human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK – 09.02.2018r.

nb. p. Florczak J.

nb. p. Stolarek J. - wycieczka z kl.5c

1) 6b gr2 – p. Baczmańska D. (łączy z kl.6b gr1)

2) 5b – p. Milewska I. (za kl.5c)

5) 5d – p. Sendor M.

nb. p. Kurek M. - zawody

5) 4b – p. Wąsik P. (za kl. 5c)

6) 7a dz – p. Sendor M. (łączy z kl.7a ch)

7) 7a dz – p. Sendor M. (łączy z kl.7a ch)

nb. p. Zając K.

1) 6b gr1 – p. Baczmańska D. (za kl. 5c)

2) 4b T – p. Firek T.

3) 5c – wycieczka

4) 5c GW – wycieczka

5) 5a – p. Chochół M.

6) 6a T – p. Ochmańska A.

nb. p. Burek S.

nb. p. Cupiał A.

2) 3b wf – p. Wójtowicz D.

3) 3b – p. Smółka M. - zaj. biblioteczne

4) 3b – p. Smółka M. - zaj. biblioteczne

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

9.00-10.00 – p. Chrząszczak B.

świetlica ul. Krakowska

11.30-13.30 – p. Bednarczyk A.

świetlica ul. Szkolna

13.30-15.30 – p. Bednarczyk A.

nb. p. Skupień A.

6) 5d – p. Wróbel A.

7) 6a – p. Chrząszczak B.

nb. p. Smółka Magdalena

nb.p.Śliwa B. – wycieczka z kl. 5c

1)3d – p. Ochmańska A.

2)3d – p.Chrząszczak B.

4)3d – p.Chrząszczak B.

świetlica ul. Szkolna

11.30 – 12.30 – p.Chrząszczak B.

12.30 – 13.30 – p.Chrząszczak B.

dyżury:

0 przerwa – szatnia wf – p. Ryś J.

1 przerwa – szatnia wf – p. Baczmańska D.

duża szatnia – p. Chochół M.

2 przerwa – szatnia wf – p. Sendor M.

4 przerwa – szatnia wf – p. Ryś J.

stoły – p. Firek T.

II p zach – p. Foltyn T.

5 przerwa – szatnia wf – p. Sendor M.

duża szatnia – p. Stryczek L.

6 przerwa – jadalnia – p. Wróbel A.

II p – p. Ochmańska A.

7 przerwa – duża szatnia – p. Chrząszczak B.

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK – 08.02.2018r.

nb. p. Plichta-Kuczara B. - wycieczka z kl.2b

nb. p. Ryś J. - wycieczka z kl.2b

4) 4c – p. Warzecha A.

nb. p. Sendor M. - wycieczka z kl.6a

3) 6a ch - wycieczka

4) 6a ch - wycieczka

5) 4a – p. Stolarek J.

7) 7a ch – p. Skupień A. (za kl.6a)

8) 7a ch – p. Kulczycka A.

nb. p. Foltyn T. - wycieczka z kl.6b

1) 6b GW - wycieczka

3) 5a – p. Wróbel A.

4) 4b – p. Milewska I.

5) 6b - wycieczka

6) 6a - wycieczka

nb p. Brela-Zając D. - wycieczka z kl.6ab

1) 6a - wycieczka

6) 4b – p. Czerwińska A.

nb. p. Baczmańska D. - wycieczka z kl.6ab

2) 6b - wycieczka

3) 4a – p. Dąbek A. (za kl.6b)

4) 5c – p. Wróbel A.

5) 5c – p. Soja-Szczuka M. (za kl.6a)

7) 6b z.in - odwołano

nb. p. Kurek M. - zawody

2) 4b – p. Milewska I. (za kl.6a)

3) 6a dz - wycieczka

4) 6a dz - wycieczka

6) 7a GW – p. Skupień A.

7) 7a dz – p. Skupień A. (łączy z kl.7a ch)

8) 7a dz – p. Kulczycka A. (łączy z kl.7a ch)

 

nb. p. Ochmańska A. - konkurs

2) 1b wf – p. Bryk B.

3) 1b – p. Bryk B.

4) 1b – p. Stryczek L.

nb. p. Chrząszczak B. - konkurs

5) 1b zaj. rozw. - p. Bryk B.

6) 2a rew - odwołano

7) 4a zkk - odwołano

 

nb. p. Jaromin A. - konkurs

nb. p. Cupiał A.

1) 3b – p. Remin S.

2) 3b – p. Wójtowicz D.

4) 3b – p. Kłeczek T. - zaj. biblioteczne

5) 3b – p. Firek T.

nb. p. Burek S.

3) 7a – p. Warzecha A.

nb. p. Zając K.

2) 5d T – p. Chochół M.

3) 5c T – p. Czerwińska A. (za kl.6b)

4) 5b T – p. Chochół M. (za kl6b)

6) 5a-d - odwołano

7) 5a-d - odwołano

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

7.00-9.00 – p. Chrząszczak B.

11.30-15.30 – p. Stryczek L.

nb. p. Smółka Magdalena

nb. p. Florczak J.

1) 5c – p. Chochół M.

4) 5a – p. Bryk B.

 

wspólne II śniadanie

kl.7a – p. Bryk B. - jadalnia

 

dyżury:

1 przerwa – szatnia wf – p. Chochół M.

            parter wsch – p. Bryk B.

2 przerwa – szatnia wf – p. Łozińska A.

            II p wsch – p. Warzecha A.

3 przerwa – szatnia wf – p. Warzecha A.

            stoły – p. Czerwińska A. (cały korytarz)

            jadalnia – p. Bryk B.

            I p wsch – p. Kulczycka A.

4 przerwa – szatnia wf – p. Dąbek A.

            parter wsch – p. Chochół M.

            I p wsch – p. Milewska I.

            I p zach - p. Bryk B.

            II p zach – p. Wróbel A.

6 przerwa – parter wsch – p. Czerwińska A.

7 przerwa – szatnia wf – p. Kulczycka A.

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ – 07.02.2018r.

nb. p. Plichta-Kuczara B. - wycieczka z kl.2b

nb. p. Ryś J. - wycieczka z kl.2b

2) 4b - wycieczka

3) 1b – p. Milewska I. (za kl.5d)

4) 1c – s. Homoncik S. (za kl.2b)

5) 5c – p. Chmielińska A. (za kl.4a)

8) 7a – p. Kulczycka A.

nb. p. Baczmańska D. - wycieczka z kl.4a

2) 4a - wycieczka

3) 6b – p. Czerwińska A. (za kl.4a)

4) 5c – p. Milewska I.

nb. p. Dąbek A. - wycieczka z kl.4b

2) 5c – p. Chmielińska A. (za kl.4c)

3) 4a grZ - wycieczka

4) 4c - wycieczka

5) 4b GW - wycieczka

7) 7a grP – p. Czerwińska A. (łączy z kl.7a grZ)

nb. p. Chochół M. - wycieczka z kl.4c

3) 4c - wycieczka

4) 5d - wycieczka

5) 5d H - wycieczka

6) 6a H – p. Skupień A. (za kl.5d)

7) 6b z.in - odwołano

nb. p. Chrząszczak B. - wycieczka z kl.4abc

5) 2b zkk - odwołano

6) 1c zaj. rozw. - p. Ochmańska A.

7) 5b zdw - odwołano

nb. p. Brela-Zając D. - wycieczka z kl.4abc

1) 6a – p. Foltyn T. (za kl.4a-c)

4) 4b - wycieczka

nb. p. Warzecha A. - wycieczka z kl.4abc

świetlica ul. Szkolna

7.00-8.00 – p. Ochmańska A.

8.00-9.00 – p. Kłeczek T. - zaj. biblioteczne

świetlica ul. Krakowska

10.30-12.30 - p. Bartkowska W.

12.30-13.30 – p. Wójtowicz D.

świetlica ul. Szkolna

13.30-15.30 - p. Wójtowicz D.

 

nb. p. Luberda J. - wycieczka z kl.5a

1) 5a grZ – wycieczka

3) 2b - wycieczka

4) 3a – p. Bednarczyk A.

5) 5a H - wycieczka

6) 5a GW - wycieczka

7) 5a grP - wycieczka

 

nb. p. Soja-Szczuka M. - wycieczka z kl.5d

4) 4a - wycieczka

5) 6b – p. Milewska I. (za kl.4c)

6) 7a – p. Kurek M. (za kl.4a-c)

7) 6a – p. Kurek M. (za kl.4a-c)

nb. p. Sendor M. - wycieczka z kl.5ad

1) 7a ch – p. Kurek M. (łaczy z kl.7a dz)

2) 7a ch – p. Kurek M. (łaczy z kl.7a dz)

3) 6a ch – p. Kurek M.

4) 6a ch - p. Kurek M. (łaczy z kl.6a dz)

6) 4a-c - wycieczka

7) 4a-c - wycieczka

nb. p. Jaromin A. - wycieczka z kl.5ad

6) 3a zdw - odwołano

nb. p. Zając K.

1) 6b gr1 – zaj. świetlicowe

2) 5a - wycieczka

3) 5c – p. Foltyn T. (za kl.4b)

nb. p. Burek S.

 

nb. p. Cupiał A.

1) 3b – p. Kulczycka A.

2) 3b – s. Homoncik S. (za kl.5d)

3) 3b – p. Bednarczyk A.

4) 3b kom – p. Firek T.

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

12.30-13.30 – p. Stolarek J. (za kl.4a-c)

13.30-16.00 – p. Remin S.

nb. p. Smółka Magdalena

 

nb. p. Florczak J.

3) 5a - wycieczka

4) 5b – p. Wróbel A. (za kl.5a)

Nb. p. Dudek M.

Świetlica ul. Szkolna

13.30 – 15.30 – p. Stryczek L.

 

dyżury:

0 przerwa – szatnia wf – p. Stolarek J.

1 przerwa – szatnia wf – p. Kłeczek T.

            duża szatnia – p. Wróbel A.

            parter wsch – p. Foltyn T.

            I p zach – p. Ochmańska A.

            II p zach – p. Śliwa B.

2 przerwa – szatnia wf – p. Kurek M.

            I p zach – p. Chmielińska A.

            I p wsch – p. Milewska I.

3 przerwa – parter wsch – p. Czerwińska A.

                                           (cały korytarz)

            jadalnia – p. Kłeczek T.

            I p zach – p. Kulczycka A.

            II p zach – p. Śliwa B. (cały korytarz)

4 przerwa – stoły – p. Kłeczek T.

            I p zach – p. Czerwińska A.

            II p zach – p. Śliwa B.

5 przerwa – duża szatnia – p. Stolarek J.

            stoły – p. Kufel I. (cały korytarz)

            II p zach – p. Kłeczek T.

            II p wsch – p. Ochmańska A.

6 przerwa – parter wsch – p. Kulczycka A.

            jadalnia – s. Homoncik S.

7 przerwa – parter wsch – p. Czerwińska A.

            II p – Kulczycka A.


ZASTĘPSTWA NA WTOREK – 06.02.2018r.

nb. p. Sendor M. - zawody

4) 6a – p. Kurek M.

5) 6a – p. Kurek M.

6) 6a GW – p. Skupień A.

7) 7a ch – p. Kurek M. (łączy z kl.7a dz)

8) 7a ch – p. Kurek M. (łączy z kl.7a dz)

nb. p. Zając K.

1) 6b gr1 – zaj. świetlicowe

3) 5c – p. Chmielińska A.

4) 5a T – p. Ochmańska A.

nb. p. Burek S.

nb. p. Cupiał A.

1) 3b – p. Bartkowska W.

3) 3b wf – p. Bednarczyk A.

4) 3b – p. Stryczek L.

5) 3b – p. Stryczek L.

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

7.00-9.00 – p. Bryk B.

10.30-11.30 – p. p. Bryk B.

5) zaj. socjoterap. - odwołano

12.30-15.30 – p. Śliwa B.

nb. p. Smółka Magdalena

9) 7a - odwołano

 

Nb. p. Zuziak J.

2) 7a gr Z – p. Bryk B.

3) 7a gr P – p. Bryk B.

 

dyżury:

1 przerwa – szatnia wf – p. Bryk B.

2 przerwa – szatnia wf – p. Chmielińska A.

3 przerwa – szatnia wf – p. Ochmańska A.

                        jadalnia – p. Florczak J.

                        I p zach – p. Brela-Zając D.

5 przerwa – szatnia wf – p. Kurek M.

6 przerwa – II p – p. Wróbel A.

7 przerwa – parter wsch – p. Soja-Szczuka M.

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK – 05.02.2018r.

nb. p. Baczmańska D. - konkurs

2) 6b – p. Bryk B.

4) 4a – p. Dąbek A.

5) 5c – p. Florczak J.

nb. p. Sendor M. - zawody

1) 7a ch – p. Kurek M. (łączy z kl.7a dz)

2) 7a ch - p. Kurek M. (łączy z kl.7a dz)

3) 6a ch - p. Kurek M. (łączy z kl.6a dz)

4) 6a ch - p. Kurek M. (łączy z kl.6a dz)

6) 4a – p. Kulczycka A.

nb. p. Burek S.

7) 7a – p. Luberda J.

 

nb. Zając K.

3) 4cT - p. Śliwa B.

4) 6bT - p. Stryczek L.

5) 4aT - p. Chmielińska A.

6) 5a - p. Ryś J.

7) 6bgr 1- p. Chrząszczak B.

 

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

11.30-15.30 – p. Ochmańska A.

15.30-17.00 – p. Stolarek J.

 

dyżury:

0 przerwa – szatnia wf – p. Kurek M.

1 przerwa – szatnia wf – p. Kurek M.

                        II p wsch – p. Bryk B.

3 przerwa – jadalnia – p. Jaromin A.

4 przerwa – II p zach – p. Chmielińska A.

5 przerwa – I p zach – p. Chrząszczak B.

                        stoły – p. Kulczycka A.

6 przerwa – duża szatnia – p. Luberda J.

KOMUNIKAT

 

Dnia 05.02.2018r odbędzie się etap szkolny konkursu ortograficznego

- lekcji 3 – jadalnia -

odpowiedzialna: p. Chochół M.

*****

Dnia 05.02.2018r. w sali 38 na lekcji 4 odbędzie się prelekcja dla klasy 5a

ZAMIANA SAL:

lekcja 4 – klasa 5c – p. Florczak J. - jadalnia

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK – 02.02.2018r.

nb. p. Kitka A.

1) 7a – zaj. świetlicowe

 

nb. p. Ochmańska A.

2) 1b – p. Chrząszczak B.

3) 1b – p. Chrząszczak B.

4) 1b wf – p. Chrząszczak B.

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

9.00-10.00 – p. Smółka M. - zaj. biblioteczne

świetlica ul. Krakowska

11.30-13.30 – p. Bednarczyk A.

świetlica ul. Szkolna

13.30-15.30 – p. Bednarczyk A.

Nb. p. Kurek M.- zawody

5) 4a – p. Sendor M.

6) 7a dz – p. Sendor M. (łączy z kl. 7a ch)

7) 7a dz – p. Sendor M. (łaczy z kl. 7a ch)

Nb. ks. Baran W.

1)3b – p. Cupiał A.

2) 3c – p. Wójtowicz D.

3) 3d – p. Śliwa B.

dyżury:

0 przerwa – I p wsch – p. Brela-Zając D.

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK – 01.02.2018r.

nb. p. Żbik J.

 

nb. p. Plichta-Kuczara B. - wycieczka z kl.2b

 

nb. p. Bednarczyk A. - wycieczka z kl.3a

 

nb. p. Cupiał A. - wycieczka z kl.3b

 

nb. p. Wójtowicz D. - wycieczka z kl.3c

 

nb. p. Bartkowska W. - wycieczka z kl.3f

nb. p. Chrząszczak B. - wycieczka z kl.2b,3abcf

5) 1b zaj.rozw. - p. Bryk B.

6) 2a rew - odwołano

nb. p. Zając K. - wycieczka z kl.2b,3abcf

2) 5d T – p. Chochół M.

3) 5c T – p. Luberda J. (za kl.3b)

4) 5b T – p. Luberda J. (za kl.3a)

6) 5a-d - odwołano

7) 5a-d - odwołano

 

nb. p. Śliwa B. - wycieczka z kl.2b,3abcf

1) 3d – p. Kulczycka A.

2) 3d kom - p. Czerwińska A. (za kl.3c)

3) 3d – zaj. biblioteczne

4) 3d – p. Stryczek L.

5) 3d wf - p. Jaromin A.

 

nb. p. Ochmańska A.

2) 1b – p. Luberda J.

3) 1b – p. Bryk B.

4) 1b – p. Bryk B.

nb. p. Łozińska A.

1) 4c – p. Baczmańska D.

2) 4a - p. Sendor M.

3) 5b – p. Wróbel A.

4) 5d – p. Wróbel A.

5) 5a – p. Florczak J.

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

7.00-9.00 - p. Remin S.

11.30-15.30 – p. Stryczek L.

nb. p. Kitka A.

dyżury:

0 przerwa – szatnia wf – p. Kulczycka A.

1 przerwa – szatnia wf – p. Sendor M.

                        II p zach – p. Chochół M.

3 przerwa – I p wsch – p. Brela-Zając D.
                        II p zach - p. Bryk B.

4 przerwa – I p wsch – p. Bryk B.

                        II p zach – p. Baczmańska D.

                        II p wsch – p. Wróbel A.

5 przerwa – stoły - p. Jaromin A.

           

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ – 31.01.2018r.

 nb. p. Kitka A.

5) 7a – p. Sendor M.

Nb. p. Ochmańska D.

1)1b – p. Chrząszczak B.

2) 1b kom – p. Chrząszczak B.

4) 1b – p. Śliwa B.

5) 1b – p. Kulczycka A.

 dyżury:

0 przerwa – I p. wsch – p. Chrząszczak B.

3 przerwa – I p. wsch – p. Sendor M.

 

KOMUNIKAT

Dnia 31.01.2018r. odbędzie się Czytelnicza Liga Mistrzów

lekcja 1 – jadalnia - klasy 7, 6 – p. Baczmańska D.

lekcja 2 – jadalnia – klasy 4 – p. Chochół M.

lekcja 5 – jadalnia – klasy 5 – p. Wróbel A.

ZASTĘPSTWA NA WTOREK – 30.01.2018r.

nb. p. Kitka A.

nb. p. Kurek M.

6) 4b – p. Brela-Zając D.

7) 7a dz – p. Sendor M. (łaczy z kl.7a ch)

8) 7a dz – p. Sendor M. (łaczy z kl.7a ch)

Nb. p. Ochmańska D.

1)1b – p. Dąbek A.

2) 1b – p. Soja-Szczuka M.

3) 1b – p. Chrząszczak B.

5) 1b – p. Kulczycka A.

Nb. p. Łozińska A.

1)5c – p. Baczmańska D.

2)6a – p. Czerwińska A.

3)4b – p. Chmielińska A.

4)7a – p. Stryczek L.

5) 6b – Dąbek A.

7) koło wokalne – odwołano

Nb. ks. Baran W.

1)3f - p. Bartkowska W.

2)3b – p. Cupiał A.

3)3a – p. Bednarczyk A.

dyżury:

0 przerwa – I p. zach – p. Baczmańska D.

2 przerwa – I p. zach – p. Czerwińska A.

5 przerwa – II p. zach. – p. Dąbek A.

6 przerwa – szatnia wf – p. Brela-Zając D.

7 przerwa – szatnia wf – p. Soja-Szczuka M.

KOMUNIKAT

Dnia 30.01.2018r. odbędą się apele wychowawcze

lekcja 2 – ul. Krakowska – klasy 2a,2b,3a,3b,3c,3f

lekcja 3 – ul. Szkolna – klasy 1a,1b,1c,3d,3e

lekcja 4 – ul. Szkolna – klasy 4-7

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK – 29.01.2018r.

nb. p. Ryś J.

3) 5c – p. Baczmańska D.

4) 1a – p. Stryczek L.

5) 4c – p. Milewska I.

nb. p. Kitka A.

dyżury:

5 przerwa – jadalnia – p. Brela-Zając D.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm