zajęcia, dzięki którym uczniowie rozwinęli swoją wiedzę na temat postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

bez1 18

bez2 18

bez3 18

bez4 18

 

                                                                                              

SPRZĄTANIE ŚWIATA We wtorek 25 września nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach zorganizowali popołudniową akcję Sprzątanie Świata. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV- VIII, którzy z wielkim zaangażowaniem sprzątali tereny wzdłuż ulicy Spacerowej oraz wokół dworca PKP i Parku Bogackiego. Celem tej corocznej akcji jest propagowanie postaw ekologicznych i uświadomienie uczniom faktu, iż każdy z nas odpowiada za czystość środowiska, w którym żyjemy.

sprzatanie1 18

sprzatanie2 18

sprzatanie3 18

KWIATY POD KRZYŻEM KATYŃSKIM 17 września pod Krzyżem Katyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające obrońców ojczyzny i pomordowanych na Kresach. W 79. rocznicę wkroczenia armii sowieckiej na wschodnie tereny Rzeczypospolitej na krzeszowickim cmentarzu zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci organizacji kombatanckich, delegacje organizacji mundurowych oraz uczniowie krzeszowickich placówek oświatowych. Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali: dyrektor Jolanta Żbik, poczet sztandarowy kierowany przez Annę Warzechę oraz uczniowie klasy VIII a pod opieką Justyny Luberdy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Wacław Gregorczyk, który wraz z przedstawicielami RM oddał hołd bohaterskim obrońcom ojczyzny. Po złożeniu kwiatów u stóp Krzyża Katyńskiego uczestnicy uroczystości przemaszerowali na groby żołnierzy I i II wojny światowej, gdzie zapalili znicze – symbole pamięci o tragicznej historii narodu.

katyn1 18

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm