human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Wydarzenia

KARNAWAŁOWE PLĄSY

 

Zgodnie z karnawałową tradycją w Szkole Podstawowej nr 2 bawili się również uczniowie klas IV – VIII. W środę, 19 lutego zabrzmiały popularne piosenki, których dynamiczne rytmy skłoniły uczniów i nauczycieli do tańca.

  Spośród uczestników zabawy szczególnie wyróżniały się osoby ubrane

w niezwykłe stroje. W szkole pojawiły się różne postacie z książek, filmów

i komiksów. Niektórych przebierańców trudno było poznać, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie.

Imprezę prowadziły opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Donata Baczmańska, Magdalena Niemiec i Małgorzata Soja – Szczuka. Dla uczestników zmęczonych karnawałowymi pląsami rodzice przygotowali poczęstunek

i napoje.

W tym dniu wszystkim dopisywał humor, a tańcom towarzyszyło mnóstwo śmiechu i zabawy.

 

 

 

 

     Karnawał to okres, w którym tradycyjnie odbywają się tańce i bale. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach również uczestniczyli

w zabawie karnawałowej zorganizowanej  przez rodziców przy współpracy

z wychowawcami.

     We wtorek, 11 lutego bawiły się dzieci z klas I - III. W tym roku imprezę prowadził  wodzirej, dzięki któremu zabawa przebiegała w iście karnawałowym nastroju. Dzieci, przebrane za postaci z bajek i popularnych filmów, wykazały się dużą pomysłowością w doborze strojów. W szkole pojawiły się piękne księżniczki, tajemnicze wróżki, odważni rycerze, groźni piraci, dzielni policjanci i żołnierze. Nie zabrakło też różnych zwierzątek oraz przybyszy z innej planety. Maluchy dumnie prezentowały kolorowe stroje, żywiołowo tańczyły i chętnie uczestniczyły w grupowych zabawach. Po karnawałowych pląsach przyszedł czas na odpoczynek przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

    Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych imprez. Dzieci były zmęczone, ale bardzo zadowolone, o czym świadczyły szerokie uśmiechy na ich twarzach.

 

 

 

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

Bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham cię!

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najpiękniejszych świąt w roku. 

W tych dniach seniorzy obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Z tej okazji uczniowie młodszych klas wraz z wychowawczyniami przygotowali występy artystyczne dedykowane babciom i dziadkom.

Klasa III b pod opieką Anny Ochmańskiej zaprezentowała okolicznościowe przestawienie urozmaicone radosnymi piosenkami i dynamicznym tańcem. Natomiast pierwszoklasiści pod opieką Barbary Chrząszczak oraz Brygidy Plichty – Kuczary wystąpili w barwnych jasełkach.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe laurki wykonane przez dzieci.

Przy pięknie udekorowanych stołach babcie i dziadkowie zostali poczęstowani słodkimi wypiekami przygotowanymi przez rodziców.

Było to bardzo miłe spotkanie, które stało się okazją do rodzinnych wspomnień i rozmów.

 

 

 

BÓG SIĘ RODZI W NASZYM SERCU

 

A do Betlejem nie jest tak daleko…

Ono jest na odległość ludzkiego serca.

 

20 grudnia był niezwykłym dniem w Szkole Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach. W klimacie świąt Bożego Narodzenia i w blasku choinkowych świec uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach podczas tradycyjnej Wigilii.

Następnie, wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym, obejrzeli okolicznościowe przedstawienie „Boże Narodzenie mimo wszystko”. Nietypowe jasełka zaprezentowali ósmoklasiści oraz uczniowie klasy VI b pod kierunkiem Alicji Dąbek, Janiny Ryś oraz księdza Michała Tucznio, który również wystąpił na scenie. Aktorzy ukazali w krzywym zwierciadle główne tendencje współczesnego świata, gdzie często zapominamy, co naprawdę stanowi istotę świąt. Przypomnieli, iż głównym przesłaniem tego szczególnego czasu jest dobro, przebaczenie, udzielanie pomocy potrzebującym oraz miłość i szacunek

do bliźnich. Zachwyt publiczności wzbudził nastrojowy „Taniec Śnieżynek” przygotowany przez uczennice klasy VI b wspólnie z Martą Kurek. Występ uzupełniły tradycyjne kolędy w języku angielskim i polskim wykonane przy akompaniamencie uczniów grających na skrzypcach, gitarze oraz trąbce.

Dyrektor Dagmara Brela – Zając złożyła wszystkim obecnym

serdeczne życzenia, natomiast uczniowie przekazali nauczycielom samodzielnie

wykonane kartki świąteczne. Na zakończenie odbyło się wspólne

kolędowanie w radosnym i lirycznym nastroju.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z nas ma różne domy: dom rodzinny, miejscowość, w której się urodził, region kraju, wreszcie dom największy – ojczyznę.

PIĘKNO PEJZAŻU GMINY KRZESZOWICE” to główne hasło XVI edycji Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krzeszowicach.

W tegorocznym konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych

w Krzeszowicach, Ostrężnicy, Nawojowej Górze, Woli Filipowskiej, Miękini, Tenczynku, Paczółtowicach, Sance, Zalasiu oraz Nowej Górze. Młodsze dzieci przedstawiły barwne prace na temat: „Pejzaż mojego ulubionego miejsca

w gminie”, a uczniowie klas 4 – 8 stworzyli ciekawe ilustracje plastyczne hasła „Pejzaż związany z moim regionem”.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się w piątek 13 grudnia podczas uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki

Dagmara Brela – Zając, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział w konkursie. Przebieg XVI przeglądu podsumowała Ilona Milewska, sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

W tym roku zostały przyznane liczne nagrody, które wręczyli laureatom zastępca burmistrza Witold Kulczycki oraz przedstawicielka Komisji Edukacji RM Stanisława Maciejowska. Goście pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny przygotowany przez panie: Brygidę Plichtę - Kuczarę i Lucynę Stryczek. Uczniowie klasy

1b oraz 3a zaprezentowali dynamiczne widowisko, ukazujące piękno naszego regionu. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz brawurowo zatańczyły krakowiaka.

Po zakończeniu uroczystości laureaci konkursu pozowali do pamiątkowych fotografii na tle pięknej wystawy prac plastycznych przygotowanej przez Ilonę Milewską, a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno naszego regionu.

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm