human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


„Wolność, którą mamy na co dzień, trzeba szanować i pielęgnować.

Jest ona naszą wspólną sprawą i naszym wspólnym zadaniem.

Korzystać z wolności to rozumieć jej wartość, jej cenę i szanować tych,

którzy umieli poświęcić dla niej wszystko”Te słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zawarte w liście do nauczycieli, uczniów i rodziców przekazała pani dyrektor Jolanta Żbik 6 listopada podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.

W tym dniu Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach przybrała biało – czerwone kolory. Nauczyciele i uczniowie z dumą prezentowali kokardy w narodowych barwach. Przewodniczący poszczególnych klas otrzymali biało – czerwone chorągiewki oraz „Śpiewniki pieśni patriotycznych” przygotowane w ramach XXV edycji projektu „Młodzież pamięta”.

Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie przypomnieli dramatyczne momenty naszej historii, gdy Polacy przez 123 lata walczyli o niepodległość.

Uczniowie klas Vc i Vb pod opieką pań Justyny Luberdy i Barbary Chrząszczak obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku.

Niezwykłą atmosferę tego wydarzenia podkreśliły pieśni patriotyczne i legionowe w wykonaniu szkolnego koła wokalnego pod kierunkiem pani Anny Łozińskiej. Radosny nastrój udzielił się również publiczności, która wspólnie z młodymi aktorami nuciła słowa „Pierwszej Brygady” czy „Piechoty”.

Najmłodsi uczniowie również uczcili 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci z klasy II b pod opieką wychowawczyni Katarzyny Wyznakiewicz przygotowali okolicznościowe widowisko, przypominając sylwetki wybitnych Polaków, którzy rozsławili imię ojczyzny. To dzięki Józefowi Wybickiemu, Fryderykowi Szopenowi, Janowi Matejce czy Henrykowi Sienkiewiczowi nasz kraj przetrwał najtrudniejszą próbę w swoich dziejach.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas trzecich wspólnie z wychowawczyniami złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą legionistów, którzy 6 sierpnia 1914 roku wyruszyli z Krzeszowic walczyć o niepodległą Polskę.

AKCJA „ODBLASKOWA SZKOŁA”W tym roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Odblaskowa szkoła”, której celem jest uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe w zapobieganiu wypadkom z udziałem pieszych, rowerzystów i kierowców. Nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia czuwały panie: Beata Bryk i Katarzyna Wyznakiewicz.

27 października odbyło się uroczyste zakończenie akcji, w trakcie którego

Magdalena Niemiec i Beata Bryk podsumowały wszystkie szkolne działania

przeprowadzone przez uczniów i nauczycieli. Gościem specjalnym była pani Aneta Walor – starszy sierżant z Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

Dzięki przygotowanej przez panią policjantkę prezentacji uczniowie mogli się przekonać o skuteczności noszenia odblasków po zmroku.

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” zostały zorganizowane różne konkursy, w których uczniowie chętnie brali udział. Dzieci z klas I – III przygotowały prace plastyczne „Jestem widoczny na drodze” oraz uczestniczyły w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Podobnie jak ich starsi koledzy, najmłodsi uczniowie układali wiersze i rymowanki promujące akcję oraz projektowali kolorowe znaczki odblaskowe. Poszczególne klasy pod kierunkiem wychowawców rywalizowały w konkursie na najciekawszą gazetkę, a starsze dzieci uczestniczyły w dyskotece drogowej, podczas której odbył się konkurs na strój odblaskowy. Natomiast uczniowie klasy VIa pod opieką nauczycieli i rodziców wzięli udział w rajdzie rowerowym z Krzeszowic do Czernej.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez panie: Ewę Królak i Małgorzatę Soję – Szczukę. Pani dyrektor Jolanta Żbik pogratulowała uczniom sukcesów oraz podziękowała nauczycielom, którzy przyczynili się do powodzenia akcji.

Uczniowie klasy IIIc wspólnie z wychowawczynią Agatą Kulczycką przygotowali krótki występ, do którego dołączyli pierwszoklasiści, śpiewając piosenkę „Kolorowe światła”.

W ramach akcji nauczyciele zorganizowali prelekcje na temat obowiązku noszenia elementów odblaskowych do 15. roku życia oraz przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Pani Barbara Chrząszczak przeprowadziła szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, a pani Ilona Milewska aktywnie nadzorowała przebieg konkursów plastycznych oraz zamieszczała zdjęcia na stronie internetowej szkoły. Prace plastyczne uczniów można było podziwiać podczas okolicznościowej wystawy zorganizowanej na zakończenie akcji „Odblaskowa szkoła”.


ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA„Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki”Takie hasło towarzyszyło dzieciom z klas pierwszych, które 14 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów. Zanim to jednak nastąpiło, najmłodsi wychowankowie musieli się wykazać różnymi umiejętnościami.

Po powitaniu nauczycieli, rodziców i starszych kolegów dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń. Opiekę nad sześciolatkami sprawowały panie: Joanna Głuc, Anna Ochmańska i Barbara Rusinek. Natomiast siedmiolatków do ślubowania przygotowywały wychowawczynie: Joanna Cichoń, Agata Czesak, Teresa Firek, Katarzyna Mudrak.

Na uroczystości pojawili się też niespodziewani goście. Dobra Wróżka obdarowała dzieci niezwykłymi darami: przyjaźnią, uśmiechem, życzliwością, pracowitością i ostrożnością. W tej roli wystąpiła Ewa Szczuka z klasy Vc, natomiast Natalia Dziura z IVd zagrała Czarną Wróżkę, która usiłowała przerwać ślubowanie.

Dzieci musiały wykonać różne zadania, aby udowodnić, że są gotowe do roli uczniów. Pierwszaki wykazały się wiedzą na temat symboli narodowych i odpowiadały na pytania dotyczące przyrody oraz matematyki. Z dużym zaangażowaniem śpiewały piosenki i recytowały wierszyki. Udowodniły również, że znają przepisy ruchu drogowego oraz zasady dobrego zachowania.

Dzieci zdały egzamin na szóstkę i mogły zostać przyjęte do społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie pani dyrektor Jolanta Żbik pasowała ich na uczniów za pomocą wielkiego ołówka.

Przebieg uroczystości ze wzruszeniem śledzili dumni rodzice, którzy fotografowali swoje pociechy.

Po zakończeniu części oficjalnej pełnoprawni już uczniowie klas pierwszych spotkali się ze swoimi wychowawczyniami i otrzymali legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.

Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszaków, którym życzymy wielu sukcesów w nauce.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJTegoroczne gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

Zebranych gości powitali gospodarze uroczystości: dyrektor placówki pani Jolanta Żbik oraz burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, który z okazji tego święta przekazał wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia. Następnie burmistrz podkreślił szczególną rolę nauczycieli w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Wręczając okolicznościowe nagrody, podziękował dyrektorom oraz nauczycielom krzeszowickich szkół i przedszkoli za wysiłek wkładany w wykonywanie odpowiedzialnej pracy. Również pani dyrektor Jolanta Żbik pogratulowała nagrodzonym pedagogom za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Do życzeń przyłączyli się zaproszeni goście: przewodnicząca RM Stanisława Grzęda, przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz poprzednia pani dyrektor placówki Elżbieta Chochół. W imieniu dyrektorów szkół gminy Krzeszowice wyrazy uznania przekazał pan Ryszard Piotrowski oraz pani Ewa Cudzik – Tekielak. Miłym akcentem były serdeczne słowa podziękowania skierowane do wszystkich pracowników szkoły od przedstawicieli Rady Rodziców.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas IVc i VIb pod kierunkiem wychowawczyń: Donaty Baczmańskiej oraz Moniki Chochół. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane zabawnymi piosenkami i dynamicznym tańcem w wykonaniu uczennic klasyVIa, wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor.

Uzupełnienie programu stanowiły barwne dekoracje przygotowane przez Ilonę Milewską i Barbarę Chrząszczak oraz trafnie dobrane przez panią Magdalenę Niemiec utwory muzyczne.

Również Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich wychowanków podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając im symboliczne upominki.

Natomiast wszyscy uczniowie mieli okazję złożyć życzenia pedagogom w czasie szkolnej uroczystości, która odbyła się następnego dnia. Podczas apelu pani dyrektor odczytała list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który podkreślił, iż „wychowywanie i nauczanie młodych ludzi to niezwykle odpowiedzialne zadanie, zarówno dla rodziców, jak i dla kadry nauczycielskiej. Poza przekazywaniem wiedzy nauczyciele i wychowawcy powinni uczyć swoich wychowanków wartości takich jak: szczerość, uczciwość czy tolerancja dla innych ludzi i ich przekonań”.
NARODOWE CZYTANIE


„Autor Trylogii jest mistrzem plastycznego opisu, niezrównanym stylistą i doskonałym słowiarzem”


Narodowe czytanie to zainicjowana w 2012r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W sobotę 6 września 2014 roku w wielu miastach Polski czytana była „Trylogia”. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza po raz pierwszy przyłączyła się do tej akcji. Pani dyrektor Jolanta Żbik rozpoczęła narodowe czytanie od fragmentu „Ogniem i mieczem”. Do grona wielbicieli prozy patrona szkoły dołączyli nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy w kolejnych godzinach kontynuowali lekturę „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”. Czytanie „Trylogii” zainteresowało również zaproszonych gości: burmistrza gminy pana Czesława Bartla, przewodniczącego Komisji Edukacji RM Roberta Chochoła oraz panią dyrektor Przedszkola Samorządowego Annę Warzechę.

Lekturze dzieł Sienkiewicza towarzyszyła muzyka skomponowana do filmowych adaptacji wszystkich części „Trylogii”. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowali inscenizacje fragmentów utworów noblisty z elementami śpiewu i tańca. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację na temat Sienkiewicza oraz podziwiali piękne stroje nawiązujące do jego twórczości. Goście chętnie odwiedzali kawiarenkę urządzoną w bibliotece szkolnej, gdzie mogli podzielić się refleksjami na temat przeczytanych dzieł.

Narodowe czytanie stanowiło wspaniałą okazję, by jeszcze raz przeżyć zapierające dech w piersiach przygody bohaterów „Trylogii”.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm