human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

XVI GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

Każdy z nas ma różne domy: dom rodzinny, miejscowość, w której się urodził, region kraju, wreszcie dom największy – ojczyznę.

PIĘKNO PEJZAŻU GMINY KRZESZOWICE” to główne hasło XVI edycji Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krzeszowicach.

W tegorocznym konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych

w Krzeszowicach, Ostrężnicy, Nawojowej Górze, Woli Filipowskiej, Miękini, Tenczynku, Paczółtowicach, Sance, Zalasiu oraz Nowej Górze. Młodsze dzieci przedstawiły barwne prace na temat: „Pejzaż mojego ulubionego miejsca

w gminie”, a uczniowie klas 4 – 8 stworzyli ciekawe ilustracje plastyczne hasła „Pejzaż związany z moim regionem”.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się w piątek 13 grudnia podczas uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki

Dagmara Brela – Zając, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział w konkursie. Przebieg XVI przeglądu podsumowała Ilona Milewska, sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

W tym roku zostały przyznane liczne nagrody, które wręczyli laureatom zastępca burmistrza Witold Kulczycki oraz przedstawicielka Komisji Edukacji RM Stanisława Maciejowska. Goście pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny przygotowany przez panie: Brygidę Plichtę - Kuczarę i Lucynę Stryczek. Uczniowie klasy

1b oraz 3a zaprezentowali dynamiczne widowisko, ukazujące piękno naszego regionu. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz brawurowo zatańczyły krakowiaka.

Po zakończeniu uroczystości laureaci konkursu pozowali do pamiątkowych fotografii na tle pięknej wystawy prac plastycznych przygotowanej przez Ilonę Milewską, a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno naszego regionu.

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm