Witamy w szkole!

WITAMY W SZKOLE!

 

    W poniedziałek 2 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Poprzedniego dnia przedstawiciele placówki brali udział w obchodach

  1. rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

    Po powitaniu uczniów oraz zaproszonych gości dyrektor Jolanta Żbik serdecznie podziękowała Radzie Rodziców za zaangażowanie w prace związane z remontem i zagospodarowaniem szatni w naszej szkole. Szczególne podziękowania przekazała panu Maciejowi Piszczyńskiemu reprezentującemu firmę Lafarge Kopalnia Dolomitu Dubie za pokrycie znacznej części kosztów związanych z reorganizacją szatni. Następnie przewodniczący RR pan Rafał Lupa przedstawił prezentację na temat kolejnych etapów realizacji pomysłu zakupienia indywidualnych szafek dla uczniów. 

    Pani dyrektor przekazała również najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły i zapoznała zgromadzonych z planami na najbliższe miesiące. Już wkrótce zostanie zakończona rozbudowa budynku przy ulicy Szkolnej, dzięki czemu zajęcia będą się odbywać w jednym miejscu. W nowej części dydaktycznej powstanie pracownia biologiczno – chemiczna oraz nowoczesne sale przystosowane do nauki fizyki i chemii. Zostanie też oddana do użytku hala sportowa oraz nowe boiska ze skocznią i bieżnią.

     Dzięki realizacji tych planów w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz odnosić liczne sukcesy.