human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

ZASTĘPSTWA  NA  WTOREK 17.09.2019 R.

 

Nb. p. Niemiec M.

1)5a/5b zkk – p. Kłeczek T.

Świetlica
13.00 – 14.00 – p. Stryczek L.

6)zkk 3a/c – p. Bednarczyk A.

7)rew. -  p. Ochmańska A.

8) zkk 8b – p. Bednarczyk A.

 

Nb. p. Czerwińska A.

3)1c – p. Chrząszczak B.

4)8b p. Kłeczek T.

5)5b – p. Sendor M.

6)7b – p. Luberda J.

7)6c – p. Luberda J.

 

Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim

Szkołę reprezentują uczniowie klasy 5a – p. Chochół M.

ZASTĘPSTWA  NA  PONIEDZIAŁEK 16.09.2019 R.

 

 

Nb. p. Niemiec M.

Świetlica ul. Krakowska

7.00 – 8.00 p. Remin S.

11.30 – 13.30 – p. Stryczek L.

Świetlica ul. Szkolna

13.30 – 15.30  - ………………..

5)3b,c zkk – p. Chrząszczak B.

6)2 a, b zkk – p. Chrząszczak B.

1) 6b zkk – zaj. biblioteczne – p. Kłeczek T.

 

Świetlica wg planu

13.30 – 14.30 – p. Remin S.

ZASTĘPSTWA  NA  PIĄTEK – 13.09.2019r.

 

p. Żbik J.

p. Brela-Zając D.

2) 6b – p. Luberda J. (za kl.7b)

4) 8a – p. Baczmańska D.

 p. Milewska I. - wycieczka z kl.7b

1) 7c gr1 – p. Czapla A. (za kl.7b)

2) 7c gr2 – zaj. biblioteczne

3) 8b gr1 – zaj. biblioteczne

4) 8b gr2 – p. Chmielińska A.

5) 8a – p. Remin S.

6) 7a – p. Wróbel A.

7) 7b zrk - wycieczka

p. Stolarek J. - wycieczka z kl.7b

4) 6a – p. Luberda J.

5) 8b – p. Bednarczyk A.

6) 7b - wycieczka

p. Soja-Szczuka M. - konkurs

2) 8ab B – p. Zając K.

4) 6b G – p. Wróbel A. (za kl.7b)

 p. Kulczycka A.

1) 2a – zaj. świetlicowe

2) 2a – p. Bryk B.

3) 2a – p. Czerwińska A.

 p. Bartkowska W.

1) 1c – p. Staszczuk E.

2) 1c – p. Chrząszczak B.

3) 1c – p. Chrząszczak B.

4) 1c – p. Chrząszczak B.

 p. Wąsik P.

6) 6b – p. Chmielińska A.

7) 7c – p. Chmielińska A.

 p. Stępień P.

3) 7b - wycieczka

4) 7a – p. Sendor M.

5) 7c - p. Chmielińska A. (za kl.7b)

6) 8a – p. Sendor M.

7) 8b – p. Staszczuk E.

 p. Niemiec M.

świetlica ul. Krakowska

8.00-9.00 – p. Bryk B.

11.30-13.30 – p. Plichta-Kuczara B.

świetlica ul. Szkolna

13.30-17.00 – p. Remin S.

 

 

 

 

 

ZASTĘPSTWA  NA  CZWARTEK 12.09.2019 R.

 

Nb. p. Żbik J.

 

Nb. p. Bartkowska W.

1)4a – p. Soja-Szczuka M.

2)1c – p. Kulczycka A.

3-5) 1c – p. Bednarczyk A.

 

Nb. p. Wąsik P.

3) 7c – p. Łozińska A.

 

Nb. p. Niemiec M.

Świetlica ul. Szkolna

7.00 – 9.00 – p. Stolarek J.

Świetlica ul. Krakowska

11.30 – 13.30 – p. Plichta-Kuczara B.

13.30 – 15.30 – p. Remin S.

 

Nb. p. Soja-Szczuka M. – konkurs

2)7c – p. Jaromin A.

3) 8 a, b G – p. Wróbel A.

4) 8 a, b G – p. Chmielińska A.

ZASTĘPSTWA  NA  ŚRODĘ 11.09.2019 R.

 

Nb. p. Żbik J.

3)4a – p. Baczmańska D.

5) 5b gr – p. Chmielińska A.

7) 6a – p. Milewska I.

 

Nb. p. Bartkowska W.

1)4a – p. Zając K.

1)1c – p. Stryczek L.

2)1c – p. Firek T.

4)1c  wf – p. Bednarczyk A.

 

Nb. p. Niemiec M.

Świetlica ul. Krakowska

7.00 – 8.00 – p. Ochmańska A.

11.30 – 13.30 – p. Ochmańska A.

Świetlica ul. Szkolna

13.30 – 15.30 – p. Bednarczyk A.

 

Nb. p. Wąsik P.

3) 7c – p. Jaromin A.

 

Dyżury:

0 przerwa – duża szatnia – p. Soja-Szczuka M.

            szatnia wf – p. Stolarek J.

            parter wsch – p. Niemiec M.

            I p. – p. Chmielińska A., p. Czapla A.

II p. – p. Baczmańska D., p. Wróbel A.

ZASTĘPSTWA  NA  WTOREK 10.09.2019 R.

 

Nb. p. Bartkowska W.

1)1c – p. Firek T.

2)1c – p. Stryczek L.

4)1c – p. Bednarczyk A.

 

Nb. p. Niemiec M.

Świetlica ul. Krakowska

12.30 – 13.30 – p. Bednarczyk A.

Świetlica ul. Szkolna

13.30 – 14.30 – p. Bednarczyk A.

14.30 – 17.00 – p. Remin S.

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK – 09.09.2019r

 

nb. p. Bartkowska W.

1) 1c – p. Jaromin A.

2) 1c – p. Jaromin A.

3) 1c – p. Remin S.

4) 1c – p. Firek T.

 

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Krakowska

7.00-8.00 – p. Bednarczyk A.

11.30-13.30 – p. Firek T.

świetlica ul. Szkolna

13.30-15.00 – p. Remin S.

 

 

ZASTĘPSTWA  NA  PIĄTEK 06.09.2019 R.

 
 

Nb. p. Sendor M.

5) 5a – p. Wąsik P.

7) 8a – p. Staszczuk E.

8) 8a – p. Staszczuk E.

 

Nb. p. Bartkowska W.

1)1c – p. Jaromin A.

2)1c wf – p. Jaromin A.

3) 1c – p. Bednarczyk A.

4)1c – p. Stryczek L.

 

Nb. p. Niemiec M.

Świetlica ul. Krakowska

11.30 – 13.00 – p. Stryczek L.

Świetlica ul. Szkolna

13.00 – 17.00 – p. Stryczek L.

 

Dyżury:

0 przerwa – duża szatnia – p. Soja-Szczuka M., p. Foltyn T.

szatnia wf – p. Ryś J.

parter – p. Chmielińska A.

I p – p. Czapla A., p. Chochół M.

II p – p. Luberda J., p. Weiss K.

 

ZASTĘPSTWA - 05.09.2019

 

nb. p. Bartkowska W.

  1. 4a – p. Soja-szczuka M.

  2. 1c – p. Plichta-Kuczara B.

  3. 1c – p. Kulczycka A.

  4. 1c wf – p. Remin S.

  5. 1c – p. Plichta-Kuczara B.

 

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Szkolna

7.00-9.00 – p. Stolarek J.

świetlica ul. Krakowska

11.30-13.00 – p.Bednarczyk A.

świetlica ul. Szkolna

13.00-15.30 – p. Bednarczyk A.

 

dyżury:

0 przerwa – szatnia – p. Foltyn T., p. Baczmańska D.

szatnia wf – p. Kurek M.

parter wsch – p. Czapla A.

I piętro – p. Staszczuk E., p. Chochół M.

II piętro – p. Łozińska A., p. Chmielińska A.

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ – 04.09.2019r.

 

nb. p. Żbik J.

3) 4a – p. Baczmańska D.

5) 5b Z – zaj. biblioteczne

7) 6a – p. Staszczuk E.

 

nb. p. Bartkowska W.

1) 1c – p. Stryczek L.

2) 1c – p. Firek T.

4) 1c wf – p. Bednarczyk A.

 

nb. p. Niemiec M.

świetlica ul. Krakowska

7.00-8.00 – p. Stryczek L.

11.30-13.00 – p. Plichta-Kuczara B.

świetlica ul. Szkolna

13.00-13.30 – p. Plichta-Kuczara B.

13.30-15.30 – p. Remin S.

 

 

dyżury:

0 przerwa – szatnia – p. Wróbel A., p. Luberda J.

szatnia wf – p. Stolarek J.

parter – p. Kurek M.

I piętro – p. Czapla A., p. Soja-Szczuka M.

II piętro – p. Niemiec J., p. Milewska I.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm