human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Sprawozdanie finansowe 2012/2013

Sprawozdanie finansowe

z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

w Krzeszowicach za rok szkolny 2012/13


Dochody

 • Wpłaty zadeklarowane             4.300,00

 • Darowizny                              2.290,00

 • Pozostałość z roku 2011/12      1.359,55

 • Zwrot z konkursu „ZUCH"         150,00


Razem: 8.099,55

Wydatki

 • Nagrody książkowe                          1.994,13

 • Dzień Patrona Szkoły                          399,54

 • Dzień Teatru                                      300,00

 • Gminny Konkurs Plastyczny                 198,20

 • Dzień Dziecka                                      54,00

 • Dotacja do sprzętu nagłaśniającego   1.500,00

 • Zakup drzewca do sztandaru             1.039,00

 • Zakup książek do biblioteki szkolnej     158,53

 • Zakup pamięci do komputerów           300,00

 • Zakup dyplomów i medali                  629,15

 • Kwiaty                                              549,00

 • Delegacje                                           25,00

 • Inne (druki KP, papier ksero,
  40-lecie pracy Pani Dyrektor,

   usługi pocztowe,
    zakup znicza pod Pomnik Ofiar Katynia) 393,25


Razem: 7.539,80


Rozliczenie końcowe

Dochody 8.099,55

Wydatki 7.539,80

Saldo końcowe: 559,75


Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm