human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia


ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA„Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki”Takie hasło towarzyszyło dzieciom z klas pierwszych, które 14 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów. Zanim to jednak nastąpiło, najmłodsi wychowankowie musieli się wykazać różnymi umiejętnościami.

Po powitaniu nauczycieli, rodziców i starszych kolegów dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń. Opiekę nad sześciolatkami sprawowały panie: Joanna Głuc, Anna Ochmańska i Barbara Rusinek. Natomiast siedmiolatków do ślubowania przygotowywały wychowawczynie: Joanna Cichoń, Agata Czesak, Teresa Firek, Katarzyna Mudrak.

Na uroczystości pojawili się też niespodziewani goście. Dobra Wróżka obdarowała dzieci niezwykłymi darami: przyjaźnią, uśmiechem, życzliwością, pracowitością i ostrożnością. W tej roli wystąpiła Ewa Szczuka z klasy Vc, natomiast Natalia Dziura z IVd zagrała Czarną Wróżkę, która usiłowała przerwać ślubowanie.

Dzieci musiały wykonać różne zadania, aby udowodnić, że są gotowe do roli uczniów. Pierwszaki wykazały się wiedzą na temat symboli narodowych i odpowiadały na pytania dotyczące przyrody oraz matematyki. Z dużym zaangażowaniem śpiewały piosenki i recytowały wierszyki. Udowodniły również, że znają przepisy ruchu drogowego oraz zasady dobrego zachowania.

Dzieci zdały egzamin na szóstkę i mogły zostać przyjęte do społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie pani dyrektor Jolanta Żbik pasowała ich na uczniów za pomocą wielkiego ołówka.

Przebieg uroczystości ze wzruszeniem śledzili dumni rodzice, którzy fotografowali swoje pociechy.

Po zakończeniu części oficjalnej pełnoprawni już uczniowie klas pierwszych spotkali się ze swoimi wychowawczyniami i otrzymali legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.

Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszaków, którym życzymy wielu sukcesów w nauce.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJTegoroczne gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

Zebranych gości powitali gospodarze uroczystości: dyrektor placówki pani Jolanta Żbik oraz burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, który z okazji tego święta przekazał wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia. Następnie burmistrz podkreślił szczególną rolę nauczycieli w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Wręczając okolicznościowe nagrody, podziękował dyrektorom oraz nauczycielom krzeszowickich szkół i przedszkoli za wysiłek wkładany w wykonywanie odpowiedzialnej pracy. Również pani dyrektor Jolanta Żbik pogratulowała nagrodzonym pedagogom za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Do życzeń przyłączyli się zaproszeni goście: przewodnicząca RM Stanisława Grzęda, przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz poprzednia pani dyrektor placówki Elżbieta Chochół. W imieniu dyrektorów szkół gminy Krzeszowice wyrazy uznania przekazał pan Ryszard Piotrowski oraz pani Ewa Cudzik – Tekielak. Miłym akcentem były serdeczne słowa podziękowania skierowane do wszystkich pracowników szkoły od przedstawicieli Rady Rodziców.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas IVc i VIb pod kierunkiem wychowawczyń: Donaty Baczmańskiej oraz Moniki Chochół. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane zabawnymi piosenkami i dynamicznym tańcem w wykonaniu uczennic klasyVIa, wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor.

Uzupełnienie programu stanowiły barwne dekoracje przygotowane przez Ilonę Milewską i Barbarę Chrząszczak oraz trafnie dobrane przez panią Magdalenę Niemiec utwory muzyczne.

Również Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich wychowanków podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając im symboliczne upominki.

Natomiast wszyscy uczniowie mieli okazję złożyć życzenia pedagogom w czasie szkolnej uroczystości, która odbyła się następnego dnia. Podczas apelu pani dyrektor odczytała list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który podkreślił, iż „wychowywanie i nauczanie młodych ludzi to niezwykle odpowiedzialne zadanie, zarówno dla rodziców, jak i dla kadry nauczycielskiej. Poza przekazywaniem wiedzy nauczyciele i wychowawcy powinni uczyć swoich wychowanków wartości takich jak: szczerość, uczciwość czy tolerancja dla innych ludzi i ich przekonań”.
NARODOWE CZYTANIE


„Autor Trylogii jest mistrzem plastycznego opisu, niezrównanym stylistą i doskonałym słowiarzem”


Narodowe czytanie to zainicjowana w 2012r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W sobotę 6 września 2014 roku w wielu miastach Polski czytana była „Trylogia”. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza po raz pierwszy przyłączyła się do tej akcji. Pani dyrektor Jolanta Żbik rozpoczęła narodowe czytanie od fragmentu „Ogniem i mieczem”. Do grona wielbicieli prozy patrona szkoły dołączyli nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy w kolejnych godzinach kontynuowali lekturę „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”. Czytanie „Trylogii” zainteresowało również zaproszonych gości: burmistrza gminy pana Czesława Bartla, przewodniczącego Komisji Edukacji RM Roberta Chochoła oraz panią dyrektor Przedszkola Samorządowego Annę Warzechę.

Lekturze dzieł Sienkiewicza towarzyszyła muzyka skomponowana do filmowych adaptacji wszystkich części „Trylogii”. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowali inscenizacje fragmentów utworów noblisty z elementami śpiewu i tańca. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację na temat Sienkiewicza oraz podziwiali piękne stroje nawiązujące do jego twórczości. Goście chętnie odwiedzali kawiarenkę urządzoną w bibliotece szkolnej, gdzie mogli podzielić się refleksjami na temat przeczytanych dzieł.

Narodowe czytanie stanowiło wspaniałą okazję, by jeszcze raz przeżyć zapierające dech w piersiach przygody bohaterów „Trylogii”.

W HOŁDZIE BOHATEROM WRZEŚNIAW tym roku przypada 75. rocznica wkroczenia armii sowieckiej na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej.
W związku z tym 17 września 2014r. przy Krzyżu Katyńskim i Mogile Żołnierzy I oraz II wojny światowej
oddano hołd bohaterom września, żołnierzom straży granicznej a także więzionym i pomordowanym na wschodzie rodakom.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił sekretarz gminy Jan Bereza, który przypomniał tragiczne wydarzenia z września 1939roku.
Były też słowa refleksji na temat bohaterskiej postawy Polaków wiernych swojej ojczyźnie i wspólna modlitwa,
poprowadzona przez ks. Jana Leśniaka. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych w uroczystości wzięły również
udział delegacje krzeszowickich placówek oświatowych.

Naszą szkołę reprezentowała pani wicedyrektor Dagmara Brela – Zając oraz poczet sztandarowy kierowany przez nauczycieli:
Ewę Królak i Tadeusza Foltyna. Uczniowie klasy Vd pod opieką pani Agnieszki Wróbel złożyli kwiaty i zapalili znicze,
aby uczcić pamięć ofiar września i okupacji 1939 - 1945.

To była kolejna lekcja smutnej historii narodu polskiego, do której uczniowie zostali dobrze przygotowani.

28.04.2014 r. klasa I b wraz z wychowawczynią panią
Katarzyną Wyznakiewicz

przygotowała dla rodziców i dziadków przedstawienie
„Zielona Wielkanoc".

Po przedstawieniu uczniowie rozdawali przybyłym gościom
jajka-pisanki,

które wykonali wcześniej na zajęciach plastycznych.

Image 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm