human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

CZWARTEK

5 MARCA CZWARTEK

Nb.p.Chrząszczak-wycieczka z 1c

Nb.p.Plichta-Kuczara-wycieczka z 1b

 

Nb.p.Firek-wycieczka z 1b,1c

2)3c-zajęcia świetlicowe  p.Remin

3)3c-p. Bednarczyk

 4)3c-p.Czerwińska

5)3c-p.Bednarczyk

 

Nb. p. Wróbel A.

4) 4a – p. Jaromin

5)7a – p. Jaromin – doradztwo zaw.

6) 6 a, c powr.– odwołano

7) 7b – p. Jaromin – doradztwo zaw.

8)7b zdw – odwołano

9) 8a zr – odwołano

 

Nb. p. Stolarek – Konkurs Pożarniczy

2)6c – zaj. świetlicowe

3)7b – p. Ochmańska

4)6a – p. Sendor

5)8b gr – p. Chmielińska

 

Ks.Tucznio-egzamin

1)3c-zajęcia świetlicowe-p. Remin

2)3a-zajęcia świetlicowe-p.Kłeczek

 

Nb.p.Warzecha-wycieczka z 1b,1c

Świetlica:

7.00-8.00-.Bednarczyk

8.00-10.00-p.Kłeczek

12.30-15.30-.Remin

 

Nb.p.Kulczycka

2)2a-p.Stryczek

3)2a-p. Bednarczyk (łączy)

4)2a p.Bednarczyk

5)2a-p.Bednarczyk

6)2a zdw-świetlica

 

Nb.p.Ryś

1)2a-zajęcia świetlicowe p.Kłeczek

2)1c-wycieczka

3)6c-p.Łozińska

4)1a-p.Remin łączy

5)5b-p. Kurek

 

Nb.p.Dudek

Świetlica:

12.30-15.00-p.Bednarczyk

 

Nb.p.Zając

5)8b gr-p. Chmielińska (łączy)

6)7c-p.Łozińska

7)7c-p.Chmielinska

 

Nb.p.Niemiec M.

Świetlica:

7.00-8.00-p.Stryczek

1)5a zkk-odwołano

6)4a zkk –odwołano

7)3c rew-odwołano

8)7b zkk-odwołano

 

Nb. p. Bryk B.

11.30 – 15.00 – p. Baczmańska

15.00 – 17.00 – p. Bednarczyk

 

Nb.p.Luberda

1)7c-p.Czerwińska

2)7a z-p.Staszczuk łączy grupy

3)6a-p. Marszałek

4)7a-p.Marszałek za 5a……………p.Dąbek łączy grupy

5)5b powr-łączy z klasa

6)6b-p.Dąbek za 8b………………….p.Czerwińska łączy grupy

7)8a-p.Marszałek

Komunikat!!!

 Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki-zmiana organizacji zajęć na trzech pierwszych lekcjach. Uczniowie klas ósmych po wyjściu z sal egzaminacyjnych pozostają pod opieką nauczycieli  p.Soi –Szczuki , p.Kurek w salach 35,41.

 

Uczniowie do egzaminu będą wpuszczani do sal od. godz. 7.45.

 

Niezbędne przybory: długopis z czarnym tuszem (wkładem) lub pióro z czarnym atramentem, linijka.

 

Sala 38-p.Baczmańska-8.00-10.30(uczniowie z wydłużonym czasem)

Sala 37-p.ks.Tucznio-8.00-9.40

Sala 36-p.Soja-Szczuka--8.00-9.40

Sala 34-p.Kurek--8.00-9.40

Od 4 godziny lekcyjnej zajęcia odbywają się według podziału godzin.

Pozostałe klasy  realizują zajęcia według zmienionego harmonogramu. Nauczyciele dyżurują obok sal, w których uczą. Uczniowie klas młodszych nie mogą przebywać na drugim piętrze w starszej części budynku.

Klasy I-III na 3 pierwszych lekcjach nie korzystają z sali komputerowej.

Zamiana sal:

Klasa 4a:                                                                   

1)p.Banaczyk-Niemiec-22N                                  

2)p.Łozińska świetlica                                            

3)p.Kurek w-f                                                              

 

Klasa 5a

1)……………………………

2)p.Chochół 22N

3)p.Chochół-22N

                                                        

Klasa 5b                                                                      

1)…………………. 

2) p. Foltyn - 26                                                                                                                  

3)p.Foltyn-26                                                           

 

Klasa 6a

1)p.Staszczuk -26N

2)p. Chmielińska-22

3)p.Dąbek 26 N

 

Klasa 6b                                                                     

 1)p.Łozińska świetlica                                         

2)p.Brela-Zając 21                                      

3)p.Brela-Zając 21                                                 

 

Klasa 6c                                                        

1)p.Chmielińska 22

2)p. Chochół (łączy) - świetlica w-f

3)p. p.Łozińska świetlica

 

Klasa 7a                                                                             

1)p.Foltyn -26                                                               

2)p.Staszczuk łączy grupy 26N                                  

3)p.Sendor w-f                                                      

                 

  Klasa 7b                       

1)p.Czapla 20                     

2)p.Czerwińska-20

3)p. Ochmańska świetlica w-f

 

Klasa 7c

1)p.Czerwińska -21

2)p.Sendor-w-f

3)p.Chmielińska -22

27 luty czwartek

 

Nb.p.Kulczycka

2)2a-p.Stryczek

3)2a-p.Ochmańska

4)2a-p.Bednarczyk

5)2a-p.Bednarczyk

6)2a-p.Bednarczyk

 

Nb. p. Dudek

12.30 – 15.00 – p. Remin

 

Dyżur:

2 przerwaIpiętro N-p.Ochmańska

4 przerwa I piętro N-p.Bednarczyk

5 przerwa parter N-p.Bednarczyk

 

Komunikat

Matematyka bez granic dla klas 8a,8b

 

3)8a- p. Soja – Szczuka

4)8a- p. Soja –Szczuka

 

3) 8b -p. Foltyn

4)8b -p. Foltyn

20 luty czwartek

 

nb. p. Chmielińska

4)7b-p.Czerwińska

6)5a-p.Ryś

 nb. p. Jaromin

6)4a log-odwołano

 nb. p. Dąbek

4)5a z-p.Marszałek (łączy)

5)7c z-p.Marszałek (łączy)

6)8b z-p.Czerwińska(łączy)

 

Dyżury:

4 przerwa II piętro wschód-p.Foltyn

5 przerwa parter wschód-p.p.Zając

6 przerwa parter wschód-p.Ryś

 

Zastępstwa na czwartek 13.02.2020 r.

 

nb. p. Dudek M.

świetlica 12.30-15.00 - p. Remin S.

 

nb. p. Dąbek A.

3)5a Z - p. Marszałek I. (łączy)

5)7c Z - p. Marszałek I. (łączy)

6) 8b Z - p. Czerwińska A. (łączy)

 

Dyżury:

6 przerwa - parter wsch - p. Chmielińska A.

6 przerwa I p. N - p. Soja-Szczuka M.

 

Podział wf na grupy 

4)5a wf - dziewczyny - p. Marszałek I.

Zastępstwa 23 I 2020 r. Czwartek

 

nb.p.Luberda

1)7c-zajęcia świetlicowe (p.Firek)

2)7a z-p.Staszczuk (łączy)

3)6a-p.Niemiec M.

4)7a- p.Niemiec M.

5)5b powr-łączy z kl.Vb

6)6b-p.Łozińska

7)8a-p.Chmielińska

 

nb.p.Ryś

1)2a-p.Kulczycka

2)1c-p.Chrząszczak

3)1b-p.Plichta-Kuczara

4)1a- p.Remin (łączy)

5)5b-zajęcia świetlicowe p.Niemiec

 

nb.p.Dąbek

3)5az -p.Marszałek (łączy)

5)7c z-p.Marszałek (łączy)

6)8bz-p.Czerwińska(łączy)

 

nb.Kłeczek

świetlica:12.30-13.30-.Firek

 

nb.p.Warzecha

7.00-8.00-p.Stryczek

8.00-9.00-p.Firek

9.00-10.00-p.Niemiec

12.30-15.30-p.Remin

 

Dyżury:

o przerwa I piętro Nowe-p.Kulczycka

1 przerwa I piętro-p.Niemiec całość

2 przerwa I piętro-p.Chrząszczak całość

3 przerwa parter wschód p.Jaromin

5 przerwa II piętro -p.Foltyn całośc

5 przerwa I piętro Nowe-p.Jaromin

6 przerwa parter wschód -p.Łozińska

Zastępstwa 16 stycznia-czwartek

 

Gminny Konkurs Informatyczny godz.9.00-10.00- sala 35

p.Bryk, p.Chmielińska

 

p.Bryk

2)konkurs

3)konkurs

 

p.Chmielińska-konkurs

1)6c-planowo

2)6a-p.Kurek za 8a

3)7c-p.Warzecha

4)7b-planowo

6)5a-planowo

 

nb.p.Sendor-zawody

1)8a-wycieczka

2)8a-wycieczka

3)7a-p.Wróbel za l9 w 8a

4)5a-p.Warzecha

5)1b sks-wycieczka

 

nb.p.Dąbek

3)5a-łączy p.Marszałek

5)7c-łączy p.Marszałek

6)8b-wycieczka

 

nb.p.Czerwińska-wycieczka z 2b

2)7b-p.Kurek za 8a

3)2b-wycieczka

5)6c-p.Chmielińska

6)8b-wycieczka

 

nb.p.Stryczek-świetlica

12.30-14.30-p.Remin

 

nb.p.Bednarczyk

-wycieczka z 2b

 

nb.p.Kuczara- wycieczka z 1b

 

nb.p.Chrząszczak-wycieczka z 1c

 

nb.p.Niemiec-wycieczka  z 1 b,c

1)5a,5 zkk-odwołano

6)4a zkk-odwołano

7)3c rew-odwołano

8)7b zkk-odwołano

 

nb.p.Ryś-wycieczka z 1b,c

1)2a-p.Kulczycka

2)1c-wycieczka

3)1b-wycieczka

4)1a-p.Remin łączy

5)5b-p.Zając za 8b

 

nb.p.Luberda-wycieczka z 8a,b

1)7c-p.Baczmańska za 8b

2)7az-p.Staszczuk łączy

3)6a-p.Łozińska

4)7a-ks.Tucznio za 2b

5)5b pow-odwołano

6)6b-p.Staszczuk za 8a

7)8a-wycieczka

 

nb.p.Soja-wycieczka z 8a,b

2)7c-p.Stryczek

3)8ab-wycieczka

4)8ab-wycieczka

5)7b-p.Stolarek za 8b

6)7a-p.Kurek

7)7a-ks.Tucznio za 8b

8)7c-ks.Tucznio za 8a

 

nb.p.Foltyn-wycieczka z 8a,b

1)7a-p.Stolarek

2)8b-wycieczka

3)8ab-wycieczka

4)8ab-wycieczka

5)6b-p.Kurek

6)5b-p.Łozińska

7)5bpowr-odwołano

 

CZWARTEK 9.01.2020r.

 

nb.p.Chmielińska

1)6c-p.Kłeczek

2)6a-p.Dąbek

3)7c-p.Łozińska

4)7b-p.Marszałek

6)5a-p.Firek

 

nb.p.Stryczek -wycieczka z 3a

1)planowo

2)planowo

3)3a-wycieczka

4)3a-wycieczka

5)3a-wycieczka

świetlica

12.30-13.00-p.Remin

 

nb.p.Ryś J.-wycieczka z 3a

1)1c-planowo

2)2a-planowo

3)1b-p.Plichta-Kuczara

4)1a-p.Remin (łączy)

5)5b-p.Plichta-Kuczara

 

Warsztaty dla uczennic klas 6a, 6b, 6c „Między nami kobietkami”

lekcja 1-sala nr 38 opieka p.Kłeczek,

 

Chłopcy kl.6b, 6c-łączy p.Łozińska

zamiana sal-kl.4a-sala nr 22

 

Dyżury:

0 przerwa 2 piętro wschód-p.Kłeczek

2 przerwa parter nowy-Plichta-Kuczara

2 przerwa 1 piętro zachód-p.Czerwińska

2 przerwa 2 piętro wschód-p.Dąbek

3 przerwa parter nowy-Plichta-Kuczara

5 przerwa parter wschód-p.Marszałek

5 przerwa jadalnia-p.Łozińska

6 przerwa 2 piętro nowe-p.Firek

 

 

 

 

 

 

 

Zastępstwa na 19 XII-CZWARTEK

nb. p. Chmielińska-wycieczka z 6c

1)6c-wycieczka

2)6a-p. Niemiec M.

3)7c-p.Chochół za 6c

4)7b-p.Chochół za 6c

6)5a-planowo

 nb. p. Stolarek-wycieczka z 6

2)6c-wycieczka

3)7b-p.Warzecha

4)6a-p.Niemiec M.

5)8b-planowo

 nb. p. Sendor -wycieczka z 8a

1)8a-wycieczka

2)8a-wycieczka

3)7a-p.Wróbel

4)5a-p.Marszałek

5)1b-sks-odwołany

 nb. p. Baczmańska

1)8b-p.Soja-Szczuka

2)5b-p.Dąbek

3)5b-p.Łozińska

4)7c-p.Dąbek

5)6a-zaj odwołane

 Nb. p. Czerwińska

2)7b – p. Stryczek

3)2b – p. Ochmańska

5)6c – p. Chmielińska

6)8b P – p. Łozińska

 Nb. p. Stryczek – wycieczka z 3a

 Nb. p. Ryś – wycieczka a 3a

1)lekcje wg planu

2)lekcje wg planu

3)1b – p. Plichta-Kuczara

4)1a – p. Bednarczyk

5) 5b – p. Bednarczyk

Świetlica ul. Krakowska

12.30 – 13.00 – p. Jaromin

Nb. p. Kurek – wycieczka z 8a

1)8a – wycieczka

2)8a – wycieczka

3)4a – p. Niemiec M.

4)6b – p. Warzecha

 Nb. ks. Tucznio

1)3a-zaj. świetlicowe

2)3b-zaj. świetlicowe

3)3c- zaj. biblioteczne

 

 

 

 

 

Zastępstwa na 12 XII-CZWARTEK

 

Konkurs Piosenki Angielskiej

lekcja 4

 p.Czerwińska

p.Marszałek

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas ósmych

lekcja 1 – sala 37 - klasa 8a

lekcja 2 sala 37 – 8b

 

nb.p.Brela-Zając

 

nb.p.Baczmańska

1)8b-p.Czerwińska

2)5b-p.Niemiec

3)5b-p.Łozińska

4)7c-p.Dąbek

5)6a pow-zajęcia odwołane

 

Nb. p. Luberda

1)7c – p. Dąbek

2) 7a – p. Dąbek

3)6a – p. Ochmańska

4)7a – p.Bednarczyk

5)5b powr – łączy z 5a

6)6b – p. Łozińska

7)8a – p. Marszałek

 

Warsztaty profilaktyczne

ul. Krakowska

lekcja 1, 2 – klasa 3b

lekcja 3, 4 – klasa 2b

 

 

 

Zastępstwa na 5 XII czwartek

 

         Małopolski Konkurs z Biologii

godz.9.00-11.00 sala 40

 

Komisja:

p.Niemiec

p.Dąbek

 

nb.p.Kłeczek-wycieczka

świetlica 12.30-13.30-p.Jaromin

 

nb.Wróbel-wycieczka z 4a

4)4a-wycieczka

5)7a-p.Chmielińska

6)6ac-odwołane

7)7b-p.Chmielińska

8)7b zdw-odwołane

9)8a zr-odwołane

 

nb.p.Chmielińska-wyjście z 6c

2)6a-p.Stolarek za 6c

3)7c-p.Chochół za 6c

4)7b-p.Chochół za 6c

 

nb.p.Marszałek-wycieczka z 4a

3)5a(całość)-p.Łozińska

5)7c-p.Dąbek (łączy)

6)3c-zr-wycieczka

 

nb.p.Luberda-konkurs

1)7c-p.Banaszczyk za 4a

2)7a-p.Łozińska za 4a(całość)

3)6a-p.Kurek za 4a

4)7a-p.Czerwińska

5)5b pow-łączy z kl.5a

6)6b-p.Łozińska

7)8a-p.Łozińska

 

nb.p.Kulczycka-wycieczka z 2a

1-5)wycieczka

6)2a zdw-wycieczka

 

nb.p.Ochmańska-wycieczka z 3b

1-5)wycieczka

6)3bzr-wycieczka

7)4a-rew-wycieczka

 

nb.ks.Tucznio-wycieczka 2a, 3b

1)3c-wycieczka

2)3a-wycieczka

3)3b-wycieczka

4)2b-p.Bednarczyk

5)4a-wycieczka

6)7b-Kurek

7)8b-p. Chochół

8)8a-Jaromin

 

nb.p.Chrząszczak

2)1c-p.Staszczuk za 7a

3)1c-p.Warzecha

4)1c-p.Warzecha

5)1c-p.Warzecha

 

nb.p.Firek-wycieczka z 3c

 

nb.p.Stryczek-wycieczka z 3a

świetlica-12.30-15.00 p.Remin

odwóz p.Remin

 

nb.p.Plichta-Kuczara-wycieczka z 3a,c

1)1b-zajęcia świetlicowe(p.Warzecha)

2)1b-zajęcia świetlicowe(p.Warzecha)

4)1b-p.Jaromin

 

nb.p.Ryś-wycieczka z 3a,c

1)1c-p.Stolarek

2)2a-wycieczka

3)1b-p.Bednarczyk(łączy)

4)1a-p.Remin (łączy)

5)5b-p.Kurek

 

Nb. p. Zając

5) 8b gr –łączy p. Stolarek

6)7c – p. Chochół

7)7c – p. Kurek

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm