human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

CZYTAMY POLSKIE NOWELE

 

 

Piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać

wokół wspólnych celów i wspólnych wartości

 

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach po raz kolejny uczestniczyła

w popularnej ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy wybrane utwory ze zbioru zatytułowanego Nowele polskie.

    W sobotnie przedpołudnie 7 września przy ulicy Szkolnej zebrali się nauczyciele, uczniowie z rodzicami oraz zaproszeni goście: burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz radny RM Kamil Kłosowski.

     Uczestników spotkania powitała dyrektor Jolanta Żbik, wicedyrektor Dagmara Brela - Zając odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich rodaków, a następnie polonistka Monika Chochół zapraszała obecnych na sali do wspólnej lektury. W trakcie dwugodzinnego spotkania przeczytaliśmy nowele Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej. W Narodowym Czytaniu chętnie uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy w skupieniu słuchali utworów, podziwiając mistrzostwo stylu i plastyczność opisów zawartych w zwięzłej formie.

          Już od wejścia czuło się niezwykłą atmosferę dzięki kolorowym dekoracjom i rekwizytom nawiązującym do tematyki czytanych utworów.

Do stworzenia kameralnego nastroju przyczyniła się również Słodka Kawiarenka, w której goście mogli skosztować jesiennych owoców i pysznego domowego ciasta przygotowanego przez grono pedagogiczne.

    Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników spotkanie miało

niepowtarzalny klimat, pełen refleksji i radości ze wspólnego czytania.

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY W SZKOLE!

 

    W poniedziałek 2 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Poprzedniego dnia przedstawiciele placówki brali udział w obchodach

  1. rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

    Po powitaniu uczniów oraz zaproszonych gości dyrektor Jolanta Żbik serdecznie podziękowała Radzie Rodziców za zaangażowanie w prace związane z remontem i zagospodarowaniem szatni w naszej szkole. Szczególne podziękowania przekazała panu Maciejowi Piszczyńskiemu reprezentującemu firmę Lafarge Kopalnia Dolomitu Dubie za pokrycie znacznej części kosztów związanych z reorganizacją szatni. Następnie przewodniczący RR pan Rafał Lupa przedstawił prezentację na temat kolejnych etapów realizacji pomysłu zakupienia indywidualnych szafek dla uczniów. 

    Pani dyrektor przekazała również najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły i zapoznała zgromadzonych z planami na najbliższe miesiące. Już wkrótce zostanie zakończona rozbudowa budynku przy ulicy Szkolnej, dzięki czemu zajęcia będą się odbywać w jednym miejscu. W nowej części dydaktycznej powstanie pracownia biologiczno – chemiczna oraz nowoczesne sale przystosowane do nauki fizyki i chemii. Zostanie też oddana do użytku hala sportowa oraz nowe boiska ze skocznią i bieżnią.

     Dzięki realizacji tych planów w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz odnosić liczne sukcesy.

 

 

 

Uczyłam się cały rok

I odrabiałam lekcje,

A teraz koniec, kropka, stop!

Bo przecież są wakacje.

 

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 19 czerwca. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jolanta Żbik podziękowała za pracę radzie pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom szkoły, a także rodzicom zaangażowanym w działalność naszej placówki oświatowej. Słowa wdzięczności przekazała także pani Barbarze Ryś i siostrze Stanisławie Homoncik, które

w tym roku kończą pracę w szkole.

    Następnie pogratulowała sukcesów i wręczyła nagrody uczniom, którzy            osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się wzorową postawą.

    W pierwszej części klasa V b zaprezentowała pełne humoru, muzyki

i tańca przedstawienie przygotowane wspólnie z wychowawczynią Alicją Dąbek.

    Natomiast podczas apelu dla młodszych dzieci uczniowie klasy III b pod opieką  Brygidy Plichty – Kuczary przedstawili program artystyczny o letniej tematyce.

   Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

 

 

 

 


      W tym roku po raz pierwszy od 19 lat Szkołę Podstawową nr 2

w Krzeszowicach opuścili uczniowie klasy ósmej. 18 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie 27 absolwentów, którzy zakończyli naukę

w naszej placówce.
     W części oficjalnej ósmoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą godnie reprezentować swoją szkołę, a zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Dyrektor Jolanta Żbik podziękowała rodzicom za współpracę i wieloletnią pracę na rzecz szkoły. Następnie wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali nagrody za osiągnięcia w nauce oraz wyróżnienia

w konkursach wiedzy i w zawodach sportowych. Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Lupa wręczył osiem statuetek HENRYK 2019 w kategorii: Wybitny Sportowiec oraz trzy nagrody Młody Człowiek Renesansu. Prezes Kopalni Porfiru i Diabazu Daniel Kłosowski pogratulował ósmoklasistom licznych sukcesów i przekazał nagrodę indywidualną Wiktorii Wróbel, która otrzymała SUPERHENRYKA 2019 oraz nagrodę ufundowaną przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka za postawę godną naśladowania, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz najwyższe osiągnięcia w nauce i w sporcie.

      Następnie absolwenci  przedstawili okolicznościowy program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawczynią Martą Kurek. Zabawne scenki kabaretowe związane z życiem szkolnym wywołały uśmiech na twarzach zaproszonych gości.                                        

  Na zakończenie uroczystości ósmoklasiści podziękowali dyrekcji,                 nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając wszystkim kwiaty oraz pamiątkowe zdjęcia. Miłą niespodziankę przygotowali uczniowie siódmej klasy, którzy w humorystyczny sposób przedstawili sylwetki starszych kolegów, a na pożegnanie podarowali im symboliczne prezenty i życzyli wielu sukcesów.

W miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców, łatwo powracały wspomnienia wspólnie spędzonych lat.

 

 

 

Ziemia jest wielkim wspólnym domem

Dla roślin, ptaków, zwierząt, ludzi.

Zamiast ją niszczyć zadbaj o nią,

Naprawdę warto się potrudzić!

 

      Takie przesłanie zabrzmiało podczas ekologicznego apelu, który odbył się

18 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach z okazji Światowego Dnia Ziemi  oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

     W  okolicznościowym przedstawieniu uczniowie klas IV b i VI d promowali              postawę ekologiczną. Przypomnieli, jak ważna jest ochrona roślin i zwierząt,                  a także czystość powietrza i wody. Uwagę publiczności przyciągały pomysłowe kostiumy występujących, dynamiczne układy choreograficzne w wykonaniu uczennic VII a oraz wokalne popisy uczestników przygotowanych przez Annę Łozińską.

      Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowały nauczycielki: Jolanta Florczak   

 i Małgorzata Soja – Szczuka. Natomiast Beata Bryk wraz z dziećmi ze świetlicy szkolnej przygotowała kolorowe dekoracje, które stanowiły tło odpowiednie                         do tematyki widowiska. W trakcie apelu wicedyrektor Dagmara

Brela - Zając wręczyła dyplomy oraz nagrody laureatom konkursu plastycznego „Smog nas zje…”.

    Mamy nadzieję, że uczniowie przekonali wszystkich, aby dbali o naszą planetę, bo Ziemię mamy tylko jedną.

 

     7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach po raz kolejny odbył się Maraton Czytelniczy pod hasłem „Jak nie czytam – jak  czytam!” zorganizowany przez bibliotekarzy.

    Pan Michał Smółka zapraszał do czytania młodsze dzieci, natomiast pani Teresa Kłeczek, koordynowała przebieg akcji w klasach IV – VI. Do wspólnej lektury zachęcali również nauczyciele, którzy pomagali uczniom wybrać fragmenty ulubionych książek. Wśród nich nie mogło zabraknąć przygód Mikołajka, koszmarnego Karolka czy też fascynujących przeżyć Harry’ego Pottera.

     To tylko niektóre tytuły z bogatego katalogu tekstów najczęściej prezentowanych przez młodych czytelników. Zgromadzona publiczność aktywnie uczestniczyła w maratonie, bowiem każdy uczeń mógł zachęcić swoich kolegów do poznania niezwykłych przygód ulubionego bohatera literackiego.

     To był prawdziwy maraton fantazji i literatury!

      Z okazji Dnia Rodziny uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach pod opieką wychowawczyni Sylwii Remin przygotowali inscenizację baśni Calineczka

    Po raz kolejny naszymi gośćmi były dzieci wraz z opiekunami

z Niepublicznego Przedszkola ISKIERKI. Przedstawienie podziwiali też  koledzy małych aktorów z klas 1 - 3. Zachwyt widzów wzbudziły piękne kolorowe stroje oraz rekwizyty, dzięki którym wszyscy przenieśli się do niezwykłej krainy baśni. 

    Dyrektor Jolanta Żbik pogratulowała dzieciom udanego występu,

    a publiczność nagrodziła odtwórców ról brawami za odwagę oraz talent

    aktorski.

 

 

Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi…

 

     10 maja był wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach. Z okazji Święta Patrona nauczyciele zorganizowali różnorodne gry i konkursy, w których uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami.

    Dzieci z młodszych klas tworzyły logo szkoły, natomiast ich starsi koledzy rywalizowali w turnieju wiedzy o pisarzu, śpiewali piosenki w wersji anglojęzycznej oraz wykonywali plakaty W gabinecie Henryka Sienkiewicza.

W tym dniu odbył się również VI Bieg Sienkiewiczowski zorganizowany

przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestnicy sportowej rywalizacji

w dobrych humorach pokonali łącznie dystans 360 kilometrów. Kilka dni wcześniej zostały rozstrzygnięte indywidualne konkursy, których uczestnicy projektowali ulotki zachęcające do czytania dzieł Sienkiewicza oraz ilustracje

i okładki do jego powieści. Dzieci układały rymowanki o szkole, a starsi uczniowie mogli wcielić się w ulubioną postać z utworu patrona.

   W trakcie okolicznościowego wystąpienia dyrektor Jolanta Żbik podkreśliła znaczenie Henryka Sienkiewicza jako nauczyciela patriotyzmu i dziejowego optymizmu, tak potrzebnego młodym ludziom. Następnie wręczyła laureatom wszystkich konkursów dyplomy i nagrody sfinansowane przez Radę Rodziców.

    W finale uczniowie klas IVa, Va i VII b zaprezentowali przedstawienie przygotowane pod opieką Donaty Baczmańskiej i Moniki Chochół. W trakcie barwnego widowiska pełnego muzyki, tańca oraz recytacji na scenie ożyły ciekawe postacie z powieści W pustyni i w puszczy oraz tekstu Bajka.

Widzowie mogli przenieść się w świat utworów polskiego noblisty dzięki  scenografii autorstwa Ilony Milewskiej i nastrojowym utworom muzycznym

w wykonaniu uczennic naszej szkoły.

    Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców to był dzień pełen emocji, zabawy i uśmiechu.

 

 

 

 

„Fajnie być fajnym” to projekt  realizowany w ramach wolontariatu pracowniczego wspieranego przez Bank BGŻ BNP Paribas. 

             W tym roku w gronie zwycięskich inicjatyw znalazła się i ta kierowana do Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach. Projektem „Fajnie być fajnym” chcemy zwrócić uwagę na problem szerzących się postaw antyspołecznych w środowiskach szkolnych ale i poza nimi. Chcemy przypomnieć Uczniom w Krzeszowicach jak ważne jest budowanie wzajemnych relacji, tolerancja, otwarcie na drugiego człowieka.

A oto pierwsze działania podejmowane podczas realizacji projektu – warsztaty.

Wielkanocne obyczaje wszyscy dobrze znamy,

pamiętamy o nich, gdy przy stole siadamy.

 

     W czasie Wielkanocy obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Z tej okazji uczniowie klas II a i II b Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach zaprezentowali program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawczyniami: Lucyną Stryczek oraz Teresą Firek.

     Wesołe, a niekiedy refleksyjne wierszyki, zabawne scenki przeplatane piosenkami, przybliżyły dzieciom najpiękniejsze polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne. Nie zabrakło kolorowych palm, pisanek z różnych regionów Polski, a przede wszystkim wesołych dyngusiarzy. Dzieci przypomniały także symbolikę produktów, które wkładamy do koszyka ze święconką.

  Po występie drugoklasistów wicedyrektor Dagmara Brela – Zając wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursu plastycznego, który odbył się przed

świętami w naszej szkole.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm