Czytamy Polskie Nowele

CZYTAMY POLSKIE NOWELE

 

 

Piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać

wokół wspólnych celów i wspólnych wartości

 

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach po raz kolejny uczestniczyła

w popularnej ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy wybrane utwory ze zbioru zatytułowanego Nowele polskie.

    W sobotnie przedpołudnie 7 września przy ulicy Szkolnej zebrali się nauczyciele, uczniowie z rodzicami oraz zaproszeni goście: burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz radny RM Kamil Kłosowski.

     Uczestników spotkania powitała dyrektor Jolanta Żbik, wicedyrektor Dagmara Brela - Zając odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich rodaków, a następnie polonistka Monika Chochół zapraszała obecnych na sali do wspólnej lektury. W trakcie dwugodzinnego spotkania przeczytaliśmy nowele Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej. W Narodowym Czytaniu chętnie uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy w skupieniu słuchali utworów, podziwiając mistrzostwo stylu i plastyczność opisów zawartych w zwięzłej formie.

          Już od wejścia czuło się niezwykłą atmosferę dzięki kolorowym dekoracjom i rekwizytom nawiązującym do tematyki czytanych utworów.

Do stworzenia kameralnego nastroju przyczyniła się również Słodka Kawiarenka, w której goście mogli skosztować jesiennych owoców i pysznego domowego ciasta przygotowanego przez grono pedagogiczne.

    Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników spotkanie miało

niepowtarzalny klimat, pełen refleksji i radości ze wspólnego czytania.