human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Otrzymaliśmy wyniki konkursu matematycznego Kangur. W tym roku nasi uczniowie uzyskali 1 wynik bardzo dobry i 15 wyróznień. Poniżej najlepsze wyniki. Pełna lista na szkolnej tablicy ogłoszeń. Gratulujemy wyróżnionym.

Konkurs Kangur zaliczany jest do klasyfikacji Matematycznej Ligi Mistrzów

  NAZWISKO PUNKTY UWAGI
  klasa 2    ( 5 uczestników)  
1 RABIJASZ PIOTR 70 wyróżniony
2 WIKTOROWICZ BARTLOMIEJ 66,25 wyróżniony
3 DEMBICKI ANTONI 58,75  
  klasa 3  (31 uczestników)  
1 DULOWSKI KONRAD 95 bardzo dobry
2 ROJEK DAWID 87,5 wyróżniony
3 GALCZYK BARTOMIEJ 79,75 wyróżniony
4 DEPTALA MATEUSZ 78,75 wyróżniony
5 RABIJASZ MACIEJ 73,25  
6 PASTECZKA STANISLAW 72,5  
7 WOZNIAK LEONARD 71  
8 GLOWACZ ANNA 68,75  
9 FRANCZYK NINA 68,5  
10 CIESIELKA ANNA 63,75  
  klasa IV   (18 uczestników)
1 KUREK OLGA 102,5 wyróżniony
2 ZDECHLIK OSKAR 99,75 wyróżniony
3 WROBLEWSKI FRANCISZEK 87,5 wyróżniony
4 KORBIEL MILOSZ 82,5  
5 TEKIELI KAROLINA 81,5  
6 HOLDA BARTOSZ 80  
7 LUPA HANNA 57,5  
8 MACIEK ZAJAC 54,5  
9 JAKUB TOMCZYK 54  
10 GAJ BARTOSZ 53,25  
klasa V (27 uczestników)
1 KRAMARZ KRZYSZTOF 94,75 wyróżniony
2 PYRDEK OTYLIA 90,75 wyróżniony
3 BILSKI WOJCIECH 86,25  
4 WYRWA FILIP 77,5  
5 PODGORNI NATALIA 76,25  
6 DLUGASZEK MICHAL 75  
7 BILSKI PIOTR 74,75  
8 TOMEK SMOLKA 72,5  
9 ROJEK JAN 71,25  
10 CHOCHOL WOJCIECH 70,25  
klasa VI  (19 uczestników)
1 TEKIELI KONRAD 110,75 wyróżniony
2 SZCZUKA GABRIELA 108,5 wyróżniony
3 WOZNIAK DARIA 106,25 wyróżniony
4 SIENKO MIKOLAJ 97,5 wyróżniony
5 RULKA HANNA 91,25  
6 SRAGA JAKUB 91  
7 WIECZOREK ALICJA 85,75  
8 MATUSIK NORBERT 85  
9 URBANIK OLIWIER 80  
10 KOWALSKA JULIA 71,25  
klasa VII ( 5 uczestników)
1 PYRDEK ALEKSANDER 83 wyróżniony
2 SZYPULA WERONIKA 71,25  
3 KUCIEL ANNA 55,5  

Z ogromną radością informujemy o sukcesach naszych uczennic
w
XII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W kręgu Mitów i Kultury Antycznej”:

Gabriela Szczuka z klasy 6b zdobyła dyplom wyróżnienia zajmując

V miejsce w województwie,

Olga Kurek z klasy 4b zdobyła dyplom wyróżnienia zajmując VI miejsce

w województwie, zaś

Magdalena Chmiest z klasy 6b otrzymała list gratulacyjny.

 

Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu osiągnięć
w kolejnych konkursach!

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY NA MIESIĄC MAJ DOKONUJEMY

od 01.05.2018r – 07.05.2018r.

na konto: 09 1540 1115 2001 6080 1766 0001

w kwocie 18 dni x 3,50 = 63.00 zł.

Proszę nie wpłacać dowolnych kwot na obiady.

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w licznych konkursach organizowanych z okazji święta Patrona naszej szkoły - Henryka Sienkiewicza.

Poniżej informacje o konkursach

TURNIEJ WIEDZY

 

ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA

Do współzawodnictwa zapraszamy trzyosobowe zespoły uczniów z każdej klasy IV, V, VI, VII.

Tematyka konkursu obejmuje:

- najważniejsze wydarzenia z życia Henryka Sienkiewicza,

- ogólną tematykę utworów polskiego noblisty,

- informacje na temat ekranizacji dzieł literackich pisarza

Turniej odbędzie się w piątek 11 maja 2018r. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas uroczystego apelu.

Agnieszka Wróbel

 

KONKURS LITERACKI

Uczestnicy konkursu powinni napisać opowiadanie twórcze nawiązujące do utworów Henryka Sienkiewicza

Tematy do wyboru:

1. Dalsze losy Stasia i Nel – bohaterów powieści

W pustyni i w puszczy

2. Dalsze losy Skawińskiego – bohatera noweli Latarnik

Komisja konkursowa będzie oceniać: poprawność merytoryczną prac, oryginalne ujęcie tematu, kompozycję, styl, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

Tekst opowiadania nie może przekraczać 2 stron A4.

Uczestnicy konkursu powinni oddać prace pani Agnieszce Wróbel do7 maja 2018 roku. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 11 maja 2018r podczas uroczystego apelu.

 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli klas IV – VII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu

PT. „ HOBBY HENRYKA SIENKIEWICZA”

Prace wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika), powinny przedstawiać formy spędzania wolnego czasu przez pisarza.
Prace będą wykonywane podczas Święta Patrona Szkoły
w dniu 11 maja 2018r., uczestnicy konkursu powinni przynieść własne materiały plastyczne.O godzinie 9.00 plakaty tworzyć będą klasy:7a,5b,6a i6b.

Na godzinę 10.00 zapraszamy klasy: 4a,4b,4c,5a, oraz 5d.

 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy klasy IV – VII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie portretu pt:

„HENRYK SIENKIEWICZ PODCZAS PRACY

Prace wykonujemy techniką dowolną-format A4.

Na laureatów czekają nagrody!

Prace opisane imieniem, nazwiskiem i numerem klasy należy dostarczyć
do dnia 9 maja 2018 roku pani:

J. Luberdzie oraz I.Kufel

 

 

 

 

 

KONKURS NA PIKNIK SIENKIEWICZOWSKI

 

piknik

KONKURS „Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI…”

Konkurs adresowany jest do placówek edukacyjnych współpracujących ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” i nie tylko.

Termin konkursu: 10.03 – 25.04.2018.

Organizator konkursu: Zarząd SPSM POWIATU KRAKOWSKIEGO w składzie: Konrad Szymacha, Barbara Dec, Sandra Jazgar, Anna Chmielińska, Małgorzata Cygan.

CELE PRZEGLĄDU:
1. Cyfrowa archiwizacja zasobów fotograficznych udostępnionych przez Uczestników konkursu.
2. Przygotowanie na podstawie powstałego archiwum wydawnictwa albumowego i wystawy pokonkursowej.
3. Nagrodzenie Uczestników, którzy przesłali najciekawsze, według komisji konkursowej, fotografie wraz z towarzyszącymi im opisami.
4. Wzbogacenie posiadanych przez placówki edukacyjne zbiorów historycznych w tychże placówkach.


ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, rodziców i opiekunów uczniów oraz pracowników szkół podstawowych z województwa małopolskiego.
2. SPSM „Małopolska” przesyła drogą mailową  informacje o zasadach i celach konkursu do wszystkich szkół podstawowych z woj. małopolskiego.
3. Chętni do udziału w konkursie przesyłają w formie cyfrowej skany lub zdjęcia fotografii (drogą mailową lub pocztą na płytach CD) do 25 kwietnia 2018. Przesłanym materiałom zdjęciowym powinien towarzyszyć krótki opis (podpis, historia, anegdota itp.).
4. Fotografie powinny przedstawiać uczniów i pracowników oświaty, budynki szkolne, sale lekcyjne itp. sprzed roku 1980.
5. Komisja konkursowa wyłania 50 fotografii biorąc pod uwagę także opisy. Fotografie te wraz z opisami zostaną zamieszczone w pamiątkowym wydawnictwie albumowym oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Zeskanowane i opisane zdjęcia w formie cyfrowej trafią an adres mailowy organizatora konkursu nie później niż do 25 kwietnia 2018 r.
2.Komisja konkursowa do 1 czerwca 2018 roku wyłoni 50 najciekawszych fotografii i ich opisów i powiadomi o tym placówki edukacyjne, z których one wpłynęły w terminie do 10 czerwca 2018 roku.
3.Wybrane fotografie zostaną wydrukowane na dużych formatach, wystawione na wystawie pokonkursowej w roku szkolnym 2018/2019. Do końca roku 2018 zostanie opracowany i wydany album pamiątkowy zawierający wszystkie 50 fotografii wraz z ich opisami.
4.Wśród wybranych fotografii, komisja wyłoni trzy najlepsze jej zdaniem i nagrodzi je cennymi nagrodami rzeczowymi, zostaną także przyznane trzy wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nagrodzonych prac.
5.Właściciele wszystkich 50 fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi.
6.Przesłanie zeskanowanych prac na konkurs daje jednocześnie prawo organizatorom do dalszej ich obróbki, tj. do wydruku oraz umieszczenia ich w wydawnictwie albumowym wspomnianym powyżej. Jednocześnie osoby przesyłające zdjęcia na konkurs oświadczają, że mają prawo do dysponowania tymi zdjęciami.
7.Skan fotografii powinien być przesłany do organizatora drogą mailową lub pocztą, w pliku nieprzekraczającym wielkości 10 MB i nie mniejszym niż 1 MB w mailu lub minimum 1 MB na płycie CD, z opisem czasu, miejsca ew. bohaterów zdjęcia i jeżeli ze zdjęciem wiąże się jakieś wspomnienie lub anegdota to z dodatkowym opisem historii związanej ze zdjęciem.
8.Autorzy wybranych 50 fotografii zostaną dodatkowo nagrodzeni wydawnictwem albumowym zawierającym ich prace oraz zaproszeni na wernisaż wystawy wydruków ich prac.
9.Ponadto placówka lub placówki, z których zostaną wyłonione trzy najciekawsze fotografie, także otrzyma wydawnictwo albumowe z pracami konkursowymi.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wystawy i przygotowania wydawnictwa albumowego.
11. Do każdej fotografii konkursowej powinna być dołączona metryczka z opisem (metryczka dołączona do regulaminu).
12. Każdy uczestnik konkursu, może nadesłać do trzech skanów zdjęć.
13.Uczestnik konkursu przesyłający skany zdjęć, oświadcza jednocześnie, że jest ich właścicielem i ma prawo do dysponowania nimi.
14.Fotografie powinny być wykonane przed 1980 rokiem i ukazywać: budynki szkolne (wnętrza, całe budynki, korytarze, sale lekcyjne), uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły. Powinny zawierać przynajmniej krótki opis miejsca.
15. Komisja oceniać będzie: - ogólne zaangażowanie w przeprowadzone przedsięwzięcie, - jakość zaprezentowanych materiałów - Fotografie winny zawierać opis: miejsce, czas i imię i nazwisko właściciela zdjęcia oraz opis, co przedstawia fotografia.Skany zdjęć wraz z opisem powinny być kierowane na adres mailowy Organizatora:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
Konrad Szymacha, O/Kraków Powiat
ul. Rzeźnicza 2a
33-332 Kraków
z dopiskiem: Konkurs

Ogłoszone zostały wyniki etapu powiatowego konkursu Baltie 2018. W tym etapie konkursu brało udział 16 uczniów naszej szkoły.Miło nam poinformować że Mistrzem powiatu została Gabriela Szczuka. Tuz za podium na miejscu 4 znalazł się Konrad Tekieli, Mikołaj Sieńko (6) oraz uczeń klasy V Wojciech Bilski (7)  Poniżej najlepsze wyniki naszych uczniów. Pełne wyniki na szkolnej tablicy ogłoszeń. Pozycja 1. 9. Gabrysi oznacza 1 miejsce w rankingu powiatowym i 9 miejsce w rankingu wojewódzkim.  Gratulujemy i czekamy na ogłoszenie nominacji wojewódzkich. 

Wyniki etapu powiatowego Baltie 2018
Pozycja Zawodnik Kat. Klasa Szkoła
1. 9. Gabriela Szczuka B 6 SP2 Krzeszowice
4. 36. Konrad Tekieli B 6 SP2 Krzeszowice
6. 84. Mikołaj Sieńko B 6 SP2 Krzeszowice
7. 90. Wojtek Bilski B 5 SP2 Krzeszowice
10. 113. Karolina Janik B 6 SP2 Krzeszowice
11. 114. Oliwier Urbanik B 6 SP2 Krzeszowice
12. 116. Alicja Wieczorek B 6 SP2 Krzeszowice
13. 118. Bartłomiej Ruszaj B 6 SP2 Krzeszowice
14. 121. Jakub Sraga B 6 SP2 Krzeszowice
17. 146. Łukasz Kuczała B 6 SP2 Krzeszowice

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Drużynowym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Krzeszowic. Turniej odbędzie się w najblizszą sobotę 21 kwietnia w godzinach od 9:00 do 15:00. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w tempie 30 minut na zawodnika. W turnieju można uzyskać V i IV kategorię szachową . Drużyna składa się z 4 zawodników.W turnieju nie pobiera sie opłat wpisowych. Osoby które chcą reprezentować naszą szkołę proszone są o zgłoszenie tego faktu u pana Tadeusz Foltyna lub w sekretariacie szkoły do czwartku do godziny 14:00. Zapraszamy

Etap powiatowy konkursu Baltie 2018 odbędzie sie w naszej szkole

we wtorek 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 10:50-12:20.

Prawo udziału w konkursie zdobyło 15 uczniów którzy osiagnęli najlepszy wynik w etapie szkolnym. Kolejna dwójka uczniów to zawodnicy rezerwowi. Poniżej wyniki etapu szkolnego w którym wzięło udział 33 uczniów naszj szkoły. Pełna lista z wynikami etapu szkolnego na szkolnej tablicy ogłoszeń

Wyniki etapu szkolnego konkursu Baltie 2018
                         
  Zawodnik Klasa OK Ø 8 7 6 5 4 3 2 1
1. Gabriela Szczuka 6 6 8,67 2 13   16 3   2 16
2. Mikołaj Sieńko 6 6 10,5   10   19 22 4 2 6
3. Julia Kowalska 6 5 14,2   13   6 20   7 25
4. Karolina Janik 6 5 17,4   13   21 17   8 28
5. Wojtek Bilski 5 4 23,25       21 36   20 16
6. Oliwier Urbanik 6 4 26,25   23     24   29 29
7. Bartłomiej Ruszaj 6 4 37,75   10     46   53 42
8. Konrad Tekieli 6 3 20,67       8     11 43
9. Łukasz Kuczała 6 3 9,33   8         14 6
10. Alicja Wieczorek 6 3 14,33   25         12 6
11. Krzysztof Kramarz 5 3 18,33         12   38 5
12. Anna Furman 6 3 37,33         35   48 29
13. Emilia Luranc 6 3 43,33         27   60 43
14. Patrycja Brzeń 6 3 46         17   62 59
15. Krystian Kamiński 6 3 52,33         45   57 55
16. Jakub Sraga 6 2 4,5       8       1
17. Franciszek Wróblewski 4 2 60,5         24     97
18. Jagoda Bała 6 2 18             30 6
19. Magdalena Chmiest 6 2 19,5             33 6
20. Zuzanna Sraga 6 2 25             49 1
26. Piotr Rabijasz 2 2 55,5             46 65
27. Maciej Rabijasz 3 2 57             46 68

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE
Z RODZICAMI KLAS I – III,

WYWIADÓWKA

w dniu 09.04.2018 r. godz. 18:30

w budynku przy ul. Szkolnej 7.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1b

p. Anna Ochmańska

25

1c

p. Teresa Firek

19

2a

p. Sylwia Remin

26

2b

p.Brygida Plichta-Kuczara

22

3a

p.Alicja Bednarczyk

36

3b

p.Anna Cupiał

37

3c

p.Dorota Wójtowicz

38

3d

p. Barbara Śliwa

33

3e

p. Agata Kulczycka

20

3f

p. Witolda Bartkowska

35

KOMUNIKAT

Klasa 1a – p. Lucyna Stryczek – spotkanie z Rodzicami w dniu 10.04.2018 r. o godz. 17.00 sala 21

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE
Z RODZICAMI KLAS IV – VII

WYWIADÓWKA

w dniu 09.04.2018 r. godz. 17:00

w budynku przy ul. Szkolnej 7

4a

p.Donata Baczmańska

21

4b

p.Alicja Dąbek

35

4c

p. Anna Chmielińska

22

5a

p.Justyna Luberda

38

5b

p. Ilona Milewska

26

5c

p. Katarzyna Zając

34

5d

p.Małgorzata Soja-Szczuka

19

6a

p. Maciej Sendor

33

6b

p.Tadeusz Foltyn

37

7a

p. Marta Kurek

36

Etap szkolny konkursu Baltie 2018

odbędzię sie w naszej szkole w poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku w dwóch lub trzech grupach w zależności od ilości chętnych.

Pierwsza grupa rozpocznie pracę o godzinie 8:10.

Druga grupa o godzinie 9:25.

Trzecia grupa o 10:40.

Czas na rozwiązywanie zadań konkursowych 60 minut. Osoby które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o kontakt z panem Tadeuszem Foltynem celem przypisania do poszczególnych grup

Wpłaty na miesiąc; KWIECIEŃ 2018r.

przyjmowane są od dnia 03.04.2018r.

w pokoju 28 (ul. Szkolna 7)

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.7.30 - 17.00

środa, piątek w godz. 7.30 - 15.30

i wynoszą:

POSIŁEK JEDNODANIOWY 18 dni x 1,50 = 27,00 zł

OBIAD 18 dni x 3,50 = 63,00 zł

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY,UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY POSIŁEK.

  • Istnieje możliwość wykupienia posiłków na dowolną liczbę dni.

  • Zakupu posiłków należy dokonać najpóźniej na dzień przed wydaniem.

  • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane posiłki lub obiady po wcześniejszym zgłoszeniu w pokoju 28 lub pod nr tel. 012 282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu w, którym dziecko nie będzie jadło obiadu.

  • Od 01.02 2018r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady. Więcej informacji

na stronie internetowej www.sp2krzeszowice.eu i na tablicy ogłoszeń dla Rodziców.

ZAPRASZAM UCZNIÓW KLAS I-III

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ


NAPISANĄ
W JĘZYKU ANGIELSKIM!

UCZNIOWIE WYKONUJĄ TECHNIKĄ DOWOLNĄ ORAZ W DOWOLNYM FORMACIE, KARTKĘ Z ŻYCZANIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM!

PRACE NALEŻY DOSTARCZAĆ WYCHOWACOM KLAS DO PIĄTKU,

23 MARCA 2018 R.

PRZEWIDUJEMY INTERESUJĄCE ORAZ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Szkolny organizator konkursu: ILONA KUFEL

 

Kolejna zbiórka makulatury odbędzie się w naszej szkole w dniach 14-16 marca 2018 roku

Nasza szkoła jak co roku będzie jednym z organizatorów etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego Krakowska Matematyka. W murach naszej szkoly będziemy goscić 46 uczestników tego etapu z 22 szkół Małopolski. Naszą szkołę w konkursie reprezentować będą Miłosz Korbiel, Otylia Pyrdek, Alicja Wieczorek i Oliwier Ubranik. Życzymy powodzenia

Konkurs matematyczny Kangur

odbędzie sie w naszej szkole

we czwartek 15 marca 2018 roku.

Początek konkursu o godzinie 8:00.

Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników prosimy o zgłaszanie sie do sal konkursowych od godziny 7:50. Testy konkursowe zawierają od 21 do 30 pytań w zależnosci od kategorii wiekowej.Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Życzymy powodzenia w konkursie. Konkurs zaliczany będzie do klasyfikacji Matematycznej Ligi Mistrzów

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE
Z RODZICAMI KLAS IV – VII

DZIEŃ OTWARTY

w dniu 12.03.2018 r. godz. 17:00

w budynku przy ul. Szkolnej 7.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

4a

p. Donata Baczmańska

35

4b

p. Alicja Dąbek

jadalnia

4c

p. Anna Chmielińska

22

5a

p.Justyna Luberda

 

38

5b

p. Ilona Milewska

26

5c

p. Katarzyna Zając

34

5d

p.Małgorzata Soja-Szczuka

39

6a

p.Maciej Sendor

świetlica

6b

p.Tadeusz Foltyn

37

7a

p.Marta Kurek

36

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE
Z RODZICAMI KLAS I – III,

DZIEŃ OTWARTY w dniu 12.03.2018 r. godz. 17:00

w budynku przy ul. Szkolnej 7.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1a

p. Lucyna Stryczek

21

1b

p. Anna Ochmańska

25

1c

p. Teresa Firek

19

3d

p.Barbara Śliwa

33

3e

p.Agata Kulczycka

20

WYKAZ SAL NA SPOTKANIE
Z RODZICAMI KLAS I – III,

DZIEŃ OTWARTY

w dniu 12.03.2018 r. godz. 17:00

w budynku przy ul. KRAKOWSKIEJ.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

2a

p. Sylwia Remin

14

2b

p.Brygida Plichta-Kuczara

24

3a

p. Alicja Bednarczyk

12

3b

p. Anna Cupiał

21

3c

p. Dorota Wójtowicz

22

3f

p. Witolda Bartkowska

11

Rozpoczął się etap domowy konkursu

programistycznego

Baltie 2018

Etap ten będzie trwał do 25 marca 2018 roku. Po tym terminie zostanie przeprowadzony etap szkolny konkursu. Do etapu szkolnego kwalifikują się uczniowie którzy poprawnie wykonali minimum 2 zadania na platformie konkursowej www.baltie.net

Uczniowie którzy nie pamiętają swojego UID oraz ci którzy go jeszcze nie mają, a chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o kontakt z nauczycielami zajęć komputerowych.

Kod do zadań 0149

Etap domowy zaliczany jest do Mistrzostw szkoły w programowaniu Baltie

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm