human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

Zastępstwa - 20 XI ŚRODA

 

Nb.p.Brela-Zając

2)8a-p.Kurek

4)6b-wycieczka

 

nb.p.Banaczyk-Niemiec

1)4a-p.Chmielińska za 5a

2)5a-wycieczka

 

nb.p.Kulczycka

1)2a-p.Jaromin

2)2a-p.Jaromin

3)2a-p.Jaromin

4)2a-p.Sendor za 8a

5)2a-p.Luberda za 5a

7)wdż-5ab-zajęcia odwołane

8)wdż 7b-zajęcia odwołane

 

nb. p. Firek

1)3c -p. Marszałek

3)3c - p. Niemiec

4)3c - p. Niemiec

5)3c - p. Ochmańska 

 

nb-p.Ryś-wycieczka z 5a

5)6c-p.Chochół za 5a

 

nb.ks.Tucznio-wycieczka z 5a

 

nb.p.Milewska-wycieczka z 6b

1)6b-wycieczka

2)6c-p.Zając

3)5b-p.Kufel za 5a

5)7b-p.Foltyn za 6b

6)5b-p.Sendor za 5a

 

nb.p.Chochół R.

6)8b-p. Luberda

7)8a-p.Luberda

 

nb.p.Dąbek-wycieczka z 6b

2)6b-wycieczka

3)5a-wycieczka

4)7c-p.Chmielińska

6)4a-p.Kurek za 6b

 

klasa 8a- próbny sprawdzian z języka polskiego-sala 36

 

 2)p.Kurek          

3)p.Kurek          

4)p.Kurek

 

klasa 8b- próbny sprawdzian z języka polskiego-sala 37

 

2)p.Baczmańska      6a-p.Luberda s.21

3)p.Baczmańska       7c-p.Niemiec s.38

4)p.Baczmańska

 

Apel poświęcony Prawom Dziecka

 

Odpowiedzialne p.Niemiec, p.Soja-Szczuka

 

kl.I-III  lekcja druga ul.Krakowska

kl.IV-VIII lekcja piąta ul.Szkolna

 

nb.p.Warzecha

12.30-13.30-p.Marszałek

13.30-16.00-p.Marszałek

 

Dyżur

o przerwa-szatnia p.Chmielińska

2 przerwa szatnia wf-p.Soja

3 przerwa szatnia wf-p.Sendor

Zastępstwa na 19 XI -wtorek

 

Nb. p. Brela-Zając

 

Nb. p. Sendor

2)8a-p.Czerwińska

3)7a-p.Baczmańska

4)5a-p.Bryk

6)8a-p.Kurek łączy

7)8a -p.Kurek łączy

 

Nb. p. Zając

1)7c-p.Łozińska

2)8b gr.-p.Kurek

 

Nb. p. Warzecha

7.00-8.00 – p. Ochmańska

8.00 – 9.00 – p. Firek

11.30 – 12.30 – p. Kulczycka

12.30 – 13.30 – p. Luberda

13.30 – 15.30 – p. Stolarek

ODWÓZ: p. Bryk

 

Wgląd do prac z Małopolskiego Konkursu Informatycznego

p. Bryk - godz.  9.50 - 10.35

 

Koncert w CKiS ”Bracia Słowianie”

3)7a -p.Baczmańska       

3)6b-p.Dąbek

 

W razie opóźnienia;

4)5b-p.Luberda za 7a

4)8b-p.Kurek za 6b

 

Zajęcia pszczelarskie kl. I – III (wszystkie klasy)

 

5) 4a – p. Kurek – zajęcia pszczelarskie – świetlica

6) 6a – p. Ryś – zajęcia pszczelarskie - świetlica

Zastępstwa na 18 XI – poniedziałek

 nb. p. Brela-Zając

4)8a-p.Firek

5)8a-p.Dąbek

6)6b-p.Dąbek

 nb. p. Kurek

2)4a-p.Chmielińska

3)5b-p.Zając

4)6b-p.Zając

 nb. p. Chochół R.

6)8A-p.Milewska

7)8B-p.Luberda
8)6ac-pow-p.Luberda

 Wgląd do prac z Biblijnego Konkursu Tematycznego w godz. 11.35 - 12.00

Warsztaty psychologiczne sala nr 38

 

1)5b-p.Soja

2)5b-p.Soja

 

3)4a-p.Luberda      zamiana sal 6b-s.20

4)4a-p.Wróbel       zamiana sal  5a-s.22

 

5)6a-p.Staszczuk    zamiana 7c-jadalnia/świetlica

6)6a-p.Luberda

 

7)7b-p.Soja

7b-p.Milewska

15 XI PIĄTEK

 

Małopolski Konkurs Informatyczny

odbędzie się w sali nr 35 o godz.13.00

 nb. p. Chmielińska-konkurs

6)6a-pow-p.Soja-Szczuka

7)7c-p. Soja-Szczuka

 nb. p. Bryk-konkurs

ŚWIETLICA 12.30-14.30- p.Plichta -Kuczara

 nb. p. Kurek-zawody

2)4a-p.Dąbek

4)5b-p.Chmielińska

nb. p.Milewska

1)7c-p.Ryś

2)7c-p.Ryś

3)8b-p.Soja

4)8b-p.Haluch-Grądalska

5)8a-pHaluch-Grądalska

6)7a-p.Haluch-Grądalska

7)7b-zr-odwołane

 

Klasy 8a i 8b na lekcji 3 uczestniczą w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego – opieka.p.Czapla i p.Haluch-Grądalska

 

Koncert w szkole muzycznej

 

Kl. I-III- godz.10.00

1a-p.Remin

1b-p.Staszczuk/p. Plichta-Kuczara

1c-p.Chrząszczak

3c-p.Firek

 

Koncert w szkole muzycznej

kl. IV-VIII godz.12.00

 4a-p.Wróbel

8a-p.Haluch

7a-ks.Tucznio

6a-p.Ryś

 

Zawody sportowe

 kl.5A-7.45-9.45 p.Zając

2)6a-p.Chochół

3)6A-p.Chmielińska za 5a

 

7.30 – wyjście

Kl. 5b – 7.45 – 9.45

1)p. Baczmańska – zaprowadza 5b

2) p. Baczmańska 5b

 

kl.6c-11.45-13.45

 5)p.Soja-zaprowadza

6)p.Czerwińska-przyprowadza

 

kl.7b-godz.11.45-13.45

5)p.Zając-zaprowadza

6)p.Stolarek-przyprowadza

 

kl.8b godz.11.45-13.45

5)p.Stolarek

6)p.Niemiec J.

 

14 XI-czwartek

Konkurs Biblijny – sala 38

 

Ks.Tucznio

6)7b-p.Plichta-Kuczara

7)8b-p.Marszałek

8)8a-p.Marszałek

 

p.Ryś

6)konkurs

7)konkurs

 

Nb.p.Milewska

 

Nb.p.Firek

2)3c-p.Stolarek za 6c

3)3c-p.Plichta –Kuczara

4)3c-p.Bednarczyk

5)3c-p.Plichta-Kuczara

 

Nb.p.Sendor-zawody z 8a

1)8a-zawody

2)8a-zawody

3)7a-Łozińska

4)6b-planowo

 

nb.Kurek-zawody z 6c

1)8a-zawody

2)8a-zawody

3)4a-Wróbel

4)5a-planowo

 

Nb.p.Zając zawody z 7c

5)8b-p.Dąbek za 7c

6)7c-zawody

 

Nb.p.Foltyn-zawody z 6b

5)6b-zawody

6)5b-p.Łozińska

 

Nb.p.Soja-Szczuka-zawody z 7a

5)7b-p.Chmielińska za 1l.w 6c

6)7a-zawody

 

 

 

 

 

 

       

13 XI- Środa

 

nb.Chrząszczak-wycieczka z 1c

 

nb.p.Kulczycka- wycieczka z 2a

 

nb.Ochmańska-wycieczka

1)3b-p.Marszałek za 3l.w 5a

2)3b-p.Marszałekza 3c

3)3b-p.Czerwińska za 1c

4)3b-p.Warzecha

 

nb.p.Sendor-wycieczka z 5a

2)7a-p.Banaczyk-Niemiec za 5a

3)8a-łączy p.Niemiec

4)8a-łączy p.Niemiec

5)1a sks- odwołane (zajęcia świetlicowe)

6)5a-wycieczka

 

nb.p.Zając-wycieczka z 5a

3)6b-wycieczka

4)4a-Chochół za 5a

5)8b gr-Chochół

6)7c-p.Wróbel

 

nb.Stolarek-zawody

1)7b-Chmielińska

4)6c-zajęcia biblioteczne

5)8b gr-Chochół

7)6a-Chochół

 

nb.p.Dąbek-wycieczka z 6b

2)6b-wycieczka

3)5a-wycieczka

4)7c-p.Brela -Zając za 6b

6)4a-p.Marszałek

 

nb.p.Bryk

Świetlica 8.00-9.00-p.Warzecha

2)5b-p.Warzecha

3)4a-p.Warzecha

 

11.30-12.30- p.Niemiec

12.30-13.30- p.Firek

13.30-17.00-p.Plichta-Kuczara

 

nb.p.Kurek-wycieczka

3)8a-p.Niemiec

4)8a-p.Niemiec

5)5b-Luberda za 5a

6)6b-wycieczka

 

nb.p.Foltyn

5)6b-wycieczka

6)7a-p.Luberda

7)4a zr-p.Marszałek

9)8a zr-zajęcia odwołane

 

nb.p.Soja Szczuka

5)6a-p.Jaromin

6)7b-p.Jaromin

7)7a-p.Jaromin

 

nb.p.Milewska

1)6b-wycieczka

2)6c Soja -Szczuka za l.5

3)5b-p.Marszałek

5)7b-p.Remin

6)5b-p. Bednarczyk

 

 

   

 

Zastępstwa na 12 XI wtorek

 nb. p. Plichta-Kuczara-wycieczka z 1b

 świetlica:12.30-14.30-p.Firek

nb. p. Bednarczyk -wycieczka z 2b

 nb. p. Bryk

7.00-8.00-p.Niemiec

14.30-15.30-p.Kurek

1)5a-p.Dąbek

2)7a-p.Haluch-Grądalska

5)6a-p.Sendor

6)5a-ks.Tucznio

7)7a-ks.Tucznio

 Nb. p. Warzecha

7.oo-9.00-p.Firek

11.30-12.30-p.Wróbel

12.30-13.30-p.Jaromin -za 2b

13.30-15.30-p.Stolarek

 nb. p. Czerwińska

3)1c-p.Ryś za 1b

4)8b-p.Haluch-Grądalska

5)5b-p. Haluch-Grądalska

6)7b-p.Haluch-Grądalska

7)6c-powr-zajęcia odwołane

 

Dyżury:

0-I piętro- p.Dąbek

I przerwa- p.Haluch-Grądalska

4 przerwa szatnia wf-p.Haluch-Grądalska

4 przerwa parter-p. Sendor

5 przerwa szatnia wf-Haluch-Grądalska

5 przerwa I p.ks.Tucznio

6 przerwa II piętro-Haluch-Grądalska

7 przerwa I piętro- ks.Tucznio

Zastępstwa na 8 XI 2019 r. -  piątek

 

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI-prosimy uczniów o odświętny strój o kotyliony w barwach narodowych.

 

APEL kl.I-III – lekcja 3

 

APEL kl IV-VIII lekcja 4

 

Uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego 11.11

 

nb.p.Kurek-wycieczka z kl. 8b

2)4a-p.Foltyn za 8b

4)5b-p.Czapla za 8b

 

nb.p.Ochmańska

1)3b-p.Soja za 8b

2)3b -p.Soja za 8b

3)3b-p.Milewska za 8b

 

Nb. p. Kulczycka A.

8) 7a WDŻ - odwołano

 

nb. p. Bryk B.

świetlica ul. Szkolna

7.00 -8.00 - p. Bednarczyk 

8.00 - 9.00 - p. Kłeczek 

świetlica ul. Krakowska

11.30 - 15.30 - p. Plichta-Kuczara

dyżury:

2 przerwa szatnia wf- p.Haluch-Grądalska

3 przerwa jadalnia-p.Haluch-Grądalska

4 przerwa-p. Chmielińska

 

 

Zastępstwa na czwartek - 7 XI 2019 r.

 

Nb. p. Ochmańska

1)3B-P.Firek

2)3B-P.Stryczek

4)3B-P.Bednarczyk

5)3B-P.Plichta-Kuczara

7)4a rew-p.Kulczycka

 

Nb. p. Warzecha A.

Świetlica ul. Krakowska

7.00 – 8.00 – p. Bednarczyk A.

8.00 – 10.00 – p. Niemiec

12.30 – 15.30 – p. Plichta-Kuczara

 

Warsztaty patriotyczne:

 sala 38 lekcja 5,6

p.Soja-Szczuka

5)7b-p.Chmielińska

6)7a-p.Łozińska

 p. Baczmańska

5)warsztaty

6)WARSZTATY

 p. Niemiec

5)warsztaty

6)4a zkk-p.Remin

 

zamiana sal:

5)7b-świetlica

6)7a-świetlica

 

Dyżur:

5 przerwa I piętro -p.Łozińska

Zastępstwa na środę 6 XI 2019 r.

 

Nb. p. Zając K. wycieczka z 7c

3)6b-p.Wróbel za 7b

4)4a-p.Wróbel za 7a

5)8b-p.Stępień  za 7a(całość)

6)7c-wycieczka

 nb. p. Stolarek -wycieczka z 7c

1)7b-wycieczka

4)6c-p.Dąbek za 7c

5)8b-p.Stępień (całość)

7)6a – p. Stępień za 7b

 nb. p. Luberda -wycieczka z 7a

1)7a zr-wycieczka

2)8b-p.Wróbel za za 7b

3)7a-wycieczka

4)5b-p.Marszałek za 7c

5)5a-p.Chochół

 nb. p. Soja- Szczuka-wycieczka z 7a

1)5b-p.Czapla za 7c

3)6c-p.Bryk

4)6a- p.Niemiec J . za 7b

5)6a-p.Chmielińska za 7c

6)7b-wycieczka

8)7a-wycieczka

 nb. p. Milewska -wycieczka z 7b

1)6b-p.Dąbek

2)6c-p.Sendor za 7a

3)5b-p.Chrząszczak

5)7b-wycieczka

6)5b - odwołane

 nb. p. Kłeczek-wycieczka z klasą 7b

 nb. p. Baczmańska

1)6a-p.Marszałek

2)6a -p.Niemiec J. Za 7c

3)7c-wycieczka

4)8b-p.Chmielińska

6)6a -p.Foltyn za 7a

7)5b powr-odwołane

 nb. p. Jaromin

 nb. p. Ochmańska

1)3b-Warzecha

2)3b-p.Warzecha

3)3b-p.Warzecha.

4)3b-p.Warzecha.

 nb. p. Stryczek -wycieczka z 3a

1-5)wycieczka

 

ŚWIETLICA:12.30-13.30-P.Firek

                       13.30-14.30-P.Plichta-Kuczara   

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm