human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE

 

My zaśpiewamy Wam piosenkę, w której zawierać będzie się

Ten najpiękniejszy bukiet kwiatów, złożony z róż i naszych serc.

 

14 października to szczególna data – święto polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczysta akademia, podczas której dyrektor Dagmara Brela – Zając podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom za wysiłek wkładany

w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia. Wręczyła również okolicznościowe nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz podziękowała pani Cecylii Siemek za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

W tym dniu nagrodzeni zostali laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego oraz Samorząd Uczniowski.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas: 7a, 8a i 8b pod kierunkiem Elżbiety Staszczuk oraz Anny Czerwińskiej. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane popularnymi utworami zespołu The Beatles wykonanymi przy akompaniamencie perkusji wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor. Przedstawienie urozmaiciły również występy laureatów konkursu piosenki zorganizowanego

z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Trafne dopełnienie programu artystycznego stanowiła barwna dekoracja przygotowana przez Ilonę Milewską oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach konkursu „Nasza Pani/Nasz Pan”.

Najmłodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Teresy Firek oraz Beaty Bryk. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy 3c dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość.

Miłym akcentem były życzenia i słodkie upominki od Samorządu

Uczniowskiego przekazane wszystkim nauczycielom i pracownikom

szkoły w tym szczególnym dniu.

 

Agnieszka Wróbel

 

 

 

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8.

Uczniowie klas 1-3 wykonali pomysłowe flagi krajów europejskich.

I miejsce w konkursie na flagę zdobyła Marysia Matysik z kl. 3 b, II - Ania Bała z kl. 1 c i III - Dominika Urbanik z kl. 2 a.

Uczniowie klas 4-8 brali udział w quizie nt. języków, konkursie piosenki oraz przygotowali gazetkę klasową dotycząca wylosowanego wcześniej kraju europejskiego. W tym dniu uczniowie przyszli ubrani w barwach wylosowanych państw.

I miejsce w quizie nt. języków zdobyła klasa 8 b, II miejsce - klasa 6 b i III miejsce - klasa 6 a. W konkursie na gazetkę klasową , I miejsce zdobyła klasa

6 a, II miejsce - klasa 6 c i III miejsce - klasa 5 a. Konkurs piosenki wygrali

ex aequo Ewa Kuczara z kl. 6 c oraz duet Igor i Sołomija Kurczak z kl. 6 c.

Wszystkim uczniom gratulujemy !!!

HAPPY EUROPEAN DAY !!!

Organizatorzy: Anna Czerwińska, Elżbieta Staszczuk

 

 

 

    W tym roku przypada 80. rocznica wkroczenia armii sowieckiej na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. W związku z tym 17 września przy Krzyżu Katyńskim

i Mogile Żołnierzy I oraz II wojny światowej oddano hołd bohaterom września, żołnierzom straży granicznej a także więzionym i pomordowanym na wschodzie rodakom.

     W uroczystości  uczestniczyli  kombatanci, delegacje organizacji mundurowych, politycznych i społecznych oraz przedstawiciele władz samorządowych: wiceburmistrz Adam Godyń oraz przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół.                         

    Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali: dyrektor Dagmara Brela – Zając, poczet sztandarowy pod opieką Anny Warzechy oraz uczniowie klasy Va

wraz z wychowawczynią Moniką Chochół. Przedstawiciele naszej placówki złożyli kwiaty i zapalili znicze, aby uczcić pamięć ofiar września i okupacji

1939 - 1945.

    To była kolejna lekcja historii narodu polskiego, do której uczniowie zostali dobrze przygotowani.

 

 

 

CZYTAMY POLSKIE NOWELE

 

 

Piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać

wokół wspólnych celów i wspólnych wartości

 

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach po raz kolejny uczestniczyła

w popularnej ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy wybrane utwory ze zbioru zatytułowanego Nowele polskie.

    W sobotnie przedpołudnie 7 września przy ulicy Szkolnej zebrali się nauczyciele, uczniowie z rodzicami oraz zaproszeni goście: burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz radny RM Kamil Kłosowski.

     Uczestników spotkania powitała dyrektor Jolanta Żbik, wicedyrektor Dagmara Brela - Zając odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich rodaków, a następnie polonistka Monika Chochół zapraszała obecnych na sali do wspólnej lektury. W trakcie dwugodzinnego spotkania przeczytaliśmy nowele Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej. W Narodowym Czytaniu chętnie uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy w skupieniu słuchali utworów, podziwiając mistrzostwo stylu i plastyczność opisów zawartych w zwięzłej formie.

          Już od wejścia czuło się niezwykłą atmosferę dzięki kolorowym dekoracjom i rekwizytom nawiązującym do tematyki czytanych utworów.

Do stworzenia kameralnego nastroju przyczyniła się również Słodka Kawiarenka, w której goście mogli skosztować jesiennych owoców i pysznego domowego ciasta przygotowanego przez grono pedagogiczne.

    Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników spotkanie miało

niepowtarzalny klimat, pełen refleksji i radości ze wspólnego czytania.

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY W SZKOLE!

 

    W poniedziałek 2 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Poprzedniego dnia przedstawiciele placówki brali udział w obchodach

  1. rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

    Po powitaniu uczniów oraz zaproszonych gości dyrektor Jolanta Żbik serdecznie podziękowała Radzie Rodziców za zaangażowanie w prace związane z remontem i zagospodarowaniem szatni w naszej szkole. Szczególne podziękowania przekazała panu Maciejowi Piszczyńskiemu reprezentującemu firmę Lafarge Kopalnia Dolomitu Dubie za pokrycie znacznej części kosztów związanych z reorganizacją szatni. Następnie przewodniczący RR pan Rafał Lupa przedstawił prezentację na temat kolejnych etapów realizacji pomysłu zakupienia indywidualnych szafek dla uczniów. 

    Pani dyrektor przekazała również najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły i zapoznała zgromadzonych z planami na najbliższe miesiące. Już wkrótce zostanie zakończona rozbudowa budynku przy ulicy Szkolnej, dzięki czemu zajęcia będą się odbywać w jednym miejscu. W nowej części dydaktycznej powstanie pracownia biologiczno – chemiczna oraz nowoczesne sale przystosowane do nauki fizyki i chemii. Zostanie też oddana do użytku hala sportowa oraz nowe boiska ze skocznią i bieżnią.

     Dzięki realizacji tych planów w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz odnosić liczne sukcesy.

 

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm