human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Zastępstwa

Aby obejrzeć zastępstwa należy w menu wybrać odpowiedni dzień tygodnia.

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK 26.10.2020 R.

 

Nb. p. A. Bednarczyk

1)3b – p. J. Ryś (w ramach świetlicy)

2)3b – p. A. Warzecha (w ramach pracy)

4)3b – B. Plichta - Kuczara

5)3b zśk – razem z klasą

 

Nb. p. A. Czerwińska

2)3a – p. A. Kulczycka

4)6b gr - odwołane

5)3b – p. B. Chrząszczak

6)7c gr – p. B. Bryk (za zaj. świetlicowe 10.35 - 11.35)

 

Nb. p. A. Ochmańska

1)1a – p. M. Niemiec

2)1a – p. M. Niemiec

3)1a – p. M. Niemiec

4)1a – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

5)1a zrk – p. S. Remin

 

Nb. p. M. Kurek

Nb. p. M. Sendor

 

 

 

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK 23.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

2)6b dz. – zaj. biblioteczne

3)8a dz. – p. A. Wróbel

4)7b - p. J. Luberda

5)6a dz. - K. Zając

6)4c – p. A. Kulczycka (wdż)

 

Nb. p. M. Sendor

1)5a – p. D. Baczmańska

2)6b chł. – zaj. biblioteczne

3)8a chł.  - p. A. Wróbel

4)4a – p. B. Bryk

5)6z chł . - p. K. Zając

 

Nb. p. A. Ochmańska

1)1a - p. A. Dąbek

2)1a – p. M. Niemiec

3)1a – p. M. Niemiec

4)1a – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

 

Nb. p. A. Bednarczyk

1)3b – p. p. L. Stryczek

2)3b – p. S. Remin

3)3b – p. B. Plichta - Kuczara

4)3b - p. B. Plichta - Kuczara

Świetlica 11.30 – 13.00 – p. A. Warzecha

 

Nb. p. M. Banaczyk – Niemiec

4)4c – ks. M. Tucznio

5)4a- p. D. Baczmańska

 

Nb. p. A. Czerwińska

2)8b – p. A. Kulczycka

3)4a – p. M. Cyganek

4)2c – p. B. Chrząszczak

5)8b – p. A. Wróbel

6)6b gr – p. A. Dąbek (łączy)

 

Nb. p. M. Dudek

12.30 – 14.30 – p. B. Chrząszczak

14.30 – 15.30 – p. B. Plichta - Kuczara

 

Dyżury:

1 - hala+parter –  p. D. Baczmańska

2 - hala+parter – M. Haluch - Grądalska

4 – II p. N – ks. M. Tucznio

5 – I p. - A. Wróbel

 

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Matematycznego  odbędzie się w sali nr 2N i 3N
o godzinie 13.00.

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu: p. M. Haluch – Grądalska, p. A. Warzecha

 

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 22.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

1)8a dz.  - p. J. Luberda

2)6b dz. – p. J. Luberda

4)6a dz. – E. Staszczuk za kl.6a

 

Nb. p. M. Sendor

1)8a dz.  - p. J. Luberda

2)6b dz. – p. J. Luberda

3)5a – p. A. Kulczycka (wdż)

 

Nb. p. A. Ochmańska

2)1a – p. M. Niemiec

3)1a – p. M. Niemiec

4)1a – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

Świetlica 14.00 – 14.30 – p. S. Remin

 

Nb. p. A. Bednarczyk

1)3b – p. E. Staszczuk

2)3b – p. B. Chrząszczak

3)3b – p. L. Stryczek

5)3b zśe – razem z klasą

Świetlica 12.30 – 14.00 – p. S. Remin

 

Nb. p. M. Banaczyk – Niemiec

2)4a – p. E. Staszczuk

3)4c- p. B. Bryk

 

Nb. p. A. Czerwińska

2)8b – p. A. Dąbek

3)4a – p. J. Luberda

5)3b – zaj. biblioteczne

6)6b gr – A. Chmielińska za kl. 6a

 

Nb. p. M. Chochół – wycieczka z kl. 6a

1)4c – p. J. Stolarek

2)6a – wycieczka

3)7c – p. M. Soja – Szczuka za kl. 6a

4)4a – p. A. Dąbek za kl. 6a

5)6a – wycieczka

 

Nb. p. A. Warzecha  – wycieczka z kl. 6a

świetlica 7.00 – 8.00 p. M. Soja – Szczuka za l. 7 w kl. 6a

  

Nb. p. M. Dudek

 

Dyżury:

0 - hala+parter – p. J. Stolarek

1 - hala+parter – p. J. Stolarek

2 - hala+parter – p. J. Luberda

2 – I p. – p. E. Staszczuk

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ 21.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

2)6b dz. – p. D. Baczmańska

3)8a dz. - p. A. Wróbel

4)6a dz. – p. A. Wróbel

5)4c – p. A. Kulczycka (wdż)

6)7b - p. A. Kulczycka (wdż) za l. 8

 

Nb. p. M. Sendor

1)4a – p. D. Baczmańska

2)6b chł. – p. D. Baczmańska

3)8a chł. - p. A. Wróbel

4)6a chł. – p. A. Wróbel

5)5a – p. B. Bryk

6)4a – p. M. Niemiec

 

Nb. p. A. Ochmańska

1)1a – p. B. Plichta - Kuczara

2)1a – p. M. Niemiec

3)1a – p. M. Niemiec

4)1a – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

Świetlica 11.30 – 15.00 – p. A. Warzecha

 

Nb. p. A. Bednarczyk

1)3b – p. A. Jaromin (w ramach pracy)

2)3b – p. S. Remin

3)3b – p. D. Baczmańska

4)3b – p. L. Stryczek

 

Nb. p. A. Czerwińska

3)4a – p. B. Bryk

4)7c gr – Zaj. biblioteczne

5)3b zśk – odwołane

6)4c zrk – p. K. Zając

 

Nb. p. M. Dudek

świetlica 11.30 – 17.00 – p. L. Stryczek

 

Dyżury:

1 - hala+parter – p. D. Baczmańska

2 - hala+parter – p. D. Baczmańska

4 - hala+parter – p. A. Wróbel

5 – hala+parter – p. B. Bryk

6 - hala+parter – p. K. Zając

 

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego odbędzie się w sali nr 2N
o godzinie 13.00.

Nauczyciel odpowiedzialni za przebieg konkursu: p. M. Haluch – Grądalska

 

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK 20.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

4)4c – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

5)7b – p. D. Brela – Zając (w ramach pracy)

6)6a dz. – p. A. Łozińska

7)8a dz. – p. A. Wróbel

 

Nb. p. M. Sendor

4)4a – Zaj. biblioteczne

5)5a – p. A. Chmielińska

6)6a chł. – p. A. Łozińska

7)8a chł. – p. A. Wróbel

 

Nb. p. A. Ochmańska

2)1a – p. A. Czerwińska

3)1a – p. B. Chrząszczak

5)1a – p. A. Warzecha (za lekcję w kl. 1b)

Świetlica 12.30 – 13.30 – p. A. Warzecha

 

Nb. ks. M. Tucznio

2)8b – p. E. Staszczuk

3)7a – p. A. Łozińska

4)6b – p. B. Bryk

5)8c - p. M. Niemiec (w ramach pracy)

 

Nb. p. M. Dudek

świetlica 13.30 – 15.30 – p. A. Warzecha

 

Nb. p. A. Bednarczyk

1)3b – p. D. Baczmańska

2)3b – p. B. Bryk

3)3b- p. A. Chmielińska

4)3b – p. L. Stryczek

5)3b- zśk – odwołane

6)3b – zśk - odwołane

 

Dyżury:

4 - hala+parter – p. L. Stryczek

4 – II p. N – p. B. Bryk

5 – hala+parter – p. A. Chmielińska

5 – II p. - p. M. Niemiec

6 - hala+parter – p. A. Łozińska

 

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Biologicznego odbędzie się w sali nr 22

 o godzinie 13.00.

Nauczyciel odpowiedzialny za przebieg konkursu: p. M. Haluch – Grądalska

 

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK 19.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

4)7b – p. D. Brela - Zając

5)4c – p. A. Chmielińska

6)6adz.  – p. A. Chmielińska

7)6b dz. – p. A. Bednarczyk

 

Nb. p. M. Sendor

5)4a – p. M. Soja – Szczuka

6)6achł.  – p. A. Chmielińska

7)6b chł. – p. A. Bednarczyk

 

Nb. p. A. Dąbek

1)7a gr – p. E. Staszuk (łączy)

2)5a – p. D. Baczmańska

3)6a gr - p. E. Staszuk (łączy)

4)6b gr – p. B. Bryk

5)8c gr - p. E. Staszuk (łączy)

 

Nb. p. A. Ochmańska

1)1a – p. J. Ryś

2)1a – p. A. Kulczycka

3)1a – p. A. Jaromin (w ramach pracy)

4)1a – p. B. Plichta – Kuczara

5)1a zrk – p. B. Chrząszczak

Świetlica 12.30 – 13.30 – p. A. Bednarczyk

15.30 – 17.00 – p. L. Stryczek

 

Nb. ks. M. Tucznio

1)3a – p. D. Baczmańska

2)8a – p. B. Bryk

3)3b – p. A. Bednarczyk

4)6a – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

5)7c - p. M. Niemiec (w ramach pracy)

6)8c – p. B. Chrząszczak

7)7b – p. D. Brela – Zając (w ramach pracy)

 

Dyżury:

1 – II p. – p. D. Baczmańska

2 – II p. – p. B. Bryk

4 -  hala+parter – p. D. Brela - Zając

5 –  hala+parter – p. A. Chmielińska

6 - hala+parter – p. A. Chmielińska

 

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się w sali nr 2N i 3N o godzinie 13.00.

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu: p. M. Haluch – Grądalska i p. Brygida Plichta - Kuczara

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK 16.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

2)6b dz. – p. S. Remin

3)8a dz. - p. A. Wróbel

4)7b – p. J. Luberda

5)6a dz. - p. K. Zając

6)4c – p. D. Baczmańska

 

Nb. p. M. Sendor

1)5a – p. D. Baczmańska

2)6b chł. – p. S. Remin

3)8a chł. - p. A. Wróbel

4)4a – p. B.Bryk

5)6a chł. - p. K. Zając

 

Nb. p. T. Foltyn

1)7b – p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

2)8a – p. M. Niemiec

3)6b – p. M. Cyganek

 

Nb. p. A. Dąbek

2)5a – zajęcia biblioteczne

3)7b – p. A. Czapla

4)8c gr – p. E. Staszczuk (łączy)

5)4b – p. D. Baczmańska

6)6b gr – p. A. Czerwińska (łączy)

7)7a gr – p. A. Czerwińska

 

Nb. p. A. Ochmańska

1)1a – p. L. Stryczek

2)1a – p. A. Kulczycka

3)1a – p. B. Plichta – Kuczara

4)1a – p. B. Plichta – Kuczara

 

Nb. ks. M. Tucznio

3)6a – p. M. Niemiec

5)6b – p. A. Wróbel

6)8b – p. P. Stępień

 

Nb. p. M. Dudek

12.30 – 14.30 – p. A. Warzecha

14.30 – 15.30 – p. L. Stryczek

 

Dyżury:

1-   hala+parter – p. J. Stolarek

2 – hala+parter – p. S. Remin

2 – II p. N – p. M. Haluch - Grądalska

5 –  hala+parter – p. K. Zając

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 15.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

1)8a dz. – p. J. Stolarek

2)6b dz. – p. A. Dąbek

4)4c – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

 

Nb. p. M. Sendor

1)8a chł. – p. J. Stolarek

2)6b chł. – p. A. Dąbek

3)5a – p. B. Bryk

 

Nb. p. T. Foltyn

1)4a – p. E. Staszczuk

2)4c – p. J. Luberda

3)8a – p. J. Luberda

4)7b – p. A. Czerwińska

5)4b – p. M. Niemiec (w ramach pracy)

6)4b – p. A. Kulczycka (wdż)

7)6b – zaj. biblioteczne

 

Nb. ks. M. Tucznio

3)3a – p. A. Kulczycka

4)3b – p. A. Bednarczyk

5)7c – p. A. Nowak

6)7a - p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

7)8a - p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

8)7b - p. A. Warzecha (doradztwo zawodowe)

Nb. p. M. Dudek

 

Dyżury:

0- I p. – p. E. Staszczuk

2 – hala+parter – p. A. Dąbek

4 – hala+parter – p. M. Niemiec

4 – II p – p. A. Czerwińska

5 – boisko – p. A. Wróbel

5 – parter N – p. M. Niemiec

 

ŚRODA 14 PAŹDZIERNIKA

WYCHOWAWCY KLAS ODBYWAJĄ ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE
ZE SWOIMI KLASAMI W GODZINACH 8.00 – 10.35

 

Opiekę nad klasami sprawują:

Nb. p. M. Kurek

1) 4c – p. E. Staszczuk

2) 4c – p. E. Staszczuk

3) 4c – p. E. Staszczuk

 

Nb. p. M. Sendor

1)4a – p. A. Czerwińska

2)4a – p. A. Czerwińska

3)4a – p. A. Czerwińska

 

Nb. p. T. Foltyn

1)4b – p. J. Stolarek

2) 4b – p. J. Stolarek

3) 4b – p. J. Stolarek

 

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK 13.10.2020 R.

 

Nb. p. M. Kurek

4)4c – p. B. Bryk

5)7b – p. A. Dąbek

6)6a dz. – p. A. Łozińska

7)8a dz – p. A. Wróbel

 

Nb. p. M. Sendor

4)4a – p. A. Ochmańska

5)5a – p. A. Chmielińska

6)6a  chł  – p. A. Łozińska

7)8a dz – p. A. Wróbel

 

Nb. p. T. Foltyn

1)4c – p. D. Baczmańska

2)4a – p. J. Luberda

3)4b – p. A. Łozińska

 

Dyżury:

1- II p. N – p. D. Baczmańska

2 – I p. – p. J. Luberda

4 – parter+hala – p. A. Ochmańska

5-  parter+hala – p. A. Chmielińska

6- parter+hala – p. A. Łozińska

 

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm