human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 18.00 (szkolna jadalnia).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli z poszczególnych oddziałów.

Przypominamy o przestrzeganiu na terenie szkoły obowiązującego reżimu sanitarnego.

Część testowa Olimpiady Matematycznej Juniorów odbędzie się w naszej szkole w

najbliższy czwartek 24 IX 2020 roku w godzinach 9:00-10;15

Podczas 75-minutowego sprawdzianu  uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

Drugą częścią OMJ jest część korespondencyjna która polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań (samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora) do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Zadania nalęży wysłać do dnia 12 X 2020  roku

wiecej informacji o konkursie i zadania z lat ubiegłych na stronie https://omj.edu.pl/o-olimpiadzie

                                                                         KOMUNIKAT STOŁÓWKA

Szanowni Państwo                                                                             

ponieważ chcielibyśmy uruchomić możliwość korzystania przez dzieci ze szkolnej stołówki, bardzo proszę o zadeklarowanie u wychowawcy klasy, które dzieci chcieliby Państwo żywić na terenie szkoły. Pragnę nadmienić, iż w związku z koniecznością ustalenia stałych grup i godzin spożywania posiłku przez dzieci deklaracja taka powinna dotyczyć miesięcznego żywienia dziecka, a nie wybranych dni.

 Informację wychowawcom można przekazywać do 23.09.2020r.  drogą elektroniczną (poprzez dziennik) lub osobiście podczas najbliższej wywiadówki.

Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam ustalić, czy uruchomienie szkolnej stołówki jest możliwe w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

                                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                 Dagmara Brela-Zając

 

 

WYWIADÓWKI

Wywiadówki odbędą się w dniach 21, 22,23 września 2020 r. według poniższego harmonogramu.

Bardzo prosimy Państwa, aby podczas pobytu na terenie szkoły:

- zdezynfekować ręce

- zasłaniać usta i nos

- nie gromadzić się na korytarzach

 

Dnia 21.09.2020 r.

godz. 17.00

godz. 17.30

klasa 2c – sala 11N – p. Chrząszczak B.

klasa 4a – sala 21 – p. Sendor M.

klasa 8a – sala 38 – p. Luberda J.

klasa 1b – sala 4N – p. Stryczek L.

klasa 4b – sala 2N - p. Foltyn T.

klasa 8b – sala 26 – p. Niemiec M.

 

Dnia 22.09.2020 r.

godz. 17.00

godz. 17.30

klasa 1a – sala 17N – p. Ochmańska A.

klasa 3a – sala 13N – p. Kulczycka A.

klasa 4c – sala 21N – p. Staszczuk E.

klasa 2b – sala 10N – p. Plichta-Kuczara B.

klasa 3b – sala 12N - p. Bednarczyk A.

klasa 7c – sala 20 – p. Chmielińska A.

 

Dnia 23.09.2020 r.

godz. 17.00

godz. 17.30

klasa 2a – sala 8N – p. Remin S.

klasa 5a – sala 26N – p. Wróbel A.

klasa 6a – sala 21 – p. Chochół M.

klasa 7b – sala 36 – p. Dąbek A.

klasa 6b – sala 22N – p. Soja-Szczuka M.

klasa 7a – sala 37 - p. Baczmańska D.

klasa 8c – sala 34 – p. Zając K

 

Przypominamy także o możliwości ubezpieczenia dziecka – wymagany jest PESEL dziecka oraz odpowiednia kwota (40 zł)

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dzięki Radzie Rodziców działającej na terenie naszej szkoły po raz kolejny będą mogli Państwo skorzystać z możliwości ubezpieczenia dziecka na rok szkolny 2020/2021.

Wykupione ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Cena ubezpieczenia to 40zł/dziecko.

Ubezpieczenie jest oczywiście dobrowolne.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia (m.in. ubezpieczenie 24h/dobę nie tylko na terenie szkoły),  znajdą Państwo w załącznikach przesłanych do Państwa poprzez dziennik elektroniczny

 

Osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia dla ucznia (lub jego młodszego/starszego rodzeństwa, które nie jest uczniem naszej szkoły) proszone są o przyniesienie na wywiadówkę PESEL’u dziecka i pieniążków. To właśnie podczas wywiadówki przedstawiciele oddziałowej rady rodziców będą zbierać stosowne wpłaty.

 

Wywiadówki w poszczególnych oddziałach odbędą się 21,22,23.09.2020r. w wyznaczonych odrębnym harmonogramem godzinach i salach z zachowaniem odpowiednich wymogów reżimu sanitarnego.

 

Dagmara Brela-Zając

dyrektor

KOMUNIKAT - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 01 września 2020r. (wtorek) w budynku Szkoły przy ul. Szkolnej 7

według poniższego harmonogramu

 

godzina

wejście ul. Szkolna

wejście ul. Apteczna

wejście od strony nowej hali

08:00-09:00

4a – p. Sendor M. - s.22

4b – p. Foltyn T. - s.2N

1a – p. Ochmańska A. - hala

08:20-09:20

6a – p. Chochół M. - s.21

2a – p. Remin S. - s.8N

8a – p. Luberda J. - s.38

08:40-09:40

6b – p. Soja-Szczuka M. - s.22N

2b – p. Plichta-Kuczara B. - s.10N

7a – p. Baczmańska D. - s.37

09:10-10:10

4c – p. Staszczuk E. - s.21N

2c – p. Chrząszczak B. - s.11N

7b – p. Dąbek A. - s.36

09:30-10:30

5a – p. Wróbel A. - s.26N

3a – p. Kulczycka A. - s.13N

7c – p. Chmielińska A. - s.20

09:50-10:50

8b – p. Milewska I. - s.26

3b – p. Bednarczyk A. - s.12N

 

10:00-11:00

8c – p. Zając K. - s.34

 

1b – p. Stryczek L. - hala

 

O godz. 18.00 - odbędzie się Msza Św. w kościele p.w. Św. Marcina w Krzeszowicach z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 

Przywóz uczniów:                                                                                              Odwóz uczniów:

Siedlec, Żbik -   7.45                                                                                                                Siedlec, Żbik – 11.00

Czerna, Paczółtowice, Dębnik -  7.45                                                                                    Czerna, Paczółtowice, Dębnik – 11.00

 

Świetlica szkolna w dniu 01.09.2020 r. będzie czynna dla uczniów  od 7.00  do  17.00  - sala świetlicowa 3N

 

 

 

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemiczny bardzo prosimy

o przestrzeganie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego poniższych zasad:

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

1.Do budynku szkoły będą wpuszczani wyłącznie uczniowie. Przestrzeń szkolna dostępna dla rodziców znajduje się pomiędzy szkolną bramką a wejściem do szkoły.

WYJĄTKIEM będą uczniowie klas pierwszych, których do szkoły zapraszamy z jednym z rodzicem.

 1. Podczas przemieszczania się po terenie szkoły aż do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej należy mieć zakryte usta i nos.
 2. Po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
 3. Na terenie szkoły należy utrzymywać dystans społeczny min.1,5 m.
 4. Zobowiązuje się uczniów i rodziców do niegrupowania się przed szkołą i na szkolnych korytarzach.

 

 

 

 

 

link do pobrania karty zapisu do świetlicy:

 

 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

W klasie I „a” informację odnośnie potrzebnych zeszytów poda osobiście nauczyciel- wychowawca.

Natomiast w kl. I „b” będą obowiązywały następujące zeszyty:

 • zeszyt 16 kartkowy A5 w wąskie linie dwukolorowe (bez marginesu) x2

 • zeszyt 16 kartkowy A5 w kratkę (bez marginesu) x3

 

Pozostałe elementy wyprawki dotyczą zarówno kl. I „a” i kl. I „b”:

 • zeszyt do kontaktów z rodzicami – w kratkę A5

 • piórnik

 • pióro na „naboje” , ( w kl. I „a” – może być pióro zmazywalne – kulkowe)

 • ołówek x2

 • kredki ołówkowe

 • gumka

 • linijka 16 - 20 cm

 • temperówka

 • klej w sztyfcie

 • nożyczki szkolne

 • teczka A4 z gumką x2 (na prace plastyczne i inne materiały)

 • podkładka ( pod prace plastyczne)

 • kredki świecowe

 • farby plakatowe

 • pędzel gruby i wąski

 • kubek na wodę

 • plastelina

 • blok techniczny biały i kolorowy A4

 • blok rysunkowy biały i kolorowy A4

 • ryza papieru ksero (biały)

 • papier kolorowy A4 – zwykły ( nie samoprzylepny)

 • strój gimnastyczny w woreczku ( nie w reklamówce) – biała bawełniana koszulka i czarne lub granatowe spodenki

 • obuwie zmienne na białych podeszwach - w worku

 

Bardzo prosimy o podpisanie wszystkich materiałów i przyborów szkolnych.

 

Każdy uczeń będzie miał w klasie indywidualną szafeczkę z półeczką, w której będzie przechowywał wszystkie swoje rzeczy przyniesione do szkoły i będzie pracował w swojej jednoosobowej przydzielonej ławce.

 

                                                               KOMUNIKAT

             Zaświadczenia będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca 2020 r. według następującego harmonogramu:
Kl. 8 a – godz. 8.00 – 8.30 - uczniowie wg numeracji z dziennika: 1 – 10
8.30 – 9.00 - uczniowie wg numeracji z dziennika: 11 – 20
Kl. 8 b – godz. 9.00 – 9.30 - uczniowie wg numeracji z dziennika: 1 – 14
9.30 – 10.00 - uczniowie wg numeracji z dziennika: 15 – 27

Uczniowie, którzy do rekrutacji potrzebować będą kopie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu do 29.07.2020 r. (środa) do sekretariatu szkoły, nr telefonu: 12 282 00 61.

Zasady obowiązujące na terenie szkoły:
1. należy obowiązkowo mieć zakryte usta i nos,
2. po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce,
3. należy utrzymywać dystans społeczny min. 1,5 m.

                                                                                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                              Jolanta Żbik

 

Link prezentacja szkół ponadpodstawowych

Baltie 2020 wyniki etapu szkolnego
  Zawodnik  Klasa  OK  8 7 6 5 4 3 2 1
1. Gabriela Szczuka  8 8 3 3 12 1 3 4 2 1
2. Wojtek Bilski  7 6 3   58 15 18 11 22 11
3. Oliwier Urbanik  8 5   20 21 33 40   60 40
4. Michał Krawczyk  8 4     12 25     2 1
5. Magdalena Chmiest  8 4       27   38 41 1
6. Olga Kurek  6 4       33 31 85 78 1
7. Wiktoria Gucwa  5 4   29 49   68 28 22 40
8. Jan Jędor  5 4         49 34 48 40
9. Gabriel Wróbel  5 4         81 46 48 11
10. Krzysztof Kramarz  7 4 18 36 45 61 49 48 41 110
11. Ryszard Walczowski  6 4         70 60 86 40
12. Oskar Zdechlik  6 4       60 75 61 140 56
13. Alicja Wieczorek  8 3   21 12 15       1
14. Julia Kowalska  8 3   22 12 1       135
15. Konrad Tekieli  8 3       7   106 2 40
16. Miłosz Korbiel  6 3           39 53 11
17. Natalia Podgórni  7 3           69 63 82
18. Aleksandra Przybylska  8 3         40   90 21
19. Anna Furman  8 3         22   69 101
20. Łukasz Kuczała  8 2           112 14 40
21. Bartłomiej Ruszaj  8 2             41 70
22. Maja Krawczyk  5 2       71   88 47 96

Tabela zawiera 22 najlepsze wyniki osób które uzyskały awans do etapu rejonowego który odbędzie się we wrześniu 2020 .

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następym etapie

W konkursie wzięło udział 32 uczniów.Liczba pod numerem zadania oznacza miejsce w danym zadaniu w powiecie

kolor czerwony - zadania nie zaliczone

Wyniki konkursu Kangur
klasa IV 
  PUNKTY UWAGI
Wiktorowicz Bartłomiej 107,5 wyróżniony
Korbiel Maksymilian 101,25 wyróżniony
klasa V
Gucwa Wiktoria 123,75 wyróżniony
Głowacz  Anna 120 wyróżniony
Woźniak Leonard 116,25  
Urbanik Julia 73,75  
Wróbel Gabriel 63,75  
klasa VI
  PUNKTY  
Zdechlik  Oskar 129,5 wyróżniony
Soja  Dominika 127,5 wyróżniony
Krzętowski Bartłomiej 111,25  
Korbiel Miłosz 100  
Gaj Bartosz 88,75  
klasa VII
  PUNKTY  
Wyrwa Filip 127,5 wyróżniony
Kramarz  Krzysztof 104,75 wyróżniony
Bilski Wojciech 98,75  
Podgórni Natalia 90  
Pyrdek Otylia 88,5  
klasa VIII
  PUNKTY  
Woźniak Daria 120 wyróżniony
Urbanik Oliwier 108,75 wyróżniony
Szczuka Gabriela 103,5  
Rułka Hanna 102,5  
Tekieli Konrad 97,5  

tabela zawiera po 5 najlepszych wyników z każdej klasy. Swój wynik można sprawdzić na platformie konkursowej

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 19.06.2020 r. (piątek) o godz. 12.00 na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły przy ul. Szkolnej 7 zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

                                                                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                        Jolanta Żbik

Etap szkolny konkursu Baltie 2020 odbędzie się

w najbliższy piątek 19 czerwca 2020r w godzinach do 11:00-12:30

Uczniowie pracują w domu na własnych komputerach . Po zalogowaniu się na platformie konkursowej baltie.net za pomocą własnego UID należy wejść z zakładkę etap szkolny . O godzinie 11:00 uaktywni się okienko dostępu do zadań konkursowych w którym należy wpisać kod 6321.

Do etapu szkolnego nominowani są wszyscy którzy wykonali co najmniej jedno zadanie etapu domowego,cały czas można jeszcze robić zadania tego etapu i uzyskać nominację do etapu szkolnego kod do zadań etapu domowego to 1015. Etap wojewódzki konkursu planowany jest na wrzesień 2020r a finał  międzynarodowy konkursu odbędzie się 24 X 2020r. Na dzień dzisiejszy nominowane do konkursu są 42 osoby. Poniżej najlepsza 15-tka etapu domowego

 

  Zawodnik  Klasa  OK  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 Gabriela Szczuka  8 10 1 1 2 3 3 1 1 4 5 4
2 Oliwier Urbanik  8 10 6 2 4 9 4 10 4 8 8 7
3 Konrad Tekieli  8 8 3   3 6 2 5   3 2 1
4 Alicja Wieczorek  8 8 7   1 1 9 8   2 7 8
5 Julia Kowalska  8 8 2     2 1 2 17 12 11 23
6 Magdalena Chmiest  8 8 9   6 8 6 9 7 6 17 10
7 Mikołaj Sieńko  8 7 5     5 5 3 2   3 6
8 Karolina Janik  8 7 8       8 7 11 5 12 3
9 Olga Kurek  6 6         10 11 9 9 26 20
10 Bartłomiej Ruszaj  8 5           6 10 14 19 16
11 Oskar Zdechlik  6 5         13 14 12 18 29 15
12 Aleksandra Przybylska  8 5           12 14 15 24 25
13 Jan Jędor  5 5           13 8 23 31 35
14 Zuza Damasiewicz  8 4       4     6 1   26
15 Nika Ścisłowska  8 4             15 10 20 13

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami - od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje - od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 12 sierpnia 2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2020 r.- do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje na stronach: www.kuratorium.krakow.pl

 

 

Z wielką radością informujemy o sukcesach naszych uczniów w

XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W kręgu mitów i kultury Antycznej”

Olga Kurek z klasy 6b

zdobyła III MIEJSCE,

Jan Jędor z klasy 5b

zdobył wyróżnienie zajmując IV miejsce w konkursie

a Magdalena Chmiest z klasy 8b

otrzymała list gratulacyjny.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć w kolejnych konkursach!

WYRÓŻNIENIE

dla Sandry Pieńkowskiej uczennicy klasy 8 B

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

pod patronatem:

Ministra Edukacji Narodowej

Centrum Edukacji Artystycznej

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

Do konkursu nadesłano 169 prac w kategoriach: malarstwo, rysunek, fotografia
i grafika z 46 szkół i placówek.

Jury w składzie: Przewodniczący: dr sztuki Przemysław Sławiński
Nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu:

mgr sztuki Katarzyna Bochenek-Igielska, mgr sztuki Magdalena Potaczek-Szwed, mgr sztuki Sławomir Nitendel, mgr sztuki Marcin Gimiński, mgr Michał Nieć

TUTAJ KATALOG

 

GRATULUJEMY!

 

Laureaci olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS sesja wiosenna :

 

 1. Jan  Jędor   V b
 2. Karol Baranowski kl. V b
 3. Dominika Soja kl. VI a
 4. Filip Gala kl. VI c
 5. Antoni Kliś kl. VII a
 6. Anna Ziomek kl. VII b
 7. Gabriela Zimny kl. VII b
 8. Oliwia Kasprzyk kl. VII c
 9. Julia Kowalska kl. VIII b    
 10. Alicja Wieczorek kl. VIII b
 11. Zuzanna Damasiewicz kl. VIII b

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm