human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

KOMUNIKAT:

 

W związku z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły realizowane są z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania.

 

Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie ograniczenia jej funkcjonowania:

 

Nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach dobierają zakres treści dostosowany do tygodniowej liczby godzin zajęć.

 

Od dnia 25 marca br. nauczyciele mogą realizować nowe treści podczas zdalnych zajęć edukacyjnych i systematycznie oceniać postępy uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności.

 

Zajęcia odbywać się będą według odrębnego harmonogramu – (do pobrania TUTAJ)

 

Nauczyciele będą przesyłać uczniom w godz. 8.00 – 10.30 stosowne tematy i materiały na dany dzień nauki oraz określą termin wykonania zadań. W codziennych kontaktach doprecyzują swoje oczekiwania i formy pomocy uczniom.

 

Nauczyciele określą tryb i czas konsultacji, w którym pozostaną do dyspozycji uczniów i rodziców
w celu wyjaśniania zaistniałych problemów. Pozostawiamy nauczycielom dowolność kontaktu (grupy na fb, e-mail, sms, platformy edukacyjne, itp.), oficjalnym kanałem informacji jest dziennik elektroniczny.

Proszę pamiętać, że nauczycielowi również należy się prawo do odpoczynku więc przestrzegajmy ustalonych reguł.

 

Szczególną troską pragniemy otoczyć uczniów klas ósmych. Martwimy się na równi z Wami, mamy jednak nadzieję, że egzaminy odbędą się w terminie i będzie czas na to, aby zadbać o oceny końcoworoczne. Teraz przyszedł czas na samokształcenie i pracę z testami. Pracujcie więc sumiennie.

 

Mam nadzieję, że poradzimy sobie z nową i trudną dla nas wszystkich sytuacją.

Pamiętajcie, jak ważna jest dbałość o przestrzeganie zasad ograniczenia kontaktu i walka z epidemią

Chyba wszyscy już o tym wiemy, ale na wszelki wypadek przypominam: prawidłowe i częste mycie rąk to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie COVID-19.

Słuchajmy komunikatów i dostosowujmy się do zaleceń.

 

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom życzę wytrwałości w tych niecodziennych okolicznościach

 

 

 

                                                                                              Jolanta Żbik

Szanowni Państwo
 

      Z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że istnieje możliwość dla Rodziców dzieci urodzonych w 2013 roku, którzy jeszcze nie dokonali zapisu dziecka do klasy I w roku szkolnym 2020/2021, przekazania kompletnego skanu dokumentów za pośrednictwem   poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 15.00

 Przypominam, że  zgłoszenie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach, natomiast wniosek dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej Szkoły.

                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                    Jolanta Żbik

 Szanowni Państwo

W związku z podjętą przez rząd decyzją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych 12 i 13 marca Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki
w domu w godzinach od 7.00 – 17.00.

W czwartek i piątek t.j. 12,13 marca obiady zostają odwołane.

Od poniedziałku t.j.16 marca szkoła zostaje zamknięta na czas dwóch tygodni.
O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować drogą elektroniczną (strona szkoły, dziennik elektroniczny). Prosimy o śledzenie komunikatów.


Gorąco apelujemy do wszystkich o rozsądek i zrozumienie w zaistniałej sytuacji.

                                                                                                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                   Jolanta Żbik

 

 

 

UWAGA PACJENCI KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA
!!! WAŻNA INFORMACJA !!!
Od dnia 9.03.2020 Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem
KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 zobowiązał wszystkie podmioty medyczne
do stosowania następujących zasad:
1) KAŻDEMU PACJENTOWI BEZ CECH INFEKCJI NALEŻY
UDZIELAĆ PORAD TELEFONICZNIE.
PACJENT POWINIEN ZADZWONIĆ A NIE PRZYCHODZIĆ OSOBIŚCIE
Podczas rozmowy telefonicznej zostanie przeprowadzona ankieta wg
wzoru NFZ i przekazany dalszy sposób postępowania
2) PACJENCI MOGĄ SKORZYSTAĆ Z TELEPORAD POD NUMEREM
KCZ Krzeszowice - 12 282 11 00 ; KCZ Tenczynek 12 282 17 88
KCZ ZALAS 12 283 60 60 ; KCZ NOWA GÓRA 12 283 50 15.
W ramach TELEPORADY lekarz może wystawić e-recepty, wydać zalecenia,
w uzasadnionych przypadkach wystawić e-zwolnienie
3) TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PACJENT
MOŻE ZOSTAĆ UMÓWIONY DO LEKARZA NA WIZYTĘ

Pacjenci zgłaszający się do lekarza m.in. po zaświadczenia o stanie
zdrowia, skierowania na leczenie uzdrowiskowe itp. i nie wymagający
pilnej porady proszeni są o przełożenie wizyt na inny, późniejszy termin.
3) JEŻELI PACJENT W OKRESIE OSTATNICH 14 DNI
- PRZEBYWAŁ W KRAJU GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS
LUB MIAŁ BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ
ORAZ MA OBJAWY OSTREJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH
( GORĄCZKA POWYŻEJ 38 STOPNI WRAZ Z KASZLEM LUB
DUSZNOŚCIĄ) NIE ZGŁASZA SIĘ DO LEKARZA POZ LECZ POWINIEN TRAFIĆ
DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO (wykluczony transport środkami komunikacji publicznej)
WAŻNE TELEFONY:
INFOLINIA NFZ - 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie – 12 684 40 32
Oddział Zakaźny Nowy Szpital w Olkuszu – 41 240 12 72
Oddział Zakaźny Szpital im. Żeromskiego – 12 622 95 03

Jak co roku zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do zmierzenia się z  zadaniami konkursu programistycznego Baltie 2020. Właśnie rozpoczął się etap domowy tego konkursu który jest eliminacjami do etapu szkolnego który odbędzie się  drugiej połowie kwietnia. Uczniowie którzy pamiętają swoje loginy już mogą rozpocząć pracę z zadaniami. Pozostali proszeni są o kontakt z nauczycielami informatyki. Kod do zadań konkursowych etapu domowego zamieszczonych na stronie baltie.net to  1015

DZIEŃ OTWARTY – WYKAZ SALKLAS  I - VIII

09 MARCA 2020 GODZ. 17.00

                 W BUDYNKU PRZY ULICY SZKOLNEJ 7                

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

     

Ib

p. Brygida Plichta-Kuczara

10N

Ic

p. Barbara Chrząszczak

11N

IIb

p. Alicja Bednarczyk

12N

III a

p. Lucyna Stryczek

4N

IIIb

p.Anna Ochmańska

17N

III c

p. Teresa Firek

21N

IV a

p. Agnieszka Wróbel

20

V a

p. Monika Chochół

36

V b

p. Małgorzata Soja - Szczuka

22N

VIa

p. Donata Baczmańska

38

VI b

p. Alicja Dąbek

26N

VI c

p. Anna Chmielińska

22

VIIa

p. Justyna Luberda

21

VII b

p. Ilona Milewska

26

VII c

p. Katarzyna Zając

34

VIIIa

p. Maciej Sendor

20N

VIII b

p. Tadeusz Foltyn

37

 

Na stronie Kuratorium Oświaty został opublikowany wykaz konkursów punktowanych przy rekrutacji do szkół srednich link do wykazu https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/zal.-2_konkursy_wiedzy_artystyczne_strona-ko.pdf

Wpłaty na miesiąc MARZEC 2020r.

 

przyjmowane są od dnia 28.02.2020r.

w pokoju 28 (ul. Szkolna 7)

środa, czwartek w godz.7.30 - 17.00

poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 7.30 - 15.00

i wynoszą:

 

POSIŁEK JEDNODANIOWY 22 dni x 1,50 = 33,00 zł

 

OBIAD 22 dni x 3,50 = 77,00 zł

 

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY,UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY POSIŁEK.

 • Istnieje możliwość wykupienia posiłków na dowolną liczbę dni.

 • Zakupu posiłków należy dokonać najpóźniej na dzień przed wydaniem.

 • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane posiłki lub obiady po wcześniejszym zgłoszeniu w pokoju 28 lub pod nr tel. 012 282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu w, którym dziecko nie będzie jadło obiadu.

 • Od 01.02 2018r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady. Więcej informacji

na stronie internetowej www.sp2krzeszowice.eu i na tablicy ogłoszeń dla Rodziców.

 

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

 

NA MIESIĄC MARZEC 2020 r. DOKONUJEMY

 

od 02.03.2020 r. – 06.03.2020 r.

 

na konto: 09 1540 1115 2001 6080 1766 0001

 

w kwocie 22 dni x 3,50 = 77,00 zł.

 

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ DOWOLNYCH KWOT

 

Rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną

proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za
poprzednie miesiące 2020r. w pok
.- 28

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ

 

 

radość się mnoży kiedy się ją dzieli
a ja mam tylko tyle – ile potrafię dać
drugiemu człowiekowi

Od tych słów Prezes Teresa Piekara rozpoczęła sobotnie spotkanie

zorganizowane przez Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Kontynuując tradycję jubileuszowej aukcji z 2018 roku, Zarząd IZPM przyznał kolejne dyplomy

(grafiki zaprojektowane i wykonane przez Annę Siek)

instytucjom i osobom wspierającym działalność na rzecz najuboższych mieszkańców Krzeszowic.

W tym roku takie podziękowanie otrzymała m.in.: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych „Za wolność, za cesarza, za ojczyznę! Przymierze polsko-francuskie 1797-1815”

 

Kategorie:

 1. Konkurs wiedzy historycznej obejmujący Legiony polskie we Włoszech i Księstwo Warszawskie oraz towarzyszące im wydarzenia z epoki napoleońskiej z elementami wiedzy o współczesnej Francji.

Zagadnienia:

  1. Legiony polskie we Włoszech:

   1. geneza powstania Legionów;

   2. dowódcy Legionów: gen. Jan Henryk Dąbrowski, gen. Józef Wielhorski, gen. Franciszek Rymkiewicz, gen. Karol Kniaziewicz, gen. Antoni Kosiński, oficer Cyprian Godebski;

   3. najważniejsze bitwy: Magnano, Falari, dolina rzeki Trebbia, Hohenlinden, Castel Franco;

   4. walki na Santo Domingo;

   5. Mazurek Dąbrowskiego;

   6. Znaczenie Legionów polskich.

  2. Księstwo Warszawskie (1807-1815):

   1. okoliczności powstania Księstwa (pokój w Tylży);

   2. zasięg terytorialny i Konstytucja;

   3. wojna w 1809 r. i zwiększenie terytorium Księstwa;

   4. postacie Księstwa Warszawskiego: Fryderyk August III, książę Józef Poniatowski.

  3. Wojny napoleońskie:

   1. najważniejsze bitwy stoczone podczas wojen napoleońskich z uwzględnieniem Szwoleżerów polskich;

   2. ważniejsze traktaty pokojowe zawarte podczas wojen napoleońskich;

   3. Postacie z epoki napoleońskiej: Napoleon I Bonaparte, jego żony (Józefina de Beauharnais i Maria Ludwika), admirał Horatio Nelson, marszałek Arthur Wellington, car Aleksander I, cesarz Franciszek I;

   4. Polacy w wojnach napoleońskich: gen. Jan Henryk Dąbrowski, gen. Józef Wielhorski, gen. Franciszek Rymkiewicz, gen. Karol Kniaziewicz, gen. Antoni Kosiński, oficer Cyprian Godebski, pułkownik Jan Leon Kozietulski, Jan Nepomucen Dziewanowski.

  4. Napoleon a sprawa polska.

  5. Francja wczoraj i dziś:

   1. Państwo Franków;

   2. Karol Wielki;

   3. Ludwik XIV;

   4. Wielka Rewolucja Francuska

   5. warunki geograficzne;

   6. powierzchnia i ludność;

   7. regiony, stolica;

   8. symbole narodowe;

   9. największe miasta;

   10. atrakcje turystyczne;

   11. kultura i najważniejsze postacie związane z kulturą Francji /literatura, sztuka, muzyka, film, kuchnia/.

  6. Związki z Polską.

Obowiązuje znajomość wizerunków w sztuce postaci wymienionych

w zagadnieniach oraz na stronach obowiązującej literatury.

 

Regulamin

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

 2. Szkoła zgłasza do konkursu jeden zespół 3-osobowy – do 20 marca 2020 r. drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu, klasa, imię i nazwisko opiekuna.

 4. Konkurs jest dwustopniowy.

 5. Eliminacje mają charakter testu historycznego, który uczniowie będą rozwiązywali w 3-osobowych zespołach.

 6. Do finału kwalifikują się zespoły z najwyższą liczbą punktów. Zadania na tym etapie będą miały charakter quizu. Należy się wykazać umiejętnością rozpoznawania postaci historycznych.

 7. Konkurs odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

Bibliografia:

 1. Atlas historyczny od starożytności do współczesności, Warszawa, Nowa Era, 2016.

 2. Duralska-Macheta Teresa, Nasza Europa. ABC Unii Europejskiej, Łódź, Literatura, 2006, rozdz. Francja, s. 24-25.

 3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1764-1864, Warszawa, PWN, 1984, rozdz. IV. Polska odradzająca się 2. Pierwsze starania i walki o odbudowę państwowości c. Legiony Dąbrowskiego, s. 126-130; 3. Księstwo Warszawskie – zalążek odbudowanego państwa a. Między orientacją prorosyjską i profrancuską, s. 130-133; b. Utworzenie i organizacja Księstwa Warszawskiego, s.133-136; e. Wojna z Austrią, s. 142-145; f. Wojna z Rosją, s. 145-147.

 4. Historia. Encyklopedia szkolna, Warszawa, WSiP, 1993,

- hasła: Księstwo Warszawskie, s. 263-265; Legiony polskie we Włoszech, s. 276-280; Wojna 1809, Poniatowski Józef, s. 696-697; Wojny napoleońskie, s. 771-779.

 1. Mroczkowska Małgorzata, Zaczarowana lekcja w Europie. Wszystko o nauce, zabawie i tradycjach w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, Arte, 2004, rozdz. Francja, s. 45-52.

 2. Nosowska Dorota, Mazurek Dąbrowskiego – historia naszego hymnu, Poznań, Wyd. Ibis, 2017.

 3. Poznaj Świat nr 6, 2003 Dodatek Poznaj Europę: Francja.

 

 1. Konkursy recytatorskie:

  1. Już był w ogródku, już witał się z gąską …”. Konkurs recytatorski bajek Jeana de La Fontaine dla uczniów klas I-III.

  2. Motyw ojczyzny w twórczości polskich poetów emigracyjnych –Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VIII w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII.

Regulamin

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w konkursie dla klas I-III, 3 uczestników w konkursie dla klas IV-VI i 3 uczestników w kategorii klas VII-VIII.

  2. Ocenie podlegać będą: dykcja, interpretacja utworu, znajomość tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

  3. Każdy uczestnik przynosi tekst recytowanego utworu.

  4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca 2020 r. drogą elektroniczną - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, tytuł recytowanego utworu, imię i nazwisko opiekuna.

  6. Konkurs odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

 

 1. Konkurs literacki dla klas VI-VIII: „To były ciężkie chwile…”. Kartka z pamiętnika żołnierza napoleońskiego, z uwzględnieniem realiów historycznych.

Regulamin

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej.

  2. Praca powinna zawierać maksymalnie 2 strony formatu A4 napisana czcionką Arial 14.

  3. Praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

  4. Szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.

  5. Termin nadsyłania prac do 20 marca 2020 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Stachiewicza 33 31-328 Kraków

  6. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 www.sp113krakow.pl – 30 marca 2020 r.

 

IV. Konkursy plastyczne:

 1. Białe góry, lazurowe wody, baśniowe zamki, wspaniałe wrzosowiska i …”. Pocztówka z Francji. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III.

 2. Wojny napoleońskie. Dowódcy i sceny batalistyczne”. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VIII.

Regulamin

 1. Technika dowolna.

 2. Kompozycja płaska.

 3. Format pracy: maksymalnie A3.

 4. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.

 5. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.

 6. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:

tytuł pracy,

 • imię i nazwisko autora,

 • klasa,

 • nazwa, adres i telefon szkoły,

 • imię i nazwisko opiekuna.

 1. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć do dnia 20 marca 2020 r. do sekretariatu szkoły /od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30/ na adres: Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Stachiewicza 33 31-328 Kraków

 2. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w wymienionych kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia.

 3. Przy ocenie prac, jury będzie brało pod uwagę:

 • ciekawy pomysł artystyczny,

 • oryginalność,

 • estetykę wykonania.

 1. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 www.sp113krakow.pl30 marca 2020 r.

 2. Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

 

Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 2 kwietnia 2020 r. po zakończeniu konkursów ok. godz. 12.30

 

Dzień ten uświetni inscenizacja historyczna „Napoleon a sprawa polska” oraz krótki pokaz mody „Francuski szyk i elegancja”.

 

Informacji o konkursach udziela: Anna Kłosowska

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza

ul. Stachiewicza 33

31-328 Kraków

Tel. 12 637 49 04, tel/fax: 12 636 22 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że siedmioro uczniów naszej szkoły zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej.

 

Najwyższy wynik osiągnęła uczennica klasy VI b Olga Kurek, która zajęła trzecie miejsce. Pozostali laureaci to:

Antonina Mleczko – klasa VI b

Filip Gala – klasa VI b

Karolina Tekieli – klasa VI c

Jan Jędor – klasa V b

Hanna Lupa – klasa VI c

Natalia Podgórni – klasa VII a

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

   Wpłaty na miesiąc LUTY 2020r.

 

przyjmowane są od dnia   07.02.2020r.

w pokoju 28 (ul. Szkolna 7)

                               środa, czwartek   w godz.7.30 - 17.00

                               poniedziałek, wtorek, piątek  w  godz. 7.30  - 15.00                         

                                                            i   wynoszą:

 

POSIŁEK JEDNODANIOWY            15 dni x 1,50 = 22,50 zł  

 

OBIAD                                                15 dni x 3,50 = 52,50 zł

 

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY,UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY POSIŁEK.

 • Istnieje możliwość wykupienia posiłków na dowolną liczbę dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Zakupu posiłków należy dokonać najpóźniej na dzień przed wydaniem.
 • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane posiłki lub obiady po wcześniejszym zgłoszeniu w pokoju 28 lub pod nr tel. 012 282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu w, którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
 • Od 01.02 2018r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady. Więcej informacji

       na stronie internetowej  www.sp2krzeszowice.eu i na tablicy ogłoszeń dla Rodziców. 

 

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

 

NA MIESIĄC LUTY 2020 R.  DOKONUJEMY

 

od 06.02.2020 r. – 14.02.2020 r.

 

na konto: 09 1540 1115 2001 6080 1766 0001

 

w kwocie  15 dni x 3,50 =  52,50 zł.

 

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ DOWOLNYCH KWOT

 

Rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną

proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za
poprzednie miesiące 2020r. w pok
.- 28

 

 

Miło nam poinformować że laureatami

Gminnego Konkursu Informatycznego zostali:

 

Filip Wyrwa

Stanisław Dębicki

Oskar Zdechlik

         GRATULUJEMY!!!!

WYWIADÓWKA – WYKAZ SAL KLAS I - VIII

16 STYCZNIA 2020 GODZ. 17.00

                                      W BUDYNKU PRZY ULICY SZKOLNEJ 7

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

I a

p. Sylwia Remin

8N

I b

p. Brygida Plichta-Kuczara

10N

I c

p. Barbara Chrząszczak

11N

II a

p. Agata Kulczycka

13N

II b

p. Alicja Bednarczyk

12N

III b

p. Anna Ochmańska

17N

III c

p. Teresa Firek

21N

IV a

p. Agnieszka Wróbel

20

V a

p. Monika Chochół

36

V b

p. Małgorzata Soja - Szczuka

22N

VI a

p. Donata Baczmańska

38

VI b

p. Alicja Dąbek

26N

VI c

p. Anna Chmielińska

22

VII a

p. Justyna Luberda

21

VII b

p. Ilona Milewska

26

VII c

p. Katarzyna Zając

34

VIII a

p. Maciej Sendor

20N

VIII b

p. Tadeusz Foltyn

37

 

 

 

 

Wywiadówka dla klasy III a odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w sali 4N

   Wpłaty na miesiąc STYCZEŃ 2020r.

 

przyjmowane są od dnia   02.01.2020r.

w pokoju 28 (ul. Szkolna 7)

                               środa, czwartek   w godz.7.30 - 17.00

                               poniedziałek, wtorek, piątek  w  godz. 7.30  - 15.00                        

                                                            i   wynoszą:

 

POSIŁEK JEDNODANIOWY            14 dni x 1,50 = 21,00 zł  

 

OBIAD                                                14 dni x 3,50 = 49,00 zł

 

W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA WPŁATY,UCZNIOWI NIE BĘDZIE WYDANY POSIŁEK.

 • Istnieje możliwość wykupienia posiłków na dowolną liczbę dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Zakupu posiłków należy dokonać najpóźniej na dzień przed wydaniem.
 • Stołówka zwraca należności za niewykorzystane posiłki lub obiady po wcześniejszym zgłoszeniu w pokoju 28 lub pod nr tel. 012 282-00-61, zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu w, którym dziecko nie będzie jadło obiadu.
 • Od 01.02 2018r. można dokonywać elektronicznej opłaty za obiady. Więcej informacji

       na stronie internetowej  www.sp2krzeszowice.eu i na tablicy ogłoszeń dla Rodziców. 

 

WPŁATY ELEKTRONICZNE NA OBIADY

 

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020 R.  DOKONUJEMY

 

od 02.01.2020 r. – 14.01.2020 r.

 

na konto: 09 1540 1115 2001 6080 1766 0001

 

w kwocie  14 dni x 3,50 =  49,00 zł.

 

Wpłat elektronicznych na obiady dokonują rodzice, których dzieci korzystają z obiadów przez cały miesiąc.

 

PROSZĘ NIE WPŁACAĆ DOWOLNYCH KWOT

 

Rodzice dokonujący wpłat na obiady drogą elektroniczną

proszeni są o odbiór zwrotów za niewykorzystane obiady za
poprzednie miesiące 2019r. w pok
.- 28

 

Miło nam poinformować że dwóch uczniów naszej szkoły zostało zakwalifikowanych  do etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka . W kolejnym etapie tego konkursu który odbędzie się 13 marca 2020 roku naszą szkołę reprezentować będą:

Bartłomiej Wiktorowicz klasa IV

Oskar Zdechlik klasa VI

gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaganiach o tytuł laureata tego konkursu

Miło nam poinformować że uczeń klasy 6a

Oskar Zdechlik

został laureatem w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego MULTITEST.

Wyróżnienie w tym konkursie uzyskał uczeń klasy 7a

Filip Wyrwa

Gratulujemy

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm