DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE

DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE

 

My zaśpiewamy Wam piosenkę, w której zawierać będzie się

Ten najpiękniejszy bukiet kwiatów, złożony z róż i naszych serc.

 

14 października to szczególna data – święto polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczysta akademia, podczas której dyrektor Dagmara Brela – Zając podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom za wysiłek wkładany

w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia. Wręczyła również okolicznościowe nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz podziękowała pani Cecylii Siemek za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

W tym dniu nagrodzeni zostali laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego oraz Samorząd Uczniowski.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas: 7a, 8a i 8b pod kierunkiem Elżbiety Staszczuk oraz Anny Czerwińskiej. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane popularnymi utworami zespołu The Beatles wykonanymi przy akompaniamencie perkusji wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor. Przedstawienie urozmaiciły również występy laureatów konkursu piosenki zorganizowanego

z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Trafne dopełnienie programu artystycznego stanowiła barwna dekoracja przygotowana przez Ilonę Milewską oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach konkursu „Nasza Pani/Nasz Pan”.

Najmłodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Teresy Firek oraz Beaty Bryk. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy 3c dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość.

Miłym akcentem były życzenia i słodkie upominki od Samorządu

Uczniowskiego przekazane wszystkim nauczycielom i pracownikom

szkoły w tym szczególnym dniu.

 

Agnieszka Wróbel