ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIÓW

15 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

We wtorkowe popołudnie, w obecności rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani

przez dyrektor Dagmarę Brelę - Zając na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się starannie pod opieką wychowawczyń: Sylwii Remin, Brygidy Plichty – Kuczary i Barbary Chrząszczak.

Pierwszoklasiści przedstawili ciekawy program artystyczny, podczas którego zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole. Występ dzieci podziwiali nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wzruszeni rodzice, którzy nagradzali brawami popisy najmłodszych uczniów.

Pierwszoklasiści zostali bardzo serdecznie przyjęci do szkolnej społeczności. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy i książki, które zawsze będą im przypominały ten szczególny moment w życiu.