human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

 26 czerwca uczniowie zakończyli naukę w tym roku szkolnym, który był nietypowy ze względu na pandemię koronawirusa.
Z tego też powodu nie odbyła się uroczysta akademia, tylko ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami .
Uczniowie w małych grupach udali się do wyznaczonych sal, aby odebrać świadectwa i nagrody za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy i w zawodach sportowych.

    Pani dyrektor Jolanta Żbik wraz z przewodniczącym Rady Rodziców Rafałem Lupą i wicedyrektor Dagmarą Brelą –Zając wręczyli wyróżniającym się uczniom klas ósmych statuetki HENRYK 2020.


Magdalena Chmiest z klasy VIII b otrzymała SUPERHENRYKA oraz nagrodę indywidualną ufundowaną przez Prezesa Kopalni Porfiru  i Diabazu pana Daniela Kłosowskiego.
Natomiast HENRYCZKI 2020 odebrali trzecioklasiści, którzy osiągnęli największe sukcesy w ciągu pierwszych lat nauki.
Nauczyciele pogratulowali uczniom osiągnięć i przekazali życzenia bezpiecznych oraz pogodnych wakacji.

   Do zobaczenia we wrześniu!

 

KARNAWAŁOWE PLĄSY

 

Zgodnie z karnawałową tradycją w Szkole Podstawowej nr 2 bawili się również uczniowie klas IV – VIII. W środę, 19 lutego zabrzmiały popularne piosenki, których dynamiczne rytmy skłoniły uczniów i nauczycieli do tańca.

  Spośród uczestników zabawy szczególnie wyróżniały się osoby ubrane

w niezwykłe stroje. W szkole pojawiły się różne postacie z książek, filmów

i komiksów. Niektórych przebierańców trudno było poznać, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie.

Imprezę prowadziły opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Donata Baczmańska, Magdalena Niemiec i Małgorzata Soja – Szczuka. Dla uczestników zmęczonych karnawałowymi pląsami rodzice przygotowali poczęstunek

i napoje.

W tym dniu wszystkim dopisywał humor, a tańcom towarzyszyło mnóstwo śmiechu i zabawy.

 

 

 

 

     Karnawał to okres, w którym tradycyjnie odbywają się tańce i bale. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach również uczestniczyli

w zabawie karnawałowej zorganizowanej  przez rodziców przy współpracy

z wychowawcami.

     We wtorek, 11 lutego bawiły się dzieci z klas I - III. W tym roku imprezę prowadził  wodzirej, dzięki któremu zabawa przebiegała w iście karnawałowym nastroju. Dzieci, przebrane za postaci z bajek i popularnych filmów, wykazały się dużą pomysłowością w doborze strojów. W szkole pojawiły się piękne księżniczki, tajemnicze wróżki, odważni rycerze, groźni piraci, dzielni policjanci i żołnierze. Nie zabrakło też różnych zwierzątek oraz przybyszy z innej planety. Maluchy dumnie prezentowały kolorowe stroje, żywiołowo tańczyły i chętnie uczestniczyły w grupowych zabawach. Po karnawałowych pląsach przyszedł czas na odpoczynek przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

    Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych imprez. Dzieci były zmęczone, ale bardzo zadowolone, o czym świadczyły szerokie uśmiechy na ich twarzach.

 

 

 

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

Bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham cię!

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najpiękniejszych świąt w roku. 

W tych dniach seniorzy obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Z tej okazji uczniowie młodszych klas wraz z wychowawczyniami przygotowali występy artystyczne dedykowane babciom i dziadkom.

Klasa III b pod opieką Anny Ochmańskiej zaprezentowała okolicznościowe przestawienie urozmaicone radosnymi piosenkami i dynamicznym tańcem. Natomiast pierwszoklasiści pod opieką Barbary Chrząszczak oraz Brygidy Plichty – Kuczary wystąpili w barwnych jasełkach.

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe laurki wykonane przez dzieci.

Przy pięknie udekorowanych stołach babcie i dziadkowie zostali poczęstowani słodkimi wypiekami przygotowanymi przez rodziców.

Było to bardzo miłe spotkanie, które stało się okazją do rodzinnych wspomnień i rozmów.

 

 

 

BÓG SIĘ RODZI W NASZYM SERCU

 

A do Betlejem nie jest tak daleko…

Ono jest na odległość ludzkiego serca.

 

20 grudnia był niezwykłym dniem w Szkole Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach. W klimacie świąt Bożego Narodzenia i w blasku choinkowych świec uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach podczas tradycyjnej Wigilii.

Następnie, wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym, obejrzeli okolicznościowe przedstawienie „Boże Narodzenie mimo wszystko”. Nietypowe jasełka zaprezentowali ósmoklasiści oraz uczniowie klasy VI b pod kierunkiem Alicji Dąbek, Janiny Ryś oraz księdza Michała Tucznio, który również wystąpił na scenie. Aktorzy ukazali w krzywym zwierciadle główne tendencje współczesnego świata, gdzie często zapominamy, co naprawdę stanowi istotę świąt. Przypomnieli, iż głównym przesłaniem tego szczególnego czasu jest dobro, przebaczenie, udzielanie pomocy potrzebującym oraz miłość i szacunek

do bliźnich. Zachwyt publiczności wzbudził nastrojowy „Taniec Śnieżynek” przygotowany przez uczennice klasy VI b wspólnie z Martą Kurek. Występ uzupełniły tradycyjne kolędy w języku angielskim i polskim wykonane przy akompaniamencie uczniów grających na skrzypcach, gitarze oraz trąbce.

Dyrektor Dagmara Brela – Zając złożyła wszystkim obecnym

serdeczne życzenia, natomiast uczniowie przekazali nauczycielom samodzielnie

wykonane kartki świąteczne. Na zakończenie odbyło się wspólne

kolędowanie w radosnym i lirycznym nastroju.

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z nas ma różne domy: dom rodzinny, miejscowość, w której się urodził, region kraju, wreszcie dom największy – ojczyznę.

PIĘKNO PEJZAŻU GMINY KRZESZOWICE” to główne hasło XVI edycji Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krzeszowicach.

W tegorocznym konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych

w Krzeszowicach, Ostrężnicy, Nawojowej Górze, Woli Filipowskiej, Miękini, Tenczynku, Paczółtowicach, Sance, Zalasiu oraz Nowej Górze. Młodsze dzieci przedstawiły barwne prace na temat: „Pejzaż mojego ulubionego miejsca

w gminie”, a uczniowie klas 4 – 8 stworzyli ciekawe ilustracje plastyczne hasła „Pejzaż związany z moim regionem”.

Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się w piątek 13 grudnia podczas uroczystego apelu. Zgromadzonych gości powitała dyrektor placówki

Dagmara Brela – Zając, dziękując uczniom oraz ich opiekunom za liczny udział w konkursie. Przebieg XVI przeglądu podsumowała Ilona Milewska, sprawująca opiekę artystyczną nad całym przedsięwzięciem.

W tym roku zostały przyznane liczne nagrody, które wręczyli laureatom zastępca burmistrza Witold Kulczycki oraz przedstawicielka Komisji Edukacji RM Stanisława Maciejowska. Goście pogratulowali dzieciom ciekawych pomysłów oraz podziękowali nauczycielom za wsparcie i opiekę nad młodymi artystami.

Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny przygotowany przez panie: Brygidę Plichtę - Kuczarę i Lucynę Stryczek. Uczniowie klasy

1b oraz 3a zaprezentowali dynamiczne widowisko, ukazujące piękno naszego regionu. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz brawurowo zatańczyły krakowiaka.

Po zakończeniu uroczystości laureaci konkursu pozowali do pamiątkowych fotografii na tle pięknej wystawy prac plastycznych przygotowanej przez Ilonę Milewską, a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przegląd Twórczości Plastycznej jest nie tylko doskonałą okazją do rozwijania aktywności twórczej i uzdolnień dzieci, ale służy również uwrażliwieniu młodych odbiorców na piękno naszego regionu.

 

7 grudnia rozpoczął się nowy etap w historii Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach. W tym szczególnym dniu odbyła się uroczystość otwarcia nowej części placówki, na którą składa się 11 sal dydaktycznych,

gdzie znajdują się dwie klasopracownie: fizyczno-chemiczna oraz biologiczno-przyrodnicza. Wkrótce zostanie także wyposażone nowoczesne laboratorium językowe. Ponadto w nowej części budynku są dwie świetlice

i hala sportowa z pełnym wyposażeniem, nagłośnieniem, szatniami

oraz zapleczem sanitarnym. Powstał również zewnętrzny kompleks nowoczesnych obiektów sportowych, do których należą: bieżnia

na 60 metrów, skocznia oraz boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Budowa nowego obiektu szkolnego trwała 14 miesięcy i kosztowała

15 mln zł.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, emerytowani pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice

i uczniowie. Po poświęceniu placówki przez Proboszcza Parafii św. Marcina Andrzeja Szczotkę symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz przedstawiciel firmy Polbau Andrzej Ostachowski wraz z dyrektor Dagmarą Brelą – Zając i uczennicą Kingą Górecką.

W części artystycznej uczniowie klas IV – VIII sprawdzali swoją wiedzę na temat twórczości patrona szkoły Henryka Sienkiewicza w turnieju „Kocham cię Polsko!”. Natomiast młodsze dzieci zaprezentowały swoje talenty w barwnym mikołajkowo – świątecznym przedstawieniu. Grupy cheerleaderek Harmonia Fitness przygotowały układy taneczne,

a dziewczęta ze szkoły tańca DanceArt dały pokaz gimnastyki akrobatycznej.

Dyrektor szkoły Dagmara Brela-Zając podziękowała wszystkim,

którzy przyczynili się do rozbudowy placówki, bowiem dzięki otwarciu nowego skrzydła uczniowie będą mieli lekcje w jednym budynku,

co znacznie ułatwi organizację pracy, a nowoczesne wyposażenie sal wpłynie

na poprawę warunków nauki. Zaproszeni goście gratulowali gospodarzom wspaniałego obiektu, przekazywali kwiaty i pomoce dydaktyczne oraz życzyli uzyskiwania wysokich wyników nauczania a także sukcesów sportowych.

Po zakończeniu uroczystości pani dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych do zwiedzania szkoły. Uczniowie mogli po raz pierwszy zobaczyć sale, w których od stycznia będą odbywały się lekcje.

 

 

Piękny jest Biały Orzeł

Piękna jest biel i czerwień.

Piękna nasza Ojczyzno,

Kochać będziemy cię wiernie!

 

Obchodzone corocznie Święto Niepodległości stanowi wyjątkowo wzruszającą i ważną uroczystość, podczas której powracamy pamięcią do przeszłości, przywołując wspomnienia naszej historii. Jedenasty listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa, o czym przypomniała w okolicznościowym przemówieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach Dagmara Brela – Zając podczas uroczystej akademii.

8 listopada o godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie przystrojeni w kokardy narodowe przyłączyli się do śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Najważniejsze etapy dramatycznych zmagań Polaków walczących o wolność przedstawili uczniowie klas IVa i VIc w spektaklu „Gawęda o niepodległości”. Młodzi aktorzy pod opieką Agnieszki Wróbel oraz Anny Chmielińskiej obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku. Ciekawe wydarzenia z dziejów Polski zostały zilustrowane nastrojową muzyką i pieśniami legionowymi. Zachwyt widzów wzbudził symboliczny taniec niepodległości wykonany przez czwartoklasistki ubrane w kolorowe stroje nawiązujące do tradycji ludowej.

Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na gminne obchody Święta Niepodległości w Krzeszowicach.

 Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęsk
J. PIŁSUDSKI.7 listopada dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach gościli burmistrza Wacława Gregorczyka, wiceburmistrza Witolda Kulczyckiego oraz panią Janinę Walkowicz.
Gospodarze naszego miasta wraz z uczniami wzięli udział w Warsztatach Patriotycznych,
które odbyły się z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy razem, przy dźwiękach piosenek patriotycznych,
szyli kotyliony narodowe, wycinali białe i czerwone motylki oraz rysowali Piłsudskiego i pisali Kartkę dla Polski.

 

15 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

We wtorkowe popołudnie, w obecności rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani

przez dyrektor Dagmarę Brelę - Zając na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się starannie pod opieką wychowawczyń: Sylwii Remin, Brygidy Plichty – Kuczary i Barbary Chrząszczak.

Pierwszoklasiści przedstawili ciekawy program artystyczny, podczas którego zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole. Występ dzieci podziwiali nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wzruszeni rodzice, którzy nagradzali brawami popisy najmłodszych uczniów.

Pierwszoklasiści zostali bardzo serdecznie przyjęci do szkolnej społeczności. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy i książki, które zawsze będą im przypominały ten szczególny moment w życiu.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm