human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

Zastępstwa na 30 X środa

Nb. p. Luberda-konkurs

1)7a Zr-p. Sendor M.

2)8b-p.Zając

3)7a-p.Chrząszczak

4)5b-p.Chmielińska

5)5a-p.Chochół

 

Nb. p. Banaczyk- Niemiec

1)4a-p.Marszałek

2)5a-p.Soja-Szczuka

 

Dyżury:

0 przerwa – duża szatnia – p. Chmielińska A.

2 przerwa – I p. – p. zając K.

5 przerwa – jadalnia – p. Chochół M.

 

Zastępstwa na 29 X wtorek

Konkurs Mitologiczny – lekcja 1,2 sala nr 36

p. Luberda

1)6c-p.Chochół s.41

2)5b-p. Czerwińska A.

 

Nb. p. Kurek M.

3)5b – p. Baczmańska D.

4)6b – p. Bryk B.

5)4a – p. Sendor M.

6)8a – p. Sendor M. łaczy

7)8a – p. Sendor M.  łączy

 

Zamiana sal:

2)5b - s. 21

Zastępstwa na 28 X 2019-PONIEDZIAŁEK

 

NB .Baczmańska- wycieczka z 6a

2)6a-wycieczka

3)7c-p.Marszałek

4)5b-p.Stryczek

5)8b-p.Dąbek

6)8b-p.Milewska

8)7c z roz-odwołano

 

Nb.p.Luberda- wycieczka z 6a

1)7a-p.Kurek

2)8b-p.Plichta-Kuczara

3)5a-p.Zając

4)4a-p.Zając

5)6c-wycieczka

6)6a-wycieczka

 

Nb.p.Chmielińska- wycieczka z 6c

1)7b-p.Niemiec za 6a zkk

3)6a-wycieczka

4)6c-wycieczka

5)4a-p.Staszczuk za 6a

6)7c-p.Czerwińska za 6c

 

Nb p.Soja- Szczuka

1)5b-p. Stolarek

2)5b-p.Stolarek za 6c

3)6b-p.Milewska za 6c

4)5a-p.Milewska za 6a

5)7c-ks.Tucznio

7)7b-p.Wróbel za 6a

8)7a-p.Chochół za 6 a/c

 

Zastępstwa na piątek 25.10.2019 r.

nb. p. Baczmańska

1)5b-p.Kurek

2)6a-p.Dąbek

3)7c-p.Kurek

nb. ks. Tucznio

4)4a-zajęcia świetlicowe

5)7a-p.Staszczuk za 5b

6)7c-p.Wróbel

 nb. Nb. p. Niemiec

5)2ab zkk-p.Kulczycka

6)4a-rew-p.Kulczycka

 ŚWIETLICA ul. Szkolna 9.00- 11.00-p.Warzecha

ŚWIETLICA ul. Szkolna  13.30-17.00-p.Plichta -Kuczara

 nb. p. Firek

1)3c zr-p.Ryś

2)3c-p.Ryś

3)3c-p.Plichta Kuczara

4)3c-p.Kulczycka

Akcja Wolontariatu „Szkoła Pamięta”

p. Soja-Szczuka

3)---------

4)6b-p.Chmielińska

 nb. Luberda

3)6b-p.Chochół

4)7c-p.Chochół

 

Warsztaty psychologiczne-sala 38

1)5a-p.Zając

2)5a-p.Chochół

3)3a-p.Stryczek

4)3a-p.Stryczek

zamiana sal:
1)8a-s.34

2)8a s.26

3)7c-sala gimnastyczna

4)6b-s.26

 

Warsztaty pszczelarskie:

kl.5a-wyjście do pasieki godz.10.35

4)5a-p.Ryś

5)5a-p.Ryś- p.Sendor kl.6a

kl.5b-wyjście do pasieki godz.11.35

5)p.Czerwińska

6)p.Czerwińska -p.Ryś kl.6c

 nb. p. Milewska

7)7b-zaj.roz-odwołane

 

Małopolski Konkurs Chemiczny:

p. Niemiec

6)8b-p.Soja

7)7a-p.Soja

 p. Stępień

6)8a-p.Luberda

7)8b-p.Luberda

 

Dyżury:

o szatnia w-f-p.Kurek

3 przerwa I piętro -p.Chochół

4 przerwa I piętro-p.Foltyn

4 przerwa parter p. Chmielińska

5 przerwa parter p.Soja

5 przerwa II piętro p. Kulczycka

6 przerwa II piętro p. Kulczycka

 

 

 

Zastępstwa na czwartek 24.10.2019 r.

nb.  p. Baczmańska

1)8b-p.Stolarek

2)5b-p.Dąbek

3)5b-p. Łozińska

4)7C-p.Marszałek

 nb. p. Niemiec

1)5abzkk-p.Chrząszczak

6)4a zkk-odwołane

7)3c rew-p.Kulczycka

8)7b zkk-odwołane

świetlica ul.Szkolna 7.00-8.00p.Stolarek

 nb. ks. Tucznio

1)3c-p. Marszałek

2)3a-p.Stryczek

3)3b-p.Ochmańska

4)2b-p.Bednarczyk

5)4a-p.Chmielińska

6)7b-p.Ryś

7)8b-p.Ryś

8)8a-p.Ryś.

nb. p. Firek Teresa

2)p.Kulczycka

3)Plichta-Kuczara

4)p.Czerwińska

5)Bednarczyk

 

Małopolski Konkurs Historyczny

p. Luberda

6)6b-p.Łozińska

7)8a-p.Chmielińska

 p. Plichta-Kuczara

6)konkurs

7)konkurs

 Warsztaty profilaktyczne sala nr 38

1)6c

2)6c

3)7a

4)7a

5)6b

6)6b

7)7c

8)7c

 

zmiana sal: z sali 38

1)s.22

2)jadalnia

3)jadalnia

4)21

5)37

6)21

7)37

8)-

 Dyżury:

7 przerwa I piętro p. Ryś

 

 

Zastępstwa na środę 23.10.2019

 

 Multitest z Języka Angielskiego odbędzie się o godz.8.00 w sali 37-odpowiedzialna p. Marszałek

 Wgląd do prac z Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego na lekcji 7
w sali 22-p.Wróbel

 Nb. p. Niemiec M.

Świetlica ul. Krakowska 7.00-8.00-p.Remin

1)6c zkk-odwołano

6)3c rew-p.Kulczycka

7)6b zkk-p.Ochmańska

8)7a rew-p.Ochmańska

 nb. p. Baczmańska

1)6a-zajęcia świetlicowe

2)6a-p.Czapla

3)7c-p.Chrząszczak

4)8b-p.Milewska

6)6a-p.Wróbel

7)5b pow-zajęcia świetlicowe

 nb. p. Soja -Szczuka

1)5b-p.Czerwińska

3)6c-p.Czapla

4)6a-p. Czerwińska za kl. 2b

5)6a-p.Dąbek

6)7b-p.Luberda

 Małopolski Konkurs Matematyczny-s.36, 37

 nb. p. Foltyn

6)7a-p.Marszałek

7)4a zr-zajęcia odwołane

9)8a zr-zajęcia odwołane

nb. p. Chmielińska

6)konkurs

7)konkurs

 nb. p. Bednarczyk

6)konkurs

7)konkurs

 nb. p. Kłeczek

6)konkurs

7)konkurs

 

Zamiana sal:

6)8b-s.34

7)8a-s.34

 

6)6a s.21

7)8b s.20

 

Dyżury:

0 przerwa I piętro-p.Czerwińska

1 przerwa i piętro-p.Czapla

4 przerwa i piętro-p.Chmielińska

6 przerwa jadalnia-p.Luberda

7 przerwa szatnia -p.Ochmańska

7 przerwa II piętro-p.Wróbel

 

 

 

 

Zastępstwa na wtorek 22 X 2019

 nb. p. Niemiec M.

1)5abzkk-zajęcia odwołane

6)3ac zkk- zajęcia odwołane

7)7a-rew-p.Bednarczyk

8)8abzkk- zajęcia odwołane

Świetlica ul. Krakowska 9.00-10.00-p.Warzecha

Świetlica ul. Szkolna 15.30-17.00-p. Plichta-Kuczara

nb. p. Dąbek

2)4a-p.Stryczek

3)6b-p.Plichta-Kuczara

4)8b-p.Kulczycka

5)6b-p.Kulczycka

6)6b zr-zajęcia odwołane

 

Nb. p. Soja-Szczuka

1)7a-p.Łozińska

2)7b-p.Kurek

3)7c-p.Bryk

 nb. p. Baczmańska

1)6a-p.Foltyn

2)7c-p.Staszczuk

4)5b-p.Bryk

6)8b-p.Luberda

7)5b pow-zajęcia świetlicowe

 

Koncert w Ck i S „Jedwabnym szlakiem do Chin”

3)6ac-p.Łozińska

3)7c-p.Bryk

 

 

Zastępstwa na poniedziałek  21 X 2019 r.

 

Wgląd do prac Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

 godz.8.00-8.30 odpowiedzialna p.Czerwińska.

 nb. p. Brela-Zając

4)8a-p.Stryczek

5)8a-ks.Tucznio

6)6b-ks.Tucznio

 nb. p. Baczmańska

2)6a-p.Chmielińska

3)7c-p.Marszałek

4)5b-p.Jaromin

5)8b-p.Chrzaszczak

6)8b-p.Milewska

8)7c zr-p.Foltyn

 nb. p. Kulczycka

1)2a-p.Stolarek

3)2a-p.Plichta -Kuczara

3)2a-p.Remin

5)2a zr-p.Remin

 nb. p. Niemiec

1)6a zkk-p.Jaromin

5)3bc zkk-p.Ochmańska

6)4a rew-p.Ochmańska

9)7ac zkk-odwołane

 

świetlica ul.Krakowska 7.00-8.00-p.Bednarczyk

Świetlica ul.Szkolna 13.30-15.30-p.Remin

 

Małopolski Konkurs Biologiczny

 p. Soja-Szczuka

6)konkurs

7)7b-p.Luberda

8)7a-p.p.Wróbel

 p. Chmielińska

6)7c-p.Chrzaszczak

7)konkurs

 

Dyżury:

I przerwa-I piętro zachód-p. Zając

2 przerwa II piętro wschód-p.Marszałek

5 przerwa II piętro wschód p. Chrząszczak

5 przerwa II piętro zachód ks.Tucznio

6 przerwa parter wschód -ks.Tucznio

6 przerwa II piętro zachód p.Chrząszczak

7 przerwa duża szatnia -p.Wróbel

 

 

 

 

Zastępstwa na piątek  18.10.2019r.

 nb. p. Weiss

1)7bc-zajęcia świetlicowe

2)7ac-p.Dąbek

3)8ab-p.Soja -Szczuka

 nb. p.Ryś

3)6c-p.Chochół

4)5a-p.Chmielińska

5)6a-p.Luberda

6)5b-p.Sendor

 nb. p. Kłeczek

świetlica ul. Krakowska 11.30-13.30-p. Firek

 nb. p. Dudek

świetlica 11.30-15.30- p. Plichta Kuczara

nb. p. Niemiec

świetlica ul. Szkolna 9.00-11.00-p.Warzecha

13.30-17.00-p.Remin

5)zkk 2ab-p.Ochmańska

6)4a rew-p.Ochmańska

nb. p. Kulczycka

 1)2a-zajęcia świetlicowe

2)2a-p.Remin

3)2a-p.Plichta-Kuczara

8)7a wdż-odwołano

 

Odwóz godz.14.30

 nb. p. Kurek

2)4a-zajęcia świetlicowe

4)5b-p.Stryczek

 

Nb. p. Chmielińska -konkurs6)6a powr-p.Luberda

7)7c-p.Stolarek

 

Nb. p. Wróbel

6)konkurs

7)konkurs

 

Małopolski Konkurs z Języka Polskiego odpowiedzialne:

p. Wróbel, p. Chmielińska godz.13.00 sala nr 37

 

zamiana sal:

l.6 8a s.20

l.7 8b-s.20

 Dyżury:

1 przerwa-szatnia w-f - p.Chochół

2 przerwa sztnia wf-p.Milewska

3 przerwa jadalnia p.Czapla z 8a gr

5 przerwa szatnia wf-p.Luberda

5 przerwa II piętro p.Ochmańska

6 przerwa II piętro p.Sendor

 

Zastępstwa czwartek 17.10.2019r.

 

Nb.p.Weiss

                                     

nb.p.Niemiec

 

1.)5azkk-odwołane

6)4a zkk-p.Bednarczyk

7)3c rew-p.Bednarczyk

8)7b zkk-p.Jaromin

 

UL.Szkolna 7.00-8.00-p.Stolarek

 

 

Nb.p.Kulczycka

 

1)2a-p.Firek

3)2a-p.Ochmańska

4)2a-p.Bednarczyk

5)2a-p.Plichta Kuczara

6)2a zdw-p.Plichta-Kuczara

 

 

Nb.p.Ryś

!)1c-p.Chrząszczak

2)2a-p.Stryczek

3)1b-p.Plichta-Kuczara

4)1a-p.Marszałek

5)5b-p.Chmielińska

 

 

Nb.p.Sendor-zawody

 

1)8a dz.łączy p.Kurek

2)8a dz.łączy p.Kurek

3)7a-p.Łozińska

4)5a-p.Dąbek

 

Warsztaty edukacyjne

ul.Krakowska sala nr12

 

1)3a-p.Stryczek

2)3b-p.Ochmańska

3)3c-p.Firek

Warsztaty edukacyjne

 ul.Szkolna sala nr 21

 

4)4a p.Wróbel

5)5b p.Chmielińska

6)5a-p.Chmielińska

 

Zamiana sal:

 

4)7a s.20

5)7a s.26

6)6b s.36

 

Nb. p. Kłeczek T.
zajęcia biblioteczne 8.00 – 9.00 p. Chochół M.

Świetlica ul. Krakowska
12.30 – 13.30 p. Firek T.

 

Dyżury:

O przerwa-szatnia w-f-p.Stolarek

2 przerwa parter. Dąbek

5 przerwa jadalnia -Czerwińska

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm