human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Piękny jest Biały Orzeł

Piękna jest biel i czerwień.

Piękna nasza Ojczyzno,

Kochać będziemy cię wiernie!

 

Obchodzone corocznie Święto Niepodległości stanowi wyjątkowo wzruszającą i ważną uroczystość, podczas której powracamy pamięcią do przeszłości, przywołując wspomnienia naszej historii. Jedenasty listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa, o czym przypomniała w okolicznościowym przemówieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach Dagmara Brela – Zając podczas uroczystej akademii.

8 listopada o godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie przystrojeni w kokardy narodowe przyłączyli się do śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez MEN oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Najważniejsze etapy dramatycznych zmagań Polaków walczących o wolność przedstawili uczniowie klas IVa i VIc w spektaklu „Gawęda o niepodległości”. Młodzi aktorzy pod opieką Agnieszki Wróbel oraz Anny Chmielińskiej obrazowo ukazali rozbiory Polski, powstania narodowe oraz wysiłki rodaków w celu utrzymania kultury i języka polskiego. Finałem tych starań był wyczekiwany przez kolejne pokolenia dzień odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku. Ciekawe wydarzenia z dziejów Polski zostały zilustrowane nastrojową muzyką i pieśniami legionowymi. Zachwyt widzów wzbudził symboliczny taniec niepodległości wykonany przez czwartoklasistki ubrane w kolorowe stroje nawiązujące do tradycji ludowej.

Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na gminne obchody Święta Niepodległości w Krzeszowicach.

 Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęsk
J. PIŁSUDSKI.7 listopada dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach gościli burmistrza Wacława Gregorczyka, wiceburmistrza Witolda Kulczyckiego oraz panią Janinę Walkowicz.
Gospodarze naszego miasta wraz z uczniami wzięli udział w Warsztatach Patriotycznych,
które odbyły się z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy razem, przy dźwiękach piosenek patriotycznych,
szyli kotyliony narodowe, wycinali białe i czerwone motylki oraz rysowali Piłsudskiego i pisali Kartkę dla Polski.

 

15 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

We wtorkowe popołudnie, w obecności rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani

przez dyrektor Dagmarę Brelę - Zając na uczniów naszej szkoły. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się starannie pod opieką wychowawczyń: Sylwii Remin, Brygidy Plichty – Kuczary i Barbary Chrząszczak.

Pierwszoklasiści przedstawili ciekawy program artystyczny, podczas którego zaprezentowali nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. Wykazali się wiedzą na temat bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i zasad panujących w szkole. Występ dzieci podziwiali nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wzruszeni rodzice, którzy nagradzali brawami popisy najmłodszych uczniów.

Pierwszoklasiści zostali bardzo serdecznie przyjęci do szkolnej społeczności. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy i książki, które zawsze będą im przypominały ten szczególny moment w życiu.

DZIEŃ EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE

 

My zaśpiewamy Wam piosenkę, w której zawierać będzie się

Ten najpiękniejszy bukiet kwiatów, złożony z róż i naszych serc.

 

14 października to szczególna data – święto polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczysta akademia, podczas której dyrektor Dagmara Brela – Zając podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom za wysiłek wkładany

w wykonywanie odpowiedzialnej pracy i życzliwość okazywaną uczniom każdego dnia. Wręczyła również okolicznościowe nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz podziękowała pani Cecylii Siemek za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

W tym dniu nagrodzeni zostali laureaci okolicznościowych konkursów zorganizowanych przez nauczycieli języka angielskiego oraz Samorząd Uczniowski.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas: 7a, 8a i 8b pod kierunkiem Elżbiety Staszczuk oraz Anny Czerwińskiej. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane popularnymi utworami zespołu The Beatles wykonanymi przy akompaniamencie perkusji wprawiły wszystkich zgromadzonych w wyśmienity humor. Przedstawienie urozmaiciły również występy laureatów konkursu piosenki zorganizowanego

z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Trafne dopełnienie programu artystycznego stanowiła barwna dekoracja przygotowana przez Ilonę Milewską oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów w ramach konkursu „Nasza Pani/Nasz Pan”.

Najmłodsze dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni Teresy Firek oraz Beaty Bryk. W wierszach i piosenkach uczniowie klasy 3c dziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz cierpliwość i wyrozumiałość.

Miłym akcentem były życzenia i słodkie upominki od Samorządu

Uczniowskiego przekazane wszystkim nauczycielom i pracownikom

szkoły w tym szczególnym dniu.

 

Agnieszka Wróbel

 

 

 

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8.

Uczniowie klas 1-3 wykonali pomysłowe flagi krajów europejskich.

I miejsce w konkursie na flagę zdobyła Marysia Matysik z kl. 3 b, II - Ania Bała z kl. 1 c i III - Dominika Urbanik z kl. 2 a.

Uczniowie klas 4-8 brali udział w quizie nt. języków, konkursie piosenki oraz przygotowali gazetkę klasową dotycząca wylosowanego wcześniej kraju europejskiego. W tym dniu uczniowie przyszli ubrani w barwach wylosowanych państw.

I miejsce w quizie nt. języków zdobyła klasa 8 b, II miejsce - klasa 6 b i III miejsce - klasa 6 a. W konkursie na gazetkę klasową , I miejsce zdobyła klasa

6 a, II miejsce - klasa 6 c i III miejsce - klasa 5 a. Konkurs piosenki wygrali

ex aequo Ewa Kuczara z kl. 6 c oraz duet Igor i Sołomija Kurczak z kl. 6 c.

Wszystkim uczniom gratulujemy !!!

HAPPY EUROPEAN DAY !!!

Organizatorzy: Anna Czerwińska, Elżbieta Staszczuk

 

 

 

    W tym roku przypada 80. rocznica wkroczenia armii sowieckiej na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. W związku z tym 17 września przy Krzyżu Katyńskim

i Mogile Żołnierzy I oraz II wojny światowej oddano hołd bohaterom września, żołnierzom straży granicznej a także więzionym i pomordowanym na wschodzie rodakom.

     W uroczystości  uczestniczyli  kombatanci, delegacje organizacji mundurowych, politycznych i społecznych oraz przedstawiciele władz samorządowych: wiceburmistrz Adam Godyń oraz przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół.                         

    Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowali: dyrektor Dagmara Brela – Zając, poczet sztandarowy pod opieką Anny Warzechy oraz uczniowie klasy Va

wraz z wychowawczynią Moniką Chochół. Przedstawiciele naszej placówki złożyli kwiaty i zapalili znicze, aby uczcić pamięć ofiar września i okupacji

1939 - 1945.

    To była kolejna lekcja historii narodu polskiego, do której uczniowie zostali dobrze przygotowani.

 

 

 

CZYTAMY POLSKIE NOWELE

 

 

Piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać

wokół wspólnych celów i wspólnych wartości

 

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach po raz kolejny uczestniczyła

w popularnej ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy wybrane utwory ze zbioru zatytułowanego Nowele polskie.

    W sobotnie przedpołudnie 7 września przy ulicy Szkolnej zebrali się nauczyciele, uczniowie z rodzicami oraz zaproszeni goście: burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, przewodniczący Komisji Edukacji RM Robert Chochół oraz radny RM Kamil Kłosowski.

     Uczestników spotkania powitała dyrektor Jolanta Żbik, wicedyrektor Dagmara Brela - Zając odczytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich rodaków, a następnie polonistka Monika Chochół zapraszała obecnych na sali do wspólnej lektury. W trakcie dwugodzinnego spotkania przeczytaliśmy nowele Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej. W Narodowym Czytaniu chętnie uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy w skupieniu słuchali utworów, podziwiając mistrzostwo stylu i plastyczność opisów zawartych w zwięzłej formie.

          Już od wejścia czuło się niezwykłą atmosferę dzięki kolorowym dekoracjom i rekwizytom nawiązującym do tematyki czytanych utworów.

Do stworzenia kameralnego nastroju przyczyniła się również Słodka Kawiarenka, w której goście mogli skosztować jesiennych owoców i pysznego domowego ciasta przygotowanego przez grono pedagogiczne.

    Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników spotkanie miało

niepowtarzalny klimat, pełen refleksji i radości ze wspólnego czytania.

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY W SZKOLE!

 

    W poniedziałek 2 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Krzeszowicach uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Poprzedniego dnia przedstawiciele placówki brali udział w obchodach

  1. rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

    Po powitaniu uczniów oraz zaproszonych gości dyrektor Jolanta Żbik serdecznie podziękowała Radzie Rodziców za zaangażowanie w prace związane z remontem i zagospodarowaniem szatni w naszej szkole. Szczególne podziękowania przekazała panu Maciejowi Piszczyńskiemu reprezentującemu firmę Lafarge Kopalnia Dolomitu Dubie za pokrycie znacznej części kosztów związanych z reorganizacją szatni. Następnie przewodniczący RR pan Rafał Lupa przedstawił prezentację na temat kolejnych etapów realizacji pomysłu zakupienia indywidualnych szafek dla uczniów. 

    Pani dyrektor przekazała również najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły i zapoznała zgromadzonych z planami na najbliższe miesiące. Już wkrótce zostanie zakończona rozbudowa budynku przy ulicy Szkolnej, dzięki czemu zajęcia będą się odbywać w jednym miejscu. W nowej części dydaktycznej powstanie pracownia biologiczno – chemiczna oraz nowoczesne sale przystosowane do nauki fizyki i chemii. Zostanie też oddana do użytku hala sportowa oraz nowe boiska ze skocznią i bieżnią.

     Dzięki realizacji tych planów w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania oraz odnosić liczne sukcesy.

 

 

 

Uczyłam się cały rok

I odrabiałam lekcje,

A teraz koniec, kropka, stop!

Bo przecież są wakacje.

 

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 19 czerwca. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jolanta Żbik podziękowała za pracę radzie pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom szkoły, a także rodzicom zaangażowanym w działalność naszej placówki oświatowej. Słowa wdzięczności przekazała także pani Barbarze Ryś i siostrze Stanisławie Homoncik, które

w tym roku kończą pracę w szkole.

    Następnie pogratulowała sukcesów i wręczyła nagrody uczniom, którzy            osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się wzorową postawą.

    W pierwszej części klasa V b zaprezentowała pełne humoru, muzyki

i tańca przedstawienie przygotowane wspólnie z wychowawczynią Alicją Dąbek.

    Natomiast podczas apelu dla młodszych dzieci uczniowie klasy III b pod opieką  Brygidy Plichty – Kuczary przedstawili program artystyczny o letniej tematyce.

   Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

 

 

 

 


      W tym roku po raz pierwszy od 19 lat Szkołę Podstawową nr 2

w Krzeszowicach opuścili uczniowie klasy ósmej. 18 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie 27 absolwentów, którzy zakończyli naukę

w naszej placówce.
     W części oficjalnej ósmoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą godnie reprezentować swoją szkołę, a zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Dyrektor Jolanta Żbik podziękowała rodzicom za współpracę i wieloletnią pracę na rzecz szkoły. Następnie wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali nagrody za osiągnięcia w nauce oraz wyróżnienia

w konkursach wiedzy i w zawodach sportowych. Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Lupa wręczył osiem statuetek HENRYK 2019 w kategorii: Wybitny Sportowiec oraz trzy nagrody Młody Człowiek Renesansu. Prezes Kopalni Porfiru i Diabazu Daniel Kłosowski pogratulował ósmoklasistom licznych sukcesów i przekazał nagrodę indywidualną Wiktorii Wróbel, która otrzymała SUPERHENRYKA 2019 oraz nagrodę ufundowaną przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka za postawę godną naśladowania, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz najwyższe osiągnięcia w nauce i w sporcie.

      Następnie absolwenci  przedstawili okolicznościowy program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawczynią Martą Kurek. Zabawne scenki kabaretowe związane z życiem szkolnym wywołały uśmiech na twarzach zaproszonych gości.                                        

  Na zakończenie uroczystości ósmoklasiści podziękowali dyrekcji,                 nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając wszystkim kwiaty oraz pamiątkowe zdjęcia. Miłą niespodziankę przygotowali uczniowie siódmej klasy, którzy w humorystyczny sposób przedstawili sylwetki starszych kolegów, a na pożegnanie podarowali im symboliczne prezenty i życzyli wielu sukcesów.

W miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców, łatwo powracały wspomnienia wspólnie spędzonych lat.

 

 

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm