human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Dwójka uczniów naszej szkoły:

Wiktoria Wróbel i Konrad Tekieli

została zakwalifikowana do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie który odbędzie się 21 XI 2018 roku

 

 

.

W dniu 14 XI 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbyły się drużynowe zawody szachowe o Mistrzostwo Gminy Krzeszowice.

Reprezentacja szkoły w składzie:

Oliwier Urbanik, Konrad Tekieli, Mikołaj Sienko i Karolina Jania

zdobyła tytuł Mistrza Gminy w zawodach rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodziezy Szkolnej

Reprezentacja szkoły w składzie:

Antoni Braś, Wojciech Bilski, Bartosz Gaj i Otylia Pyrdek

również okazała się najlepsza i zdobyła tytuł Mistrza Gminy Krzeszowice w turnieju rozgrywanym w ramach Igrzysk Dzieci

Gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach powiatowych które odbędą się w najblizszy poniedziałek 19 XI w Skawinie

Na etapie szkolnym za konkurs w klasach IV-VIII odpowiada p. Ilona Milewska.
W klasach I-III p. Agata Kulczycka. Proszę zgłaszać się do nauczycieli po formularz zgłoszeniowy do konkursu. Prace należy składać do 28 listopada.

Konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "100 lat Niepodległości" organizowanym przez Bibliotekę.

Poniżej regulamin konkursu, wszelkie informacje w Bibliotece oraz pod tel. 12 282 15 13.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Wyki w Krzeszowicach.
Celem konkursu jest uczczenie 100 - lecia odzyskania  niepodległości, wzbudzanie zainteresowania uczniów rodzimą historią, kształtowania postaw patriotycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i jest prowadzony w dwóch kategoriach:

Kategoria I – uczniowie klas 1-3
- przyjdź do biblioteki i odbierz rysunek oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie
- pokoloruj rysunek  – technika dowolna - dodatkowo punktowana będzie krótka informacja co przedstawia ilustracja oraz gdzie znajduje się to miejsce

Kategoria II – uczniowie klas 4-8
- przyjdź do biblioteki i odbierz rysunek oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie
- wykonaj własną wersję rysunku - dowolna technika i format - opisz historię obiektu z ilustracji

Prace konkursowe wraz z dołączoną zgodą rodzica należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki w Krzeszowicach, Plac F. Kulczyckiego 1 - do 30 listopada 2018 r.
Na odwrocie prac należy umieścić metryczkę : imię i nazwisko uczestnika,  klasa, kategoria wiekowa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2018 r. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.

     Biblijny Konkurs Tematyczny "Z Dobrą Nowiną przez życie "

    odbędzie się w poniedziałek 19.11.2018r. o godz.13.00

  
  Czas rozwiązywania zadań konkursowych 60 minut.

   Wgląd do prac uczestników konkursu 21.11.2018 r.od godz.14 -15.00
  Składanie ewentualnych zastrzeżeń do 22.11.2018r. do godz.15.00

Lista Laureatów GPTP 2018

z okazji 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Na konkurs wpłynęły prace ze szkół podstawowych w Krzeszowicach, Ostrężnicy, Nawojowej Góry, Woli Filipowskiej, Miękini, Tenczynku, Paczółtowicach, Sance, Zalasiu oraz Nowej Góry.|
Komisja w składzie:

przewodniczący- Kamil Kłeczek, historyk sztuki

                               Aneta Karcz- Padula, nauczyciel plastyki

                                 Ilona Milewska, nauczyciel plastyki

przyznała nagrody.

W klasach I-III na temat: „Piękno mojej ojczyzny”

Klasy I

I miejsce-Martyna Dudzik kl. I c, SP nr 1 Krzeszowice

II miejsce- Alan Knapik kl. I, SP Sanka

III miejsce- Filip Fijak KL.I, SP Sanka

Wyróżnienie- Oliwia Buczak kl. I, SP Nowa Góra

Kalina Gębicka kl. I, SP Sanka

Klasy II

I miejsce- Emilia Sak kl. II b, SP Zalas

II miejsce Julia Skotniczna kl. II, SP Nowa Góra

III miejsce- Emilka Sieczkowska kl. II, Nowa Góra

Wyróżnienie Natalia Ostachowska kl. II c, SP nr 1 Krzeszowice

Klasy III

I miejsce- Dawid Wójcik kl. III, SP Paczółtowice

II miejsce- Aleksander Piechowicz kl. III, Paczółtowice

III miejsce- Łucja Wichrowska kl. III, SP Sanka

Wyróżnienie- Tomasz Czapla kl. III, SP Zalas

 

 

 

W klasach IV-VIII ” Kiedy myślę: Polska…”

Klasy IV

I miejsce-Gabriela Padula kl. IV a, SP Tenczynek

                  Aleksandra Polit kl. IV, SP Sanka

II miejsce- Jowita Dudzik kl. IV d, SP nr 1 Krzeszowice

III miejsce Piotr Smółka kl. IV a, ZPO Wola Filipowska

Wyróżnienie- Straż Wiktoria kl. IV b, SP nr 2 Krzeszowice

                         Alex Gębicki kl. 4, SP Sanka

Klasy V

I miejsce- Oscar Kowalski kl. V, SP nr 1 Krzeszowice

II miejsce Natalia Liburska kl. V, Paczółtowice

III miejsce- Lupa Hanna kl. V c, SP nr 2 Krzeszowice

Wyróżnienie – Oliwia Stokłosa kl. V a, SP nr 1 Krzeszowice

                          Zuzanna Kot kl. V, SP Ostrężnica

 

Klasa VI

I miejsce- Oliwia Dębska kl. 6 c, SP nr 2 Krzeszowice

II miejsce- Wiktoria Findura kl. 6, SP Tenczynek

III miejsce- Aleksandra Kurdziel kl. 6, SP Miękinia

Klasy VII

I miejsce- Alicja Grzegorek kl. 7,SP Nawojowa Góra

Sandra Pieńkowska kl. 7 b SP nr 2, Krzeszowice

II miejsce- Julia Kowalczyk kl. 7, ZPO Wola Filipowska

III miejsce- Wiktoria Mirczak kl. 7, SP Nawojowa Góra

Wyróżnienie- Alicja Wieczorek kl. 7b, SP nr 2 Krzeszowice

                         Zuzanna Dorynek kl.7, SP Nawojowa Góra

Klasy VIII

I miejsce- Justyna Palarczyk kl. 8, SP Ostrężnica

II miejsce- Wiktoria Gaj kl.8, SP Ostrężnica

III miejsce- Jakub Rutyna kl. 8 a, SP nr 1 Krzeszowice

19 października w Galerii w Pałacu Vauxhall na wernisażu wystawy
Artyści Krzeszowic dla Niepodległej, 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego "Krzeszowice na mapie niepodległości"

II miejsce zajął uczeń klasy VI c Michał Długaszek.

Szkołę reprezentowali również: Oliwier Urbanik z klasy VII b i z klasy VII a  Norbert Matusik.

GRATULUJEMY!

długaszek

dyplom długaszek

 

 

Etap szkolny konkursu Krakowska Matematyka

odbędzie się w czwartek 22 XI 2018 roku o godzinie 8:00.

Czas na rozwiązywanie wszystkich zadań wynosi 60 minut.

Przy rozwiązywaniu zadań metodą prób i błędów uczniowie nie powinni skreślać prób, ale napisać obok komentarz np. „źle, za mało, za dużo” lub „nie są spełnione warunki zadania”. Nie będzie uznane za pełną metodę sprawdzenie jednego prawidłowego wyniku. Uczeń powinien sprawdzić inne możliwości, które nie spełniają warunków zadania lub wykazać, że nie ma innych rozwiązań.

      Informujemy, że w dniu jutrzejszym ( tj. 09.11.2018 r.)

w związku z pracami budowlanymi związanymi

z siecią wodociągową nastąpią utrudnienia

w dostawie wody, dlatego uczniowie w ramach obiadu  otrzymają ciepłą zupę oraz rybę z surówką 

a ziemniaki zostaną zastąpione chlebem.

  Za niedogodności przepraszamy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

informuje, że spotkania z Rodzicami – Wywiadówki odbędą się

w dniu 19 listopada 2018 r. w godzinach:

                                                     Klasy 4 – 8 - godz. 17:00

                                                     Klasy 1 - 3 - godz. 18:00  

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

NA MIESIĄC LISTOPAD DOKONUJEMY

od 01.11.2018r – 06.11.2018r.

na konto: 09 1540 1115 2001 6080 1766 0001

w kwocie 19 dni x 3,50 = 66.50 zł.

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ DOWOLNYCH KWOT.

Rodzice dokonujący wpłat na obiady droga elektroniczną

proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za m-c październik w pok. 28

orszak

W miesiącu listopadzie odbędą się następujące konkursy matematyczne:

6 XI 2018 (wtorek) Ogólnopolska Olimpiada

Przedmiotowa z matematyki OLIMPUS

Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

22 XI 2018 (czwartek) Krakowska Matematyka -

konkurs dla uczniów klas 4-6

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oba konkursy zaliczane bedą do klasyfikacji Matematycznej Ligi Mistrzów

podobnie jak wyniki końcowe Matlandii do której kody wygasną 31 X 2018 roku

Dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone przez pana Tadeusza Foltyna na których można także poprawiać oceny ze sprawdzianów i kartkówek będą odbywać się w piątki na 7 lekcji tj od godziny 14:35

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (24.10.2018 r.)
w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpiły utrudnienia w przygotowaniu obiadu.

Dzieci otrzymały zupę i suchy prowiant w ramach drugiego dania.

Za niedogodności przepraszamy.

Uczniowie klas 7b i 5a naszej szkoły wzięli udział w XIV Zaduszkach Narodowych na górze Matyska, W ich trakcie mogliśmy obejrzeć inscenizacje historyczne przedstawiające czasy potopu szwedzkiego. Poszczególne sceny przedstawiały miedzy innymi :uwolnienie króla Jana Kazimierza z rąk Szwedów przeż górali, ustanowienie przywilejów dla górali żywieckich na rynku w Żywcu, życie wsi góralskiej w XVII w , wyruszenie górali na odsiecz Czestochowie, spalenie wsi  Radziechowskiej. Piękna słoneczna pogoda i panorama gór znacznie uatrakcyjniły to widowisko historyczne. Poniżej link do zdjęć z inscenizacji

https://www.radziechowy-wieprz.pl/aktualnosci/xiv-zaduszki-narodowe-w-radziechowach-na-matysce,1654

„Ku pokrzepieniu serc” - taką myśl Wielkiego Polaka, Noblisty – Henryka Sienkiewicza zanieśli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach Niepodległej Polsce.

19.10.2018 roku dziewczynki i chłopcy z klasy Va naszej szkoły wzięli udział w „Widowisku Dumy i Radości” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie z okazji Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci wraz z kilkoma tysiącami innych uczniów województwa małopolskiego przeszły w uroczystym pochodzie spod Rynku Głównego do Parku Jordana, gdzie czekało ich wiele atrakcji. Mogli posłuchać patriotycznych pieśni, porozmawiać z żołnierzami oraz poczęstować się grochówką, bułeczką z kiełbasą czy słodyczami.

 

Na szkolnej tablicy ogłoszeń umieszczone zostały wyniki etapu szkolnego Małopolskiego Konkursu Matematycznego. W konkursie w którym wzięło udział 22 uczniów mozna było zdobyć 40 punktów. Próg 60% (24 punkty) przekroczyło dwoje uczniów naszej szkoły. Ponizej wyniki najlepszej siódemki uczniów (pełna lista na szkolnej tablicy ogłoszeń)

1 Wróbel Wiktoria 27
2 Tekieli Konrad 26
3 Szczuka Gabriela 23
4 Pyrdek Aleksander 22
5 Woźniak Daria 21
6 Wieczorek Alicja 20
7 Bilski Wojciech 18

GRATULUJEMY wyniki konkursu zaliczamy do klasyfikacji Matematycznej Ligi Mistrzów

Wgląd do prac uczestników konkursu poniedziałek 15 X w godzinach 14:40-15:10.Składanie ewentualnych zastrzeżeń do wtorku 16 X do godziny 15:00

Małopolski Konkurs Matematyczny odbędzię się

w środę 10 X 2018 o godzinie 13:00 w sali 37.

Czas na rozwiązywanie zadań konkursowych 90 minut.

Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba zakwalifikowanych do etapu rejonowego nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu szkolnego

Zyczymy powodzenia

 

WYKAZ   SAL   NA   SPOTKANIE

Z RODZICAMI KLAS I – III,

DZIEŃ OTWARTY

08.10.2018 r.   godz.17:00

w budynku przy ul. Krakowskiej 11 .

KLASA WYCHOWAWCA SALA
1b p. Bednarczyk Alicja 22
3a p.Sylwia Remin 21
3b p.Brygida Plichta-Kuczara 24

WYKAZ   SAL   NA   SPOTKANIE

Z RODZICAMI KLAS IV – VIII

DZIEŃ OTWARTY

08.10.2018 r.   godz. 17.00

               w budynku przy ul. Szkolnej 7                              

KLASA WYCHOWAWCA SALA
Ia p. Agata Kulczycka 20
IIa p. Lucyna Stryczek 21
IIb p. Anna Ochmańska 25
IIc p. Teresa Firek 19
IVa p. Monika Chochół 36
IVb p. Jolanta Florczak 38
Va

p.Donata Baczmańska

nauczyciel nieobecny

37
Vb p. Alicja Dąbek 33
VI a p. Justyna Luberda 34
VIb p. Ilona Milewska 26
VId p. Małgorzata Soja-Szczuka 40
VII a p. Maciej Sendor

41

 

VII b p. Tadeusz Foltyn 39

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców,
działającej w naszej szkole, za zakup sprzętu i pomocy naukowych.
Nasze szkolne zasoby wzbogaciły się o nowy projektor,
tablicę multimedialną MAC oraz lektury i  dwa komplety kostek edukacyjnych Pearson.

sprzet3 18

sprzet2 18

sprzet1 18

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

 

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK DOKONUJEMY

od 01.10.2018r – 04.10.2018r.

na konto: 09 1540 1115 2001 6080 1766 0001

 

w kwocie 23 dni x 3,50 = 80.50 zł.

 

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ DOWOLNYCH KW

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE
Z RODZICAMI KLAS IV – VIII

WYWIADÓWKA

w dniu 17.09.2018 r. godz. 18:30

w budynku przy ul. Szkolnej 7

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

IV a

p. Monika Chochół

36

IV b

p. Jolanta Florczak

38

V a

p. Donata Baczmańska

37

V b

p. Alicja Dąbek

20

V c

p. Anna Chmielińska

22

VI a

p. Justyna Luberda

33

VI b

p. Ilona Milewska

26

VI c

p. Katrzyna Zając

34

VI d

p. Małgorzata Soja-Szczuka

21

VII a

p. Maciej Sendor

41

VII b

p. Tadeusz Foltyn

25

VIII a

p. Marta Kurek

19

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm